04Kwi/16

Although

Though In spite of Despite Angielskie słowo although oznacza w języku polskim ‘chociaż’, ‘mimo że’, ‘pomimo’. Wyrazem bliskoznacznym w języku angielskim jest ‘though’, który można używać zamiennie. Słowo ‘though’ jest bardziej potoczneRead More…