TłUMACZENIA ANGIELSKI METODYKA JĘZYKOZNAWSTWO

Dokument ten jest tłumaczeniem, które może zawierać błędy. Zostało ono wykonane przez Angielski ELTT.
Angielska wersja dokumentu jest dostępna na stronie http://www.w3.org/Consortium. Zobacz inne strony .

 

W3C O Konsorcjum World Wide Web (W3C)

 

Tim Berners-Lee

Tim Berners-Lee, W3C Dyrektor i twórca World Wide Web

Konsorcjum World Wide Web (W3C) jest międzynarodowym Konsorcjum, w którym organizacje członkowskie, personel pełnoetatowy i społeczeństwo pracują wspólnie nad rozwojem standardów sieci internetowej. Misją W3C jest:

Doprowadzenie World Wide Web do jej pełnej możliwości poprzez tworzenie protokołów i wytycznych, które zapewnią długoterminowy wzrost sieci internetowej.

W3C tworzy wytyczne i standardy sieciowe

W3C przede wszystkim realizuje swoją misję poprzez tworzenie standardów i wytycznych. Od 1994 roku W3C opublikowało ponad 90 takich standardów, które są nazwane rekomendacjami W3C. W3C angażuje się także w edukacje i pomoc, tworzy programy komputerowe i służy jako otwarte forum do dyskusji na temat sieci. Aby sieć internetowa osiągnęła swój całkowity potencjał najbardziej fundamentalne technologie sieciowe muszą być kompatybilne i muszą współpracować z jakimkolwiek sprzętem czy oprogramowaniem mającym dostęp do Internetu. W3C odnosi się do tego celu jako do "interoperacyjności sieciowej" . Poprzez publikowanie otwartych ( nie własnościowych) standardów języków i protokołów sieci, W3C chce uniknąć fragmentacji rynku i przez to fragmentacji sieci.

W3C Tim Berners-Lee wraz z innymi, stworzył W3C - organizację przemysłową, która jest wpełni dedykowana budowie koncensusu w sprawie standardów i technologii sieciowych. Berners-Lee, który wynalazł World Wide Web w 1989 kiedy pracował w Europejskiej Organizacji Badań Nuklearnych (CERN), jest dyrektorem W3C od momentu założenia konsorcjum w 1994 roku. W grudniu 2004 roku (w Bostonie w USA) i w czerwcu 2005 roku (w Sophia-Antipolis we Francji) W3C celebrowało swoją dziesiątą rocznicę wydając sympozja o historii i przyszłości sieci oraz organizacji W3C. Więcej informacji na temat historii W3C i Sieci.

W3C jest Konsorcjum międzynarodowym

Organizacje z całego świata i z wielu dziedziń dołączają do W3C, aby uczestniczyć na neutralnym forum do spraw budowy standardów sieciowych. Członkowie W3C i w pełni oddany personel eksperów zyskali międzynarodowe uznanie za swój wkład w budowę sieci. Członkowie W3C (przykładowe świadectwa), personel i zaproszeni eksperci pracują razem, aby projektować technologie i tworzyć sprzyjające warunki do rozwoju internetu przyszłości, dostosowując go do rosnącej grupy odbiorców, sprzętu i oprogramowania.

Globalna inicjatywa W3C to także troska o łączność z narodowymi, regionalnymi i międzynarodowymi organizacjami na całym świecie. Kontakty te pomagają W3C utrzymać kulturę ogólnoświatowego udziału w rozwoju World Wide Web. W3C współpracuje z innymi organizacjami, które tworzą standardy sieciowe, co umożliwia dalszy postęp internetu. Dokument światowe uczestnictwo w Konsorcjum World Wide Web podsumowuje międzynarodową działalność W3C.

MIT

MIT/CSAIL
(USA)

ERCIM

ERCIM
(Francja)

Keio

Keio Univ.
(Japonia)

Operacje W3C są wspierane poprzez składeki członkowskie, dotacjie naukowe i inne źródłą, zarówno z finansów publicznych jak i prywatnych. Operacje W3C są administrowane wspólnie z MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL) w USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) z siedzibą główną we Francji i Keio University w Japonii. W3C posiada również światowe biura w piętnastu regionach świata. Biura W3C współpracują z ich regionalnymi społecznościami aby promować technologie W3C w lokalnych językach, poszerzać bazę geograficzną W3C i zachęcać międzynarodowy udział w działalności W3C.

Informacje na temat W3C dostępne są również w postacji pojedynczej strony HTML oraz w formie broszury W3C At a Glance(w PDF).

Tłumaczenia stron dotyczących Konsorcjum są dostępne w następujących językach.

Photo credits: Sam Ogden, Cédric Kiss; Olivier Théreaux; Steve Bratt. W3C10 logo: Mark Simonson Studio

Valid XHTML 1.0!