W3C O World Wide Web Konsorcjum

TłUMACZENIA ANGIELSKI METODYKA JĘZYKOZNAWSTWO

Dokument ten jest tłumaczeniem, które może zawierać błędy. Zostało ono wykonane przez Angielski z ELTT Angielska wersja dokumentu jest dostępna na stronie http://www.w3.org/Consortium

Zobacz inne strony

O W3C

Tim Berners-Lee

Tim Berners-Lee, W3C Director and inventor of the World Wide Web

 

 

Konsorcjum World Wide Web (W3C) jest międzynarodowym Konsorcjum w którym organizacje członkowskie, personel pełnoetatowy i społeczeństwo pracują razem aby rozwinąć standardy sieciowe. Misją W3C jest:

Doprowadzić World Wide Web do jej pełnej możliwości poprzez tworzenie protokołów i wytycznych, które zapewnią długoterminowy wzrost Sieci.

W3C tworzy wytyczne i standardy Sieci

W3C przede wszystkim realizuje swoją misję poprzez tworzenie standardów i wytycznych. Od 1994 roku W3C opublikowało ponad 90 takich standardów, które są nazwane Rekomendacjami W3C. W3C angażuje się także w edukacje i pomoc, tworzy programy komputerowe i służy jako otwarte forum do dyskusji na temat Sieci. Aby Sieć Internetowa osiągnęła swój całkowity potencjał najbardziej fundamentalne technologie Sieciowe muszą być kompatebilne i muszą współpracować z jakimukolwiek sprzętem czy oprogramowaniem mającym dostęp do Internetu. W3C odnosi się do tego celu jako do "interoperacyjności Sieciowej" . Poprzez publikowanie otwartych ( nie własnościowych) standardów Języków i protokołów Sieci, W3C chce uniknąć fragmentacji rynku i przez to fragmentacji Sieci.

W3C Tim Berners-Lee i inni stworzyli W3C jako konsocium przemysłowe dedykowane budowaniu konsensusu jeśli chodzi o technologie Sieci. Pan Berners-Lee, który wynalazł World Wide Web w 1989 gdy pracował w Europejskiej Organizacji Badań Nuklearnych (CERN), pracuje jako Dyrektor W3C od momentu założenia w 1994 roku. W grudniu 2004 roku (w Bostonie w USA) i w czerwcu 2005 roku (w Sophia-Antipolis we Francji) W3C celebrowało swoją dziesiątą rocznicę sympozjami o historii i przyszłości Sieci i W3C. Dostępne jest więcej informacji na temat historii W3C i Sieci.

W3C jest Konsorcjum międzynarodowym

Organizacje z całego świata i z wielu dziedziń dołączają do W3C aby uczestniczyć na neutralnym forum do spraw budowy standardów Sieciowych. Członkowie W3C i w pełni oddany personel eksperów zyskali międzynarodowe uznanie za swój wkład do Sieci. Członkowie W3C (przykładowe świadectwa), personel i zaproszeni Eksperci procują razem aby projektować technologie i zapewnić aby Sieć rozijała się pomyślnie w przyszłości, dostosowując się do rosnącej romaitości ludzi, sprzętu i oprogramowania.

Globalna inicjatywa W3C to także troska o łączność z narodowymi, regionalnymi i międzynarodowymi organizacjami na całym świecie. Kontakty te pomagają W3C utrzymać kulturę ogólnoświatowego udziału w rozwijaniu World Wide Web. W3C koordynuje się szczególnie razem z innymi organizacjami, które budują standardy Sieciowe czy Intermet aby umożliwić postęp. Dokument Światowe uczestnictwo w Konsorcjum World Wide Web podsumowuje wysiłki W3C w rozszerzaniu jego międzynarodowego impaktu.

MIT

MIT/CSAIL
(USA)

ERCIM

ERCIM
(Francja)

Keio

Keio Univ.
(Japonia)

Operacje W3C są wspierane poprzez kombinację składek członkowskich, dotacji naukowych i innych źródeł zarówno publicznych jak i prywatnych. Operacje W3C są administrowane wspólnie przez MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL) w USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) z siedzibą główną we Francji i Keio University w Japonii. W3C posiada również Światowe biura w piętnastu regionach świata. Biura W3C współpracują z ich regionalnymi społecznościami aby promować technologie W3C w lokalnych językach, poszerzać bazę geograficzną W3C i zachęcać międzynarodowy udział w działalnościach W3C.

Zbiór tych stron jest również dostępny jako pojedyncza strona HTML gotowa do druku; broszura zatytułowana W3C At a Glance(w PDF) jest także dostępna.

Tłumaczenia tych stron są dostępne w następujących językach: العربية, Bosanski, 简体中文, 繁體中文, Deutsch, Ελληνικά, עברית, 한국어, Castellano Polski. Duże podziękowania dla Biur W3C za prowadzenie tłumaczń tych stron. Proszę zauważyć, że mogą wystąpić małe różnice pomiędzy wersją angielską i przetłumaczoną. Tłumaczenia standardów W3C i innych dokumentów są dostępne na witrynie


Cele

IW dążeniu do osiągnięcia swojej misji, W3C ma długoterminowe cele tworzenia jednej World Wide Web.

Sieć dla Wszystkich

Wartość społeczna Sieci jest taka, że umożliwia ludziom komunikację, handel i stwarza możliwości dzielenia się wiedzą. Jednym z głównych celów W3C jest umożliwienie wszystkim ludziom korzystania z dobrodziejstw Sieci bez względu na ich sprzęt, oprogramowanie, infrastukturę sieci, język, kulturę i położenie geograficzne lub możliwości umysłowe lub fizyczne.

W3C poszerza swój interes poprzez inicjatywy, które bezpośrednio wspierają rozwój technologii Sieciowych i ich korzyści w świecie. Prace w obszarach takich jak Dostępność do Sieci, internacjonalizacja, niezależność urządzeń oraz Sieć mobilna są szczególnie ważne jeśli dążymy do Sieci dostępnej dla Każdego.

Dodatkowo, poprzez biura W3C i inne poczynania do rozszerzenia uczestnictwa, W3C zobowiązyje się do ułatwienia dostępu do Sieci większej ilości ludzi na całym świecie. Dokument Worldwide Participation in the World Wide Web Consortium podsumowuje wysiłki związane ze zwiększeniem globalnego uczestnictwa w pracach W3C i zapewnieniem, że rezultaty W3C dają korzyści większej społeczności.

Working Group Meeting

XHTML wyświtlony na telefonie komórkowym

Sieć na Wszystkim

Liczba różnego rodzaju urządzeń, które mają dostęp do sieci znacznie wzrosła. telefony komórkowe, smart phones, personal digital assistants, systemy telewizji interaktywnej a nawet niktóry sprzet AGD może mieć dostęp do Sieci. Celem Inicjatywy Sieci Mobilnej W3C , rozpoczętej w 2005 roku, jest umożliwienie dostępu do Sieci różnym rodzajom urządzeń.

Baza Wiedzy

Sieć nie jest po prostu rodzajem dużej księgi, którą można przeglądać, jest także bazą danych, która, jeśli starannie zaprojektowana, może pozwolićv komputerom na bardziej pożyteczną pracę. Przez rozwój Sieci, która gromadzi informacje przetwarzane przez ludzi i maszyny, W3C umożliwia ludziom rozwiązywać problemy, które w przeciwnym razie byłyby cięzkie i bardzo złożone do rozwiązania.

Zaufanie

Ostatecznie aby Sieć była pożytecznym medium w interakcji społecznej, ludzie muszą ufać drugiej stronie, która zasłużyła na ich zaufanie. Technologia nie może zagwarantować zaufania ale powinna umożliwić bezpieczne tranzakcje pomiędzy zaufanymi stronami, ludźmi czy organizacjami, czy też usługami. Jednym z długoterminowych celów W3C jest promowanie technologii, które umożliwiają bardziej kooperacyjne środowisko, Sieć gdzie możliwa jest odpowiedzialność, bezpieczeństwo, zaufanie i poufność i gdzie ludzie uczestniczą według swoich upodobań i preferencji prywatności. .


Technologia

Aby osiągnąć cel jednej Sieci, specyfikacje formatów i protokołów muszą być komaptebilne ze sobą i pozwalać urządzeniom i oprogramowaniom współprocować ze sobą. W3C projektuje i promuje interoperacyjne otwarte (bez praw własności) formaty i protokoły aby uniknąć fragmentacji rynku jak to miało miejsce w przeszłości.

Od 1994 roku, W3C opracowało ponad 90 standardów Sieciowych, nazwanymi "rekomendacjami W3C." Rekomendacja W3C jest równoznaczna ze standardem Sieciowym, wskazując, że specyfikacja jest stabilna i wnosi wkład w interoperacyjność Sieci oraz została ona zbadana przez członków W3C, którzy byli za wprowadzeniem jej do użytu przemysłu. Strony tłumaczeń W3C wyszczególniają raporty techniczne które zostały przetłumaczone na języki inne niż angielski i wyjaśniają jak pomagać w tłumaczeniach dokumentów W3C. .

W3C Technologia

Sieć jest aplikacją budowaną na szczycie internetu

W3C Technology Stack

Ilustracja ta (duża wersja, opis) pokazuje jeden widok infrastuktury Sieci, cel większości prac W3C. Fundament URIs, HTTP, XML i RDF wspiera wysiłki w pięciu obszarach. Dostępność do Sieci, internacjonalizacja, niezależność urządzeń i kontrola jakość są u podnuża technologii W3C.

W3C zmienia architekturę początkowej Sieci ( HTML, URIs i HTTP) w architekturę sieci przyszłości.

Technologie W3C pomogą usprawnić Sieć przszłości. Aby zrozumieć jak W3C dąży do osiągnięcia tej misji należy zrozumieć zasady projektowania Sieci. Bardziej szczegółowa dyskusja na temat zasad projektowania jest dostępna Architektura World Wide Web, Tom I.


Organizacja

Konsorcjum World Widee Web archiwizuje swoją misję poprzez skupianie zainteresowanych w jasnym i skutecznym procesie opartym na konsensusie aby rozwijać wysokiej jakości standardy w oparcjiu o wkład Członków, Zespołu, Biur i społeczeństwa.

Członkowstwo W3C

Członkowie W3C zapewniają siłę i kierunek W3C poprzez inwestycje i aktywne uczestnictwo w dziłalnościach W3C. Zobacz również jak przyłączyć się do W3C. W3C składa się z ponad 400 Member organizacji z ponad 40 krajów (Rysunek 1), z dużą gamą zainteresowań (Rysunek 2). W 2005 roku W3C wprowadziło wiele zmian związanych ze strukturą składek aby zachęcić uczestnictwo krajów rozwijających się.

W3C Membership distribution by country

Rysunek 1: Członkowstwo W3C według krajów (duż wersja, SVG wersja, opis tekstowy)

Członkowie W3C to sprzedawcy produktów technologicznych i usług, twórcy treści, użytkownicy korporacyjni, laboratoria naukowe, instytucje ustalające standardy i rządu państw, wszyscy pracują aby osiągnąć konsensus na temat kierunku rozwoju Sieci.

W3C Membership distribution by commercial sector

Rysunek 2: Członkowstwo W3C według sektorów handlowych (duża wersja, SVG wersja, opis tekstowy)

Zespół W3C

Team image

Zespół Działu Komunikacji W3C pracujący z reprezetantami Panelu Doradczego

Zespół W3C (Fotografia Zespołu z listopada 2005 roku) to ponad 60 naukowców i inżynierów z całego świata którzy przewodzą działalnością technicznym w W3C i zarządzają operacjami Konsorcjum. Większość Zespołu pracuje w trzech instytucjach goszczących W3C: MIT/CSAIL W Stanach, ERCIM we francji i Keio University w Japonii. Zobacz Stronę kontaktową z Gospodarzami W3C.

Prowadzony przez Dyrektora (Tim Berners-Lee) i Naczelenego Dyrektora Wykonawczego (Steve Bratt) oraz Zespól Zarządu, personel W3C:

Biura W3C

Misją Biur W3C jest praca z regionalnymi społecznościami i promowanie przyjęcia rekomendacji W3C wśród programistów i twórców standardów oraz zachęcać to włączenia organizacji bezpośrednio zainteresowanych w tworzenie przyszłych rekomendacji poprzez przyłączenie się do W3C.

Odpowiedzialność przed społecznością i społeczny udział w W3C

Z powodu roznącego znaczenia Sieci dla wielu ludzi i w tylu aspektach ich życia, jest krytycznym aby W3C zaangażowało szeroką publiczność jako część rozwoju standardów sieciowych i by być odpowiedzialnym przed gronem społecznym. W3C umożliwia publiczne uczestnictwo i promuje odpowiedzialność na wiele sposobów. Zachęcamy publiczność do:


Proces

Większość prac W3C obraca się wokół standaryzacji i technologii Sieciowych. Aby ukończyć tę pracę W3C przestrzega procesów, które promują rozwój standardów wysokiej jakości opartych na społecznym konsensusie; wprowadzenie do procesu W3C oddaje sens co do wykonywania podjętych prac. Wszyscy zainteresowani mogą mieć głos w rozwoju standardów W3C, wliczając członków, małych i dużych jak również szeroką publikę. Procesy W3C promują fair play, odzew i postęp: wszystkie zagadnienia misji W3C.

Working Group Meeting

Breakout session, Bristol, UK

Polityka patentowa W3C

W lutym 2004 roku W3C zaadoptowało Politykę patentową aby umożliwić postępujące innowacje i szeroką adaptację standardów sieciowych rozwiniętych przez W3C. Polityka patentowa W3C jest zaprojektowana po to aby :

Po informacje dotyczące Polityki patentowej W3C proszę odnieść się do przegląd i streszczenie polityki patentowej W3C, dyskusji Business Benefits of the W3C Patent Policy, Patent Policy FAQ, i Patent Policy Fact Sheet (która posiada statystyki odnośnie polityki w praktyce).

Panel Doradczy W3C

Panel Doradczy W3C (AB) zosał stworzony w marcu 1998 roku aby pomagać Zespołom w problemach strategii, zarządzania, sprawach proawnych, procesach i rozwiązywaniem konfliktów. Panel Doradczy który jest wybierany przez Komitet doradczy nie jest radą nadzorczą i nie ma uprawnień do podejmowania decyzji w W3C; jego rola jest czysto doradcza.

Panel Doradczy zarządza ewolucją Dokumentu Procesu W3C . Dokument Procesu rządzi operacjami W3C oraz opisuje procesy, których W3C przestrzega aby dopełnić swojej misji. Jest to dokument publiczny podzielony na sekcje, które obejmują organizację W3C, działalność W3C i grupy, jak konsensus rządzipracą W3C, rekomendacje W3C i W3C Submission Process.

Grupa Architektury Technicznej W3C

Grupa Architektury Technicznej (TAG) została utworzona w czerwcu 2001 roku aby być kustoszem architektury Sieciowej. TAG wyjaśnia zasady architektury sięgającej wielu technologii i pomaga rozwiązać problemy dotyczące architektury, które powstają w i poza W3C. Jak inne grupy robocze TAG używa rekomendacji W3C do budowy konsensusu w swoich dokumentach, W 2004 roku TAG opublikowała Architekturę World Wide Web, Tom I.


Członkostwo

Organizacje przyłączają się do W3c aby pacować i wymieniać pomysły z ponad 400 członkami wliczając czołowe firmy światowe. Wartość i impakt członków tej sieci są podniesione dodatkowo poprzez epertyzę pełnoetatowego Zespołu technicznego W3C, który wnosi wkład jak również koordunuje działalności W3C.

Prowadzić Sieć do jej pełnego potencjału. Przyłącz się do W3C.

Członkowie W3C przyjmują rolę liderów jeśli chodzi o przyszłość Sieci, promują swój image jako twórcy uczestniczący w budowie standardów i osiągnięcia misji oraz uzyskują wczesny wgląd w trendy rynkowe (więc redukują ryzyko przeoczenia ich).

Informacje kontaktowe dotytczące członkostwa są dostępne jeśli jesteś zainteresowany zostać członkiem W3C lub jeśli masz pytania dotyczące procesu przyłączania się (zobacz także Umowę członkoskom). Przez korzyści członkostwa w W3C (wersja do druku) organizacje mają wiele możliwości na promowanie swojego uczestnictwa w działalnościach W3C. Porszę zauważyć, że W3C nie posiada klasy członkostwa indiwidualnego, które jest dopasowane do indiwidualnego członka. Osoby prywatne i organizacje mogą również wspierać operacje W3C wkładami finansowymi i datkami materialnymi. Proszę zobaczyć W3C Supporters Program w celu uzyskania dalszych informacji.

Przymij rolę lidera
 • Wywieraj techniczny wpływ na standardy poprzez uczesticzenie w Grupach Roboczych, sprawdzaj standardy podczas ich rozwoju, implementacji i przypadków użycia;
 • Pokaż strategiczny kierunek przyszłości Sieci przez swoje miejsce w Komitecie Doradczym W3C i poprzez uczestnictwo w spotkaniach W3C;
 • Poszerz swóją międzynarodową pomoc poprzez działalności medialne W3C takie jak notki prasowe W3C i opinie towarzyszących członków, ogólnie publikowane w wielu językach dla światowych odbiorców;
Promuj swój image jako twórca
 • wprowadzaj nowe idea przez warsztaty W3C, działalność Inkubatora W3C i prezentacje członków, dodatkowe środki dostępne dla członków do budowania zainteresowania do nowej pracy w W3C;
 • Zyskaj publiczne uznanie wkładów twojej organizacji poprzez wyświetlone logo członka W3C jak również poprzez wyświetlenie logo twojej organizacji i opinie na stronach W3C oglądane przez średnio ćwierć miliona osób dzinnie;
 • Zapewnij aby standardy sieciowe były implementowane bez honorariów autorskich. Celem uniklalnej Polityki Patentowej W3C jest zapewnienie żeby standardy sieci (rekimendacje W3C) były implementowane bez honorariów autorskich. Jak wyjaśniono w Biznesowych korzyściach polityki patentowej W3C, standardy sieciowe bez honorariów autorskich pozwalają organizacją uzyskać dochody z inwestycji w technologie;
Uzyskaj wczesny wgłąd w trendy rynkowe
 • Śledź rozwój wyłaniających się technologii, rynków i priorytetów poprzez wiadomości dostępne jedynie dla członków, spotkania twarzą w twarz, warsztaty i proces rozpoczynania nowych prac w W3C;
 • Implementuj standardy przed rynkiem podczas uczestniczenia w Grupach, które są ich autorami. bliski związek między wdrażającymi a grupami roboczymi daje wiele korzyści wliczając dostęp do ekspertyzy całej grupy, ulepszenia jakości rozpowszechniania standardów jak również moc rynkową;
 • Pomóż koordynować rozprowadzanie technologii, np: Na corocznym Plenarnym Posiedzeniu Technicznym W3C, szansa na dowiedzenie się czegoś na temat obecnych problemów technicznych i kierunkach rozwoju jak również pomocy w znalezieniu rozwiązań.

Dostępnych jest kilka wersji do druku tego dokumentu: jedna strona HTML i ulotka w PDF drukowana w formacie A4.

Kto może przystąpić do W3C

Członkostwo W3C jest dostępne dla każdej organizacji. Jeśli twoja organizacja poświęca środki w technologie sieciowe - poprzez rozwijanie produktów opartych o Sieć, używanie technologii jako medium do pracy, przep[rowadzania nadań w Sieci, i/lub rozwijanie produktów opartych na specyfikacjach W3C - twoja organizacja zatem powinna być członkiem W3C. Przyjęcie standardów W3C i poleganie na globalnym handlu i wymianie informacji opartych na tych standardach ciągle wzrasta. Ci którzy uczestniczą w naszej pracy mają unikalną szansę kształtowania standardów i wykorzystania ich w tworzeniu nowych rynków, rozszerzania istniejących rynków i uczestniczenia bezpośredniego w rewolucji, która zmienia świat. Zobacz także jak przyłączyć się do W3C.

Uznanie dla W3C

Working Group Meeting

XML Protocol Working Group at Mont St. Michel, France

Dodatkowo do poniższych opinii (z ogłoszeń prasowych W3C) zachęcamy cię do zapoznania się z listą opinii członków, która pojawia się na głównej stronie W3C.

HP jest gorącym zwolennikiem W3C od 10 lat. Jesteśmy wpełni oddani celowi budowania solidnej platformy opartej na standardach i jesteśmy zadowoleni, że jesteśmy założycielami Inicjatywy Sieci Mobilnej. Wierzymy, że MWI przyśpieszy rozwój bogatych usług medialnych i będzie katalizatorem następnej generacji komunikacji. MWI spowoduje tworzenie i adaptację połączonego zbioru technologii dla dzisiejszych systemów zarówno stacjonarnych jak i mobilnych i dostarczy platform. To ważny krok w ewolucji World Wide Web. Oczekujemy nagłego cyklu inowacyjnego opartego na połaczeniusystemów poprzez MWI.”

—Evan Smouse, Dyrektor Strategic Technology, HP, from W3C Launches "Mobile Web Initiative" wzmianka prasowa z maja 2005 roku

Publikacja Architektury World Wide Web jest ważnym krokiem do przodu dla całego przemysłu. Dokument architektury ustala zasady, które ułatwiają sukces Sieci jako głównej platformy do wymiany informacji i aplikacji. W zgodzie z postanowieniem IBM do otwartych standardów Sieci jest nam miło wnieść wkład do Grupy Technicznej Architektury. Gratulujemy W3C za ich opiekę nad fundamentalnymi standardami Sieci a szczególnie za tą ważną publikację.

—Karla Norsworthy, vice Prezydent, Software Standards, IBM, from World Wide Web Consortium Issues "Architecture of the World Wide Web, Volume One" as a W3C Recommendation wzmianka prasowa z grudnia 2004 roku

Nokia wita postęp Mobilnej SVG do ranki rekomendacji W3C. Wierzymy, że Mobilne SVG będzie grało ważną rolę w przyswzłech aplikacjach multimedialnych. Nokia zademonstrowała swoje oddanie do standardów otwarty W3C poprzez przyjęcie odpowiedzialności za edycję nowej specyfikacji i silnie wspiera wdrożenie 3GPP standardów profilu Mobilnej SVG do Multimedia Messaging Service (MMS) i Packet Switched Streaming (PSS). Nokia wierzy, że dostępność otwartych standardów, które sprzyjają technologii mobilnej w tworzeniu treści grafiki wektorowej będzie miało poważną rolę w tworzeniu dynamicznego i bogatego rynku na aplikacje, które wpełni wykorzystują możliwości istniejących technologii ”

—Janne Juhola, Senior Technology Manager, Multimedia - Nokia Mobile Phones, Nokia, Inc., from SVG 1.1/Mobile SVG wzmianka prasowa z 2003

AOL zawsze uważało prywatność konsumentów jako jedną z najważniejszych wartości. Oprócz popierania silnych inicjatyw samoregulacyjnych i dobrych praktyk silnie popieramy technologie takie jak P3P, które dają władzę konsumentom do personalizacji ich doświadczeń sieciowych i podejmowania świadomych wyborów jeśli chodzi o ich prywatność. Chwalimy W3C za pracę jaką wykonała w związku z tym problemem i oczekujemy dalszej kooperacji z W3C i innymi organizacjami nad poszerzeniem i implementacją standardów P3P i podobnymi technologiami.”

—Tatiana Gau, Senior Vice President, Integrity Assurance, America Online Inc., from P3P 1.0 press release April 2002

XML Schema jest ważnym krokiem milowym w ewolucji i dojrzałości XML oraz kluczowym elementem usług sieciowych i operacjach peer-to-peer. Interoperacyjność w świecie milionów komputerów, mądrych urządzeń i usług sieciowych jest jedynie możliwa kiedy jest oparta na regorystycznie zdefiniowanych formatach i protokołach danych. Możliwości stworzone przez XML dla biznesu i konsumentów są znacznie wzbogacone przez wydanie XML Schema. Przyjęcie XML i XML Schema w produktach i usługach jest w samym sercu naszej wizji Sieci i usług sieciowych.”

—Bill Gates, Chairman and Chief Software Architect, Microsoft Corporation, from XML Schema press release Maj 2001

Panasonic jest zadowolony, że specyfikacja "Modularization of XHTML" została zaakceptowana i wydana jako rekomendacja W3C. "Modularization of XHTML" dostarcza na środka do rozszerzenia XHTML. "Modularization" jest ważną techniką do stosowania technologi sieciowych w sprzęcie AGD jak telewizory cyfrowe czy telefony komórkowe ponieważ istniejąc ograniczenia źródłowe lub pewne specyficzne cechy urządzenia a "Modularyzacja" pozwala mieć specyfikacje, która najlepiej pasuje do danej platformy w sposób systemowy. Jako jeden z czołowych przedstiębiorstw cyfrowego sprzętu AGD Panasonic wysoce oczekuje, że "Modularyzacja XHTML" stanie się fundamentem dla wielu sieciowych urządzeń AGD”

—Yasunori Tanaka, General Manager, Core Software Development Center, Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., from Modularization of XHTML press release kwiecień 2001

Gratulacje dla W3C i członków za pomoc w tworzeniu sicie mardziej dostępnej dla inwalidów. Sieć ma znaczny wpływ na sposób w jaki pracujemy , uczymy się, żyjemy i komunikujemy się ze sobą dlatego jest koniecznym, aby te nowe medium było dostępne dla każdego. Inwalidzi powinni być pełnymi uczestnikami Społeczeństwa informatycznego. Jestem dumny, że Biały Dom był katalizatorem Inicjatywy Dostępności do Sieci. Rząd Ameryki zamierza pracować ściśle z W3C aby zapewnić by informacje rządowe jak również usługi były dostępne. Chcę zachęcić wszytkich twórców sieciowych do projektowania stron, które są dostępone dla każdego”

—Al Gore, Vice President, USA, from Web Content Accessibility Guidelines press release Maj 1999


Historia

IW 1989, Tim Berners-Lee wynalazł World Wide Web (zopacz także początkową propozycję). Wymyślił nazwę "World Wide Web," napisał pierwszy program serwera "httpd" i peirwszą przeglądarkę z editorem "WorldWideWeb" w grudniu 1990 roku. Napisał również pierwszą wersję "HyperText Markup Language" (HTML), język formatujący dokument z możliwością linków tekstowych, które stały się głównym formatem w Sieci. Jego początkowa specifikacje URI, HTTP i HTML były ciągle ulepszane i dyskutowane w szerokich kręgach w miarę jak technologie Sieciowe zaczeły się rozpowrzechniać.

 

Some of the individuals involved in the creation of the Web and of W3C recount key events at the Tenth Anniversary Celebration of W3C

W3C10 przytacza ważne wydarzenia w historii W3C i wczesnej Sieci

Absolwent uniwersytetu w Oxfordzie w Anglii, Tim Berners-Lee działa jak Dyrektor W3C od momentu założenia organizacji. Więcej informacji na temat Tim Berners-Lee; zobacz również najczęściej zadawane pytania dotyczące Tim Berners-Lee.

W grudniu 1994 roku Tim Berners-Lee założył W3C (World Wide Web Consortium) w Massachusetts Institute of Technology, Laboratorium Nauk Informatycznych w kooperacji z CERN, gdzie Sieć powstała (zobacz informację na temat pierwszego serwera CERN ), z poparciem DARPA i Komisji Europejskiej. Po dalsze informacje dotyczące wspólnej inicjatywy i wkładu CERN, INRIA i MIT, proszę przeczytać raport na temat wspólne inicjatywy World Wide Web.

W3C time line
W3C10 daty w formacie graficznym
(inne formaty i opisy)

W kwietniu 1995 roku INRIA (Institut National de Recherche en Informatique et Automatique) stał się pierwszym europejskim gospodarzem W3C, następnie Keio University of Japan (Shonan Fujisawa Campus) w Azji w 1996 roku. W roku 2003 ERCIM (European Research Consortium in Informatics and Mathematics) przejęło od INRIA rolę europejskiego gospodarza W3C.

W grudniu 2004 roku w Bostonie, Massachusetts (USA) i w czerwcu 2005 roku w Sophia-Antipolis, Francja, W3C celebrowało swoją dziesiątą rocznicę sympozjami na tem historii i przyszłości Sieci i W3C.

Więcej informacji dotyczących historii World Wide Web jest dostępne na witrynie W3C.

Największe osiągnięcia W3C

Poniżej znajdują się niektóre z najważniejszych osiągnięć W3C. Oczywiście tego typu lista jest bardzo subiektywna i nie odzwierciedla wszystkich aspektów pracy W3C. Po kompletną listę prac W3C, proszę sprawdzić listę działalności W3C i indeks raportów technicznych W3C's.

Październik 1996Pierwaszą opublikowaną rekomendacją W3C jest Portable Network Graphics (PNG) 1.0. W połowie lat 90-tych coraz więcej użytkowników przemysłowych i akademickich zaczęło odkrywać Sieć i jej możliwości graficzne. W3C opracowało Portable Network Graphics (PNG) aby dostarczyć alternatiwnej paltformy do formatów graficznych najbardziej rozpowszechnionych w tamtym czasie, niektóre z nich wywołały probelemy patentowe.

Grudzień 1996Odseparowanie treści od struktury, opublikowano CSS Level 1. Cascading Style Sheets (CSS) jest prostym mechanizmem do dodawania stylów (np: czcionek, kolorów, rozmieszczenia) do dokumentów Sieciowych. CSS Level 2 (1998) dostarczył dalszych i bardziej zaawansowanych funkcji.

Luty 1997Inicjatywa Dostępności do Sieci. Wytyczne (WAI) odnośnie zawartości Sieci, narzędzi programistycznych i oprogramowania Sieciowego stały się bardzo popularne w środowisku sieciowym. WAI przy współpracy z organizacjami na całym świecie dąży do poprawy dostępności do Sieci w czterech głównych obszarach: technologia, narzędzia, edukacja i pomoc i badanie i rozwój.

Grudzień 1997HTML 4.0 dodaje tabelki, skrypty, arkusze stylu, internacjonalizację i funkcje dostępności. Podczas gdy HTML 3.2 zostało opublikowane aby wesprzeć HTML w Sieci, HTML 4.0 dodało nowych cech, które umożliwiają programistom tworzenie bogatszej zawartości Sieci. Cechy te to możliwość określenia arkuszy stylu, tworzenie tabelek i tworzenie bardziej dynamicznych stron poprzez użycie skryptów (zobacz także prace W3C odnośnie Document Object Model, or DOM). HTML 4.0 zawiera również ważne funkcje do promocji internacjonalizowanych treści i treści dostępnych dla inwalidów.

Luty 1998XML 1.0 promuje interoperacyjność i domain-specific markup. Staje się wkrótce lingua francą Sieci, XML będzie podstawą do dziesiątek standardów sięgających od podpisów cyfrowych (XML-Sig) i formularzy Sieciowych (XForms), do technologii prywatności (P3P).

Sierpień 2000Scalable Vector Graphics (SVG) 1.0 wzbogaca grafikę Sieciową. Język do op[isywania dwuwymiarowej grafiki i aplikacji graficznych w XML, SVG będzie fundamentem dla nowej generacji aplikacji mobilnych (SVG Mobile Profiles).

Maj 2001XML Schema jest nieodzownym elementem aby XML osiągnęło swój pełny potencjał. Ta ważna specifikacja dostarcza standardowego sposobu na tworzenie słownictwa XML , które pozwala na miksowanie i budowanie bardziej wszechstronnych i silniejszych aplikacji handlowych.

Luty 2002W3C rozpooczyna działalność związaną z Usługami Sieciowymi. Podsumowując działalność XML Protocol i rozszerzenie jego zasięgu, Usługi Sieciowe są środkiem interoperacyjności pomiędzy aplikacjami oprogramowania uruchamianymi na różnych platformach.

Maj 2003W3C wprowadza politykę patentów bez honorariów autorskich. Polityka Patentowa W3C obejmuje postępowania patentowe w procesie tworzenia standardów i zachęca do rozwoju standardów otwartych.

Luty 2004RDF i OWL stają się mocnym fundamentem w aplikacjach Sieci Semantycznej. RDF i OWL są standardami Sieci Semenatycznej , które stanowią szkielet zarządzania, integracji przedsiębiorstwa i wymianą oraz używaniem danych przez Sieć.

Marzec 2004W3C dostarcza sieci możliwości audialnych VoiceXML 2.0. Interakcja głosowa może uniknąć ograniczeń fizycznych klawiatury i ekranów podczas w miarę jak urządzenia mobilne stają się coraz mniejsze. Celem VoiceXML 2.0 jest dostarczenie treści w aplikacjach głosowych.

Grudzień 2004W3C opisuje zasady architektury Sieci. W3C's Technical Architecture Group (TAG) publikuje "Architekture World Wide Web," opis zasad, które pozwalają sieci działać poprawnie. Ta skondensowana ocena piętnastu lat obserwacji Sieci tworzona przez wielu, którzy utworzyli główne standardy Sieciowe jest cennym fundamentem na którym budować się będzie przyszłe standardy Sieci.

Luty 2005Character Model to jednolite podejście do używania znaków w Sieci. W3C's Internationalization Core Working Group publikuje "Character Model for the World Wide Web 1.0: Fundamentals" z celem ułatwienia wszystkim ludziom użytkowania World Wide Web,bez względu na ich język, skrypt, system piśmiennictwa i konwencje kulturowe zgodnie z misja uniwersalnego dostępu. Budując na Universal Character Set (zdefiniowany przez Unicode Standard i ISO/IEC 10646), Character Model daję autorom specyfikacji, programistom i autorom treści sieciowych wspólne referencje dla interoperacyjnych tekstów w Sieci.

Maj 2005Inicjatywa Sieci mobilnej ułatwia mobilny dostęp do Sieci. W3C rozpoczeła Inicjatywę Sieci Mobilnej (MWI) z misją tworzenia dostępu do Sieci dla urządzeń mobilnych. MWI sponsoruje i uczestniczy w tworzeniu wytycznych i dobrych praktyk jak również baz danych opisów, które mogą być używane przez autorów do przystosowania treści do możliwości poszczególnych urządzeń.


Przyszłość

W3C kontynuje rozszerzenie Sieci dla:

Bogatsze przeżycie użytkownika

Wielu programistów polega na Sieci jako środowisku, który jest niezależny od platformy. Znajome aplikacje Sieciowe to poczta, systemy rezerwacji, sprzedaż online i strony aukcyjne, gry i aplikacje multimedialne. Ostatnie rekomedacje W3C takie jak XForms będzą wkrótce mieć wpływ na korzystanie z takich aplikacji. Nowe prace W3C w dziedzinach takich jak złożone dokumenty poprawią w dalszym stopniu różnorodność treści i ogólne zastosowanie. Po dalsze informacje na temat rozwoju aplikacji sieciowych niezależnych od platformy proszę udać się do prac Działalności związanych z Formatami Dokumentów Złożonych .

W3C znajduje się tam gdzie jest przyszłość Sieci. Nasi członkowie pracują razem aby projektować i standaryzować technologie Sieci, które budują na swojej uniwersalności dodając siły komunikacji, wymianie informacji i pisaniu skutecznych i dynamicznych aplikacji - dla każdego, wszędzie, kiedykolwiek, przy urzyciu obojętnie jakiego urządzenia.”

—Tim Berners-Lee, Dyrector W3C i twórca World Wide Web

Przeglądaj oczami, uszami, głosem i dotykiem

W3C rozwija standardy, które wspierają wielorakie i jednoczesne tryby interakcji Sieciowej: poprzez wzrok , słuch, głos i dotyk. Poza znaną klawiaturą, myszką i wyjściami audio-wizualnymi, nowe sposoby przeglądania stają się coraz bardziej powszechne. W rzeczywistości są one tak powszechne, że ludzie mogą sobie nawet nie zdawać sprawy, że przeprowadzają interakcję z aplikacjami Sieci takie jak systemy rezerwacji przez telefon.

Aplikacje centrów telefonicznych są jedynie początkiem. W3C umożliwia różnorodność interakcji aby ludzie mogli wybierać rozwiązani, które im najlepiej pasuje w danym środowisku. W3C wykonuje proce w działalności związanej z W3C Multimodal Interaction, dziłalności związanej z przeglądarkami głosowymi i działalności związanej z nezależnością urządzeń. Nowe technologie poprawią dostęp do Sieci przez urządzenia mobilne takie jak telefonyi ręczne notatniki, ale również inne systemy takie jak samochodowa telematyka i aplikacje multimodalne.

Sieć dla każdego

Inicjatywa Dostępczości do Sieci (WAI) promuje implementacje istniejących wytycznych co do dostępczości do Sieci w zaawansowanych narzędziach autorskich, razem z ulepszonymi narzędziami ewaluacji. Zwiększona implementacja wytycznych dla przeglądarek, narzędzi programistycznych, odtwarzaczy medialnych poałączona z peronalizowanym profilem i użyciem metadat i serwisów proxy do wspierania dostępczości umożliwią inwalidom na przeprowadzanie szybkiej iterakcji z zawartością Sieci. Postęp ten umożliwi bardziej zautomatyzowane wsparcie dla rozwoju i naprawy stron Sieci pod względem dostępczości. W ten sposób projektowanie Sieci stanie się " codziennym biznesem".

Wizją Sieci W3C jest wpełni zintegrowane środowisko, które pozwala na wyrażenie nuansów kulturowych i różnic językowych poprzez rozprowadzone systemy i geografię świata. W3C działalność internacinalizacyjna zaczeła pracować na wytycznych, które wyjaśniają programistom co zrobić aby formaty oparte na XML wspierały internacjonalizację i skuteczną lokalizację. Inne prace internacjonalizacji skupią się na identifikatorach i negocjacji WWW i usługach Sieciowych w szczególności.

Sieć na Wszystkim

Jednym z celów W3C jest zaprojektowanie technologii, która będzie pracować niezależnie od konkretnej platformy urządzeń. Coraz częściej ludzie poszukują dostępu z różnego typu urządzeń, które nie są tradycyjnym komputerem a zliczają się do nich telefony komórkowe, punkty na lotniskach, sprzęt AGD i samochody. Dostęp na tych urządzeniach powinien być tak prostyi dogodny jak dostęp z komputerów domowych. W3C projektuje technologie (wliczają te wymienione w poprzedniej sekcji jak również kaskadowe arkusze stylu (CSS), Scalable Vector Graphics (SVG), XForms, Synchronized Multimedia (SMIL) i wiele innych), które obniżą przeszkody programowania i przeglądania stron, urządzenia mające szeroką gamę możliwości. W świecie urządzeń ręcznych, jako część Inicjatywy Sieci Mobilnej, W3C buduje bazę danych opisów urządzeń i przygotowuje najlepszy grunt do tworzenia strone, które są przyjazne urządzenią mobilnym.

Oczekujemy dalszej kreatywności społeczności Sieciowej i innowacyjnych sposobów dodawania i czytania stron w Sieci. W3C zaczęło dyskusje na temat "Wszechobecnej Sieci", w której nowe aplikacje Sieciowe wymagające koordynacji pomiędzy różnymi urządzeniami umożliwią stale roznąceprzeżycia dla użytkowników. Przewidywane scenariusze to możliwość połączenia kamery do najbliższej drukarki, użycie telefonu do prowadzenia prezentacji biznesowych na bezprzewodowych projektorach oraz jednoczesne ogłądanie i słuchanie poczty elektronicznej.

 

Zaawansowane wyszykiwanie i wymiana danych

Podczas gdy Siec rośnie do rozmiarów potężnego magazynu ludzkiej wiedzy, potrzebujemy silniejszych narzędzi to wyszukiwania i interpretacji strasznej ilości danych, które są dostępne; odnosi się to zarówno do intranetu jak i do Sieci globalnej. Wyłoniono dwa modele do pomocy w zarządzaniu danymi w skali globalnej: Sieć Semantyczna i Usługi Sieciowe.

Sieć Semantyczna jest szkieletem, który pozwala na to aby dane były wymieniane i używane przez aplikacje, przedsiębiorstwa i społeczności. Jest rozszerzeniem obecnej Sieci, w której informacja otrzymuje dobrze zdefiniowane znaczenie, umożliwiając komputerom i ludziom współpracować. Sieć Semantyczna jest skoncentrowana na danych.

Usługi Sieciowe są standardowym środkiem interoperacyjności pomiędzy zastosowaniami oprogramowań, uruchamianych na różnych platformach. Usługi Sieciowe są skoncentrowane na wiadomościach.

Te dwa modele są istotne dla systemów dlatego W3C pracuje nad tym aby zapewnić właściwą integrację pomiędzy sobą jak również istniejącą infrastrukturą Sieci. Np: Usługi Sieciowe odnoszą korzyści z możliwości dzielenia słownictwa, niedwuznacznych nazw i wspólnego modelu danych, wszystko to jest wyrażone przez technologie Sieci Sementycznej.

 

Zaufanie

Sieć zmieniła sposób w jaki się komunikujemy. Przez to również zmodyfikowała naturę stosunków społecznych. Ludzie "spotykają się" teraz w Sieci i utrzymują stosunki hadlowe i personalne, w niektórych przypadkach nie spotykając się nigdy osobiście. W3C rozumie znaczenie technologii, które sprzyjają budowie zaufania i przeto umożliwiają coraz bardziej kompleksowe iterakcje między stronami na całym świecie.

Co to znaczy, że technologia sprzyja budowie zaufania? Platform for Privacy Preferences (P3P) była ważnym pierwszym krokiem w budowaniu zaufania poprzez umożliwienie ludziom uświadomienia sobie w jaki sposób chcą dzielić się lub nie danymi o sobie poprzez Sieć. W oparciu o doświadczenie P3P, W3C zajmuje się kwestiami poruszanymi przez dostawców usług na temat jak implementować prywatność w powiązaniu z ich usługami. Organizacje chcą dotrzymać obietnic. Dlatego W3C bada jak privacy metadata mogą być użyte aby pomóc w zarządzaniu danymi w sposób godny zaufania po stronie serwera.

Tradycyjnie jednym sposobem budowania zaufania jest zaprezentowanie form identyfikacji, które to zaufanie posiadają np: prawa jazdy czy paszportu. Analogowe Protokoły potwierdzające autentycznośc nie są jeszcze powszechnie dostępne w Sieci. Ponadto, dzisiejsze podejścia do autentykacji często skupiają się na autentykacji użytkownika i zapominają o wspólnej autentykacji. W3C bada sposoby aby zapewnić użytkownikom i usługodawcom więcej zaufania w przeprowadzanych tranzakcjach i łatwości w zarządzaniu tożsamością. Tradycyjna infrstruktura klucza publicznego będzie również musiała zostać powiększona aby dostosować się do różnych sposobów życia w Sieci.

Sieć Semantyczna będzie grała rolę w tranzakcjach godnych zaufania. Technologie Sieci Semantycznej umożliwią ludziom pisanie oprogramowań, które mogą analizować informacje pomagające budowanie zaufania.

 

 


Prasa

Group shot at W3C Tenth Anniversary Celebration

Międzynarodowa relacja prasowa z Obchodów 10 rocznicy W3C

Zespół W3C ds. Komunikacji powstał aby służyć informacjami odnoście standardów sieciowych oraz technologii nad którymi W3C pracuje. Zespół odpowiada na Wasze pytania oraz łaczy z technicznymi ekspertami W3C.

Wszystkie prośby proszę przesyłać na adres: [email protected].
Proszę odnotować, że używamy automatycznego respondera do filtrowania spamu; kiedy piszesz na ten adres pierwszy raz wymagamy odpowiedzi na auto-respondera abyśmy mogli otrzymać Twój e-mail.

Prośby o wywiad z Tim'em Berners-Lee

W związku z nadmiarem próśb, zespół W3C ds. komunikacji przegląda wszystkie prośby o wywiad z Tim'em Berners-Lee raz w tygodniu, zazwyczaj w poniedziałki. Z tego względu czas odpowiedzi na Wasze prośby oscyluje w granicy tygodnia.

Pan Berners-Lee wybiera wtedy wywiady, które najbardziej go interesują oraz te, na które czas mu pozwala. W swojej prośbie zawrzyj swoje imię, publikacje, cel i format wywiadu, język w jakim będzie opublikowany, ostateczny termin oraz informacje kontaktowe.

Zalecamy także przeczytanie Tim Berners-Lee Najczęściej Zadawane Pytania, gdzie możesz znaleźć odpowiedzi na niektóre z interesujących Cię pytań.

Prośba o wywiad z personelem W3C

Personel W3C oraz przewodniczący grup roboczych są ekspertami na skalę światową w dziedzinie technologii sieciowych i ich wpływy. Pomożemy Ci skontaktować się z tymi ekspertami aby odpowiedzieli na pytania odnośnie technologii sieciowych, standardów sieciowych oraz sposobów w jakie W3C wykonuje swoją pracę.

Zespół W3C ds. Komunikacji zazwyczaj odpowiada na prośby w ciągu 2 dni roboczych. W niektórych wypadkach możemy potrzebować wiecej czasu aby zidentyfikować i zaaranżować wywiady w innych strefach czasowych.

Prośby o zdjęcia personelu W3C

W3C posiada zdjęcia personelu, które można dołączać do artykułów. Jeśli wyrażasz chęć użycia zdjęcia członka naszego personelu, włącznie z Tim'em Berners-Lee, prosimy o załączenie w prośbie następujących informacji:

 1. Nazwę publikacji
 2. Datę publikacji
 3. Dystrybucję publikacji
 4. Tekst, który będzie towarzyszył zdjęciu lub angielskie tłumaczenie tego tekstu

Jeśli zdjęcie nie będzie użyte w publikacji, prosimy o podanie przeznaczenia tego zdjęcia, łącznie z informacją czy będzie one użyte dla celów komercyjnych.

Kontakty Prasowe W3C

W razie, prosimy o kontakt z następującymi przedstawicielami:

W Ameryce i Australii
Janet Daly, urzędnik W3C ds. komunikacji globalnej, Tel: +1.617.253.5884 lub +1.617.253.2613
W Europie, Afryce i Środkowym Wschodzie
Marie-Claire Forgue, urzędnik W3C ds. komunikacji w Europie, Tel: +33.492.38.75.94
W Azji
Yasuyuki Hirakawa, urzędnik W3C ds. komunikacji w Azji, Tel: +81.466.49.1170

Jednostronnicowa informacja prasowa w formacie HTML także dostępna.

Także dostępne w formacie PDF: francuskie informacje prasowe ("Définir les standards du Web d'aujourd'hui et de demain", March 2006) i japońskie informacje prasowe.


Kontakt

W3C Host and Offices Map

Mapa Przedstawicielstw i Biur W3C (pełny rozmiar)

W Europie, Środkowym Wschodzie i Afryce
Ogólne pytania oraz pytania o Członkostwo w W3C są obsługiwane przez ERCIM. Pytania o Członkostwo mogą być także kierowane do następujących Biur lokalnych W3C: Benelux, Finlandia, Niemcy i Austria, Grecja, Węgry, Izrael, Włochy, Maroko, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania i Irlandia.
W Japonii i Korei
Ogólne pytania oraz pytania o Członkostwo w W3C są obsługiwane przez Keio University. Pytania o Członkostwo mogą być także kierowane do następujących Biur lokalnych W3C: Korea.
Inne kraje włącznie z Ameryką i Australią
Ogólne pytania oraz pytania o Członkostwo w W3C są obsługiwane przez MIT. Pytania o Członkostwo mogą być także kierowane do następujących Biur lokalnych W3C: Australia, Indie, Hong Kong.

Informacje kontaktowe dla prasy także są dostępne. Jeśli masz pytania innego rodzaju oraz jeśli szukasz pomocy, poniżej pomożemy Ci znaleźć odpowiednie forum .

Ogólne Informacje Kontaktowe W3C

Europa, Środkowy Wschód i Afryka

ERCIM

2004, route des Lucioles
BP 93
06902 Sophia-Antipolis Cedex France

Telefon: +33.4.92.38.75.90
Fax: +33.4.92.38.78.22

Zarządca strony: Daniel Dardailler <[email protected]>
Administracja: Coralie Mercier <[email protected]>
Stosunki członkowskie oraz pytania o członkostwo: Marie-Claire Forgue <[email protected]> (Tel: +33.4.92.38.75.94)
Umowy Członkowskie przesyłać do : Alexandra Lavirotte
W3C host in Sophia-Antipolis, France
Informacje o ERCIM/Sophia-Antipolis w języku angielskim i francuskim.
Japonia i Korea

Uniwersytet Keio
5322 Endo
Fujisawa, Kanagawa 252-8520 Japan

Telefon: +81.466.49.1170
Fax: +81.466.49.1171

Zarządca strony: Tatsuya Hagino <[email protected]>
Administracja: Hanako Onozuka <[email protected]>
Pytania o członkostwo : Yasuyuki Hirakawa <[email protected]> (Tel: +81.466.49.1170)
Umowy Członkowskie przesyłać do : Hanako Onozuka
interior, Keio University, Shonan Fujisawa Campus
Informacje o Uniwersytecie Keio w języku angieslkim i japońskim
Inne kraje włącznie z Ameryką i Australią

MIT

32 Vassar Street
Room 32-G515
Cambridge, MA 02139 USA

Telefon: +1.617.253.2613
Fax: +1.617.258.5999

Administracja: Susan Westhaver <[email protected]>
Stosunki członkowskie : Karen Myers <[email protected]> (Tel: +1.617.253.5509)
Pytania o członkostwo: Steve Bratt (Tel: +1.617.253.7697)

Umowy Członkowskie przesyłać do: Benjamin Snedeker
Massachusetts Institute of Technology
Office of Sponsored Programs
Building E19-750
77 Massachusetts Avenue
Cambridge, MA 02139 USA
Stata Center in Cambridge
Informacje o MIT/CSAIL w języku angielskim

Informacje do przelewów bankowych

ERCIM
Nazwa Banku: Société Générale - Sophia-Antipolis
Adres: Place Bermond 06560 Valbonne France
Telefon: + 33 4 92 96 54 40
Kod Banku: 30003
Kod Agencji: 00508
Numer Rachunku: 00020509802/14
Kod Swift: SOGE FRPP
Kod IBAN: FR76 30003 00508 00020509802 14
Keio
Nazwa Banku: Mitsui-Sumitomo Bank
Adres: Shiba 5-28-1, Minato-ku, Tokyo, Japan
Telefon: +81 3 3453 1551
Nazwa Oddziału: Mitadori
Numer Oddziału: 623
Numer Rachunku: 0920045
Typ rozliczenia: Zwykła wpłata
Nazwa Rachunku: Keio Gijuku
MIT
Aby uzyskać informacje o przelewach internetowych do MIT za Członkostwo w W3C, proszę wysłać e-mail na adres: [email protected]

Znalezienie Odpowiedniego Forum na Twoje Pytania i Komentarze

 1. Chciałbyś skontaktować się z Biurem W3C w Twoim regionie?

  Contact information for our Offices worldwide is online.

 2. Czy masz pytanie techniczne?

  Odpowiedzi możesz znaleźć na publicznej liście mailingowej W3C oraz w archiwach publicznych list mailingowych.

  W3C's Activity statements contain information about current Activities.

 3. Chciałbyś dodać komentarz odnośnie specyfikacji W3C?

  Raporty techniczne W3C zawierają adresy e-mail, na które można wysyłać komentarze techniczne.

 4. Masz komentarz do strony internetowej W3C?

  Komentarze prosimy przesyłać na adres: [email protected] (archiwum publiczne komentarzy i odpowiedzi). Jeśli nie możesz znaleźć na stronie tego co szukasz, sprawdź index strony albo użyj wyszukiwarki W3C.

  Jeśli wszystko inne zawiedzie, skontaktuj się z Webmaster.

 5. Jesteś zainteresowany przetłumaczeniem dokumentu W3C albo czytaniem dokumentów w językach innych niż angielski?

  Skonsultuj się z naszą stroną translatorską, która wyjaśnia jak tłumaczyć specyfikacje oraz które specyfikacje są już przetłumaczone.

 6. Masz pytania odnośnie praw autorskich albo własności intelektualnej W3C?

  Proszę się odnieśc do Prawa Autorskie/Własność Intelektualna Najczęściej Zadawane Pytania.

 7. Dodatkowe komentarze lub pytania?

  Odpowiedzi możesz znaleźć na liście W3C z Najczęściej Zadawanymi Pytaniami

This page is also available as multiple pages.