Dokument ten jest tłumaczeniem, które może zawierać błędy. Zostało ono wykonane przez Angielski z ELTT Angielska wersja dokumentu jest dostępna na stronie http://www.w3.org/Consortium

Zobacz inne strony

W3C Działalność W3C 

Na tej stronie:

Działalności W3C są generalnie podzielone na grupy: grupy robocze (do spraw technicznych) grupy zainteresowań (bardziej ogólna działalność) i grupy koordynacyjne (do komunikacji pomiędzy poszczególnymi grupami). Grupy te, których uczestnicy są członkami organizacji, członkami zespołu lub zaproszonymi expertami mają znaczny wkład w działalność W3C poprzez tworzenie raportów technicznych, w tym standardów sieciowych, oprogramowana typu open source i usług (np:usługi walidacji). Grupy te także zapewniają koordynację z innymi instytucjami tworzącymi standardy i technologie.

Lista działalności W3C (obecnie 23 zawierających 59 grup). Członkowie W3C mogą sprawdzić poszczególne działalności i grupy oraz IPP, każde z nich zawiera odnośniki do stron zawierających instrukcje jak przyłączyć się do grupy.

Działalności W3C są pogrupowane poniżej według sposobu ich zarządzania przez zespół W3C, według "swojej domeny": Architektura, Interakcja, Technologia i Społeczeństwo, Wszechobecna Sieć i Inicjatywę Dostępnczości do Sieci. Ważnym dla każdej działalności W3C jest Kontrola Jakości (QA). Poniżej przedstawiamy listę z dodatkowymi informacjami na temat W3C oraz jak się przyłączyć do danej działalności.

Przedstawiamy fotografie niektórych liderów grup oraz informacje na temat przewodniczących grup i ich praw. Dostępne są również informacje dotyczące łączności z poszczególnymi domenami.

Domena Architechtury

Photo of Document Object Model Activity Lead: Philippe Le Hégaret
Philippe Le Hégaret
Działalność związana z Document Object Model

Document Object Model (DOM) jest standardowym użycie interfejsu programu w strukturze dokumentów. DOM dąży do tego aby usprawnić dla programistów dostęp do komponentów oraz możliwości usuwania, dodawania i edytowania ich zawartości, atrybutów i stylów. W esencji, DOM umożliwia programistom pisanie programów, które działają poprawnie na wsztstkich przeglądarkach i serwerach oraz wszystkich platformach. Podczas gdy programiści mogą chcieć użyć różnych języków programistycznych, nie muszą oni zmieniać modelu programowania.

 

DOM zatem oferuje programistom interfejs, który jest neutralny dla platformy jak również języka, co czyni programowanie bardziej niezawodne na różnych platformach używając języków takich jak Java i ECMAScript.

Przeczytaj więcej o Document Object Model Activity.
1 grupa w tej działalności:
Photo of Extensible Markup Language (XML) Activity Lead: Liam Quin
Liam Quin
Działalność związana z Extensible Markup Language (XML)

Język XML jest prostym i elastycznym formatem wywodzącym się z SGML (ISO 8879). W3C stworzył, rozwinął i ciągle utrzymuje specyfikację XML. W3C jest także głównym centrum rozwoju innych specyfikacji opartych na XML. Niektóre z nich są opracowane przez Działalność XML taką jak Usługi Sieciowe, SVG i XHTML. Działalność XML próbuje utrzymać równowagę pomiędzy stabiulnością a compatebilnością wsteczną czyniąc postępy, które pomagają zachęcać interoperacyjność oraz wprowadzając społeczności w świat XML.

 
Przeczytaj więcej na temat Działalności związanej z Extensible Markup Language (XML) .
9 grup:
Photo of Internationalization Activity Lead: Richard Ishida
Richard Ishida
Działalność związana z Internacjonalizacją

Celem działalności internacjonalizacji (I18n) jest zapewnienie, że formaty W3C oraz protokoły są otrwarte na wszystkie języki świata, systemy zapisu, kody znaków i konwencje lokalne.

I18n doradza Grupom Roboczym W3C, dokonuję przegłądu publikacji, koordynuje się z Unicode Technical Committee, IETF, ISO oraz przemysłem lokalizacyjnym. I18n zwiększa świadomość spraw związanych z internacjonalizacją poprzez konferencje, warsztaty i artykuły. I18n tworzy specyfikacje takie jak Model Znaków dla World Wide Web, Web Services Internationalization Usage Scenarios i Ruby Annotation Markup. I18n wnosi bezpośredni wkład do Grup Roboczych oraz analizuje Szkice Robocze na różne tematy wliczając narmalizację znaków Unicode, międzynarodowe wymagania typograficzne, problemy skryptów w implimentacjach tekst-mowa, wymaganiach lokalizacyjnych i internacjonalzacji schematów, scenariuszy użycia i wymagań dotyczących internacjonalizacji usług Sieciowych, implimentacji międzynarodowych identyfikatorów źródeł i wielu innych.

Przeczytaj więcej na temat Działalności żwiązanej z internacjonalizacją.
4 grupy:
Photo of URI Activity Lead: Dan Connolly
Dan Connolly
Działalność związana z URI

Jednym celem Sieci od momentu jest stworzenia jest budowanie społeczności globalnej, w której każda strona może dzielić się informacjami z inną stroną. Aby osiągnąć ten cel Sieć wykorzystuje pojedyńczy system identyfikacji: URI. URI jest jest podstawą architektury Sieci, która dostarcza wspólnej identyfikacji w całej Sieci. —Architektura World Wide Web, Tom I, sekcja 2

W3C URI Interest Group przy wpółpracy z W3C Technical Architecture Group popiera specyfikacje IETF URI i IRI.

 
Przeczytaj więcej na temat działalności związanej z URI.
1 grupa;
Activity Lead: Hugo Haas
Działalność związana z Usługami Sieciowymi

Usługi Sieciowe dostarczają standardowego środka ineteroperacyjność pomiędzy różnymi zastosowaniami programów uruchamianymi na róznych platformach. Usługi Sieciowe charkteryzują się swoją dużą interoperacyjnością i rozszerzalnością jak również czytelnymi opisami iterpretowanymi przez sprzęt dzięki zastosowaniu XML. Mogą być one połączone w dowolny sposób aby sprostać kompleksowym operacjom. Programy prostych usług magą współpracować ze sobą w celu ziększenia liczby usług.

W3C Działalność związana z usługami Sieciowymi projektuje infrastrukturę, definiuje architekturę i tworzy podstawowe technologie na potrzeby Usług Sieciowych. SOAP 1.2 oparty na XML jest strukturą informacyjną, która stała się rekomendacją W3C w czerwcu 2003 roku a SOAP Message Transmission Optimization Mechanism (MTOM) w styczniu 2005 roku.

Przeczytaj więcej na temat Działalności Usług Sieciowych.
9 grup:

Domena Interakcji

Photo of Graphics Activity Lead: Chris Lilley
Chris Lilley
Działalność związana z grafiką

Grafika ma dalej krytyczną rolę w codziennym używaniu Sieci, od grafiki dekoracyjnej przez reklamę do wykresów i interakcyjnych interfejsów. Grafika do danych sieciowych "na żywo" i wizualizacji Sieci Semantycznej obecnie zwiększa się tak jak zastosowanie grfiki w automatyce przemysłowej.

W3C Działalność związana z grafiką działa już od ponad siedmiu lat. Scalable Vector Graphics (SVG), obecna działalność, przynosi w resultacie silną kombinację interakcyjnej i animowanej dwuwymiarowej grafiki wektorwej i Extensible Markup Language (XML). Wcześniejsze prace dotyczyły Portable Network Graphics (PNG) i WebCGM 1.0.

Przeczytaj więcej na temat działalności związanej z grafiką.
2 grupy:
Photo of HTML Activity Lead: Steven Pemberton
Steven Pemberton
Działalność związana z HTML

HTML jest nazwą dla całej grupy języków, które są lingua franca całej World Wide Web. HTML Working Group jest uprawniona do przekształcenia HTML w markup oparty na XML, modularyzowania go aby usprawnić jego połączenie z innymi językami i do poprawiania problemów, które jak wiadomo ciągle istnieją w obszarach internacjonalizacji, dostępczości, niezależności sprzętowej i przetwarzania formularzy.

Przeczytaj więcej na temat działalności związanej z HTML
2 grupy:
Photo of Math Activity Lead: Bert Bos
Bert Bos
Działalność związana z matematyką

Matematyka jest zasadniczym aspektem comunikacji naukowej i edukacji. Dlatego aby zrealizować potencjał Sieci dla potrzeb naukowych musi być możliwe używanie matematyki w sieci. Wyrażenia matematyczne muszą poruszać się bez szwanku pomiędzy siecią i dużą ilością środowisk wliczając narzędzia autorskie i systemy zarządzania treścią, e-nauczaniem i naukowymi programami.

 

Aby sprostać tym potrzebom W3C sprowadziło czołowych reprezenantów, którzy mają w tym własny interes do znalezienia rozwiązania. Działalność związana z matematyką stworzyła Mathematical Markup Language (MathML), wysoce ustruktoryzowany i bogaty w informacje kodowanie XML do wyrażeń matematycznych i jest ona uprawniona to tego aby go utrzymywać.

Przeczytaj więcej na temat dzaiałalności związanej z matematyką.
1 grupa:
Activity Lead: Dean Jackson
Działalność związana z Rich Web Client

Działalność związana z Rich Web Clients zawiera prace na temat Zastosowań Sieci i Złożonych Formatów Dokumentów.

Z wszechobecnością przeglądarek Sieciowych i formatów dokumentów na różnych platformach i urządzeniach, wielu programistów używa Sieci jako środowiska oprogramowania. Przykładem takich zastosowań zbudowanych na rich Web clients to systemy rezerwacji, sprzedaż online, wyświtlanie pogody, zegary, interakcyjne projekty, dalekopisy giełdowe, przeliczniki walut i systemy wprowadzania danych oraz odczytu.

Przeczytaj więcej na temat działalności związanej z Rich Web Client.
3 grupy:
Photo of Style Activity Lead: Bert Bos
Bert Bos
Działalność związana ze stylami

Wielu ludzi jest przyzwyczajonych do arkuszy stylu w edytorach tekstowych. Arkusze stylu W3C oferują szeroką kontrolę nad prezentacją Stron Sieciowych. Język Cascading Style Sheets (CSS) jest szeroko zastosowany. CSS gra coraz większą rolę (przewyższając HTML ) w stylowaniu stron, ale także różnych rodzajów dokumentów XML, XHTML, SVG (Scalable Vector Graphics) i SMIL (the Synchronized Multimedia Integration Language), to kilka nielicznych przykładów. Jest także ważnym środkiem adaptacji stron do nowych urządzeń takich jak: telefony komórkowe i druklarki.

 

W3C także rozwija Extensible Stylesheet Language (XSL). XSL stosuje “arkusz stylu” aby przetworzyć jeden dokument oparty o XML w inny. XSL i CSS mogą być łączone. XSL jest opisany w XML

Przeczytaj więcej na temat działalności związanej ze stylami.
1 grupa:
Photo of Synchronized Multimedia Activity Lead: Thierry Michel
Thierry Michel
Działalność związana ze zsynchronizowaniem multimedialnym

Działalność związana ze zsynchronizowanymi multimediami zaprojektowała Synchronized Multimedia Integration Language (SMIL, wymawiane jak angielski słowo "smile") do choreogrfowania prezentacji multimedialnych gdzie audio, wideo, tekst i grafika są łączone w czasie rzeczywistym. SMIL jest rekomendacją W3C, która umożliwia autorom wyszczególnić i kontrolować dokładny czas w którym zdanie jest wypowiadane i zsynchronizowanie go z elementem graficznym.

Synchronized Multimedia (SYMM) Working Group ukończyła SMIL 1.0, SMIL 2.0 i SMIL 2.1 i pracuje obecnie nad przyszłą wersją (SMIL NG). Wersja 2.1 rozszerza funkcjonalność SMIL 2.0 w nowe poprawione moduły, definiuje nowe profile dla przemysłu mobilnego i powinna umożliwić inne standardy jak 3GPP i OMA aby oparły swoje specyfikacje dotyczące MMS W3C rekomendacji SMIL 2.1 .
Timed Text Working Group projektuje format oparty o XML używany do prezentacji tekstu synchronizowanego z innymi mediami. Typowym zastosowaniem są napisy do filmów, lub napisy dla tych użytkowników, którzy nie posiadają dźwięku, karaoke, skrolowanie wiadomości i teleprompter.

Przeczytaj więcej na temat działalności ziązanej z zsynchronizowaniem multimedialnym.
2 grupy:
Photo of XForms Activity Lead: Steven Pemberton
Steven Pemberton
Działalność związana z XForms

XForms jest językiem, który adresuje nowoczesne potrzeby formularzy elektonicznych. Jest oparty o XML i może dostarczyć zebranych informacji jako dokument XML. Adresuje on kwestie autorstwa, użyteczności, dostępczości, nezależności sprzętowej, internacjonalizacji, integracji z innymi językami i redukuje potrzebę zastosowania skryptów.

Przeczytaj więcej na temat działalności związanej z XForms.
1 grupa:

Kontrola Jakości

Photo of Quality Assurance Activity Lead: Karl Dubost
Karl Dubost
Działalność związana z Kontrolą Jakości

Misja działalności QA Activityjest czworaka. Kontrola Jakości poprawia jakość specyfikacji W3C poprzez wytyczne i przegłądy specyfikacji w krytycznych etapach ich rozwoju. Promuje ona szerokie rozprzestrzenienie się i właściwą implementację tychże specyfikacji poprzez artykuły, seminaria i usługi walidacji. QA komunikuje wyniki procesów testowych i pomaga Grupom Roboczym stworzyć wysokiej jakości procesy testowe. Pojektuje również skuteczne procesy, które, jeśli stosowane, pomogą osiągnąć te cele.

Przeczytaj więcej na temat działalności związanej z Kontrolą Jakości.
1 grupa:
Photo of Incubator Activity Lead: Steve Bratt
Steve Bratt
Działalność związana z Inkubatorem

W3C Działalność związana z Incubator sprzyja nagłemu rozwojowi w skali jednego roku lub mniej związanemu z nowymi konceptami dotyczącymi Sieci. Koncepcje te to pomysły inowacyjne, wytyczne i zastosowania, które nie są jeszcze kandydatami do rozwoju i bardziej głebszej analizy opracowywania obecnych rekomendacji W3C.

Działalność Inkubatora pozwala na szybki start w obrębie grupy (XG) bez recenzji Komitetu doradczego W3C. XG są oparte o proste i elastyczne procesy is zaprojektowane do tworzenia potencjalnych elementów przyszłej infrastruktury Sieci. Liczba XG może być ograniczona do czasu gdy można przeprowadzić bardziej przejrzystą ocenę struktury, kosztów i korzyści eperymentu inkubatora.

Przeczytaj więcej na temat działalności związanej z Incubator.
3 grupy:

Domena Technologii i Spoołeczeństwa

Activity Lead: Daniel Weitzner
Działalność związana z polityką patentową

Celem tej działalności jest umożliwienie dla W3C implementacji i działania polityki patentowej. Polityka została wprowadzona w lutym 2004 roku i proca nad jej implementacją i rozwojem została już ukończona. Ważnym jest aby społeczność W3C miała zorganizowany tryb monitorowania przestrzegania polityki jak również była informowana o istotnych poczynaniach w środowisku prawnym jak i standardów.

Przeczytaj więcej na temat działalności związanej z polityką patentową.
1 grupa:
Photo of Privacy Activity Lead: Rigo Wenning
Rigo Wenning
Działalność związana z prywatnością

Rekomendacji platformy preferencji prywatności (P3P) wydano ) 1.0 została wydana w kwietniu 2002 roku, po pięciu latach intensywnego rozwoju. P3P pozwala ludziom definiować i publikować swoje własne polityki prywatności i pomaga zautomatyzować jak takowe polityki mają być czytane. P3P daje także kontrole użytkownikom co do ich danych osobistych na stronach internetowych, które odwiedzają, promując zaufanie w Sieci. Impakt jasności ustanowionej przez P3P jest już widoczny gdzyż ludzie zaczynają myśleć o prywatności podczas planowania swojej pracy i użycia cookies.

 

Działalność ta poprawia obecną pracę i rozszerza zasięg P3P. P3P Specification Working Group podjęła krótkoterminowe poprawki sugerowane przez W3C Workshop na temat przyszłości P3P. A co bardziej, nowe wytyczne dla oprogramowania i interfejsów zostały dodane do P3P wersja 1.1 .

Przeczytaj więcej na temat Pdziałalności związanej z prywatnością.
1 grupa:
Photo of Semantic Web Activity Lead: Ivan Herman
Ivan Herman
Działalność związana z siecią semantyczną

Cele tej działalności jest tak szeroki jak cała Sieć: stworzyć uniwersalne medium do wymiany danych. Przewiduje się, że będzie ona gładko łączyć zarządzanie informacjami personalnymi, integrować aplikacje i wymieniać globalnie dane dotyczące spraw handlowych, naukowych i kulturowych. Możliwości związane z zastosowaniem danych w Sieci, które mogą być zrozumiałe przez urządzenia stają się priorytetem wielu organizacji, osób prywatnych i społeczeństw.

 

Sieć może osiągnąć swój potencjał tylko wtedy kiedy staje się miejscem wymiany danych i przetwarzania ich przez automatyczne narzędzia jak również i ludzi. Aby Sieć się rozwijała jutrzejsze programy muszą być w stanie dzielić i przetwarzać dane nawet gdy zostały zaprogramowane kompletnie niezależnie. Działalność sieci semantycznej jest inicjatywą W3C przeznaczoną jako wiodącą w definiowaniu Sieci. Rozwija ona otwarte specyfikacje dla technologii, które są już wprowadzone na wysoką skalę i identyfikuje postęp open source, komponenty infrastruktury, które będą niezbędne do rozwoju Sieci w przyszłości.

Przeczytaj więcej na temat działalności sieci semantycznej.
6 grup:

Domena wszechobecnej Sieci

Photo of Device Independence Activity Lead: Max Froumentin
Max Froumentin
Działalność związana z niezależnością urządzeń

Kilka lat temu prawie jedynym sposobem dostępu do Sieci było wykorzystanie komputera. Prawdą jest, że istniały różnice między udogo9dnieniami ofiarowanymi przez różne przeglądarki, niektóre były w stanie wykorzystać terminale oparte na tekscie. Jednakże, prawie niezmiennie dostęp do Sieci dla osobników idywidualnych bez konkretnych potrzeb ograniczała się do użycia maszyny z rozsądnie dużym, kolorowym ekranem z możliwościami graficznymi. Chociaż nadal jest to prawdą, od połowy 2000 roku liczba różnych rodzajów sprzętu, które możą korzystać z Sieci wzrosła z małej liczby o tych samych możliwościach do setek z różnymi możliwościami. W czasie pisania tej strony telefony komórkowe, smart phones, personal digital assistants, systemy telewizji interakcyjnej, systemy głosowe i nawet pewne urządzenia AGD mogą mieć dostęp do Sieci.

 

Skala możliwości wejścia i wyjścia oraz różnorodność języków i sieci koplikuje zadanie tworzenia stron i programów, które mogą być dostępne dla użytkowników z jakimkolwiek sprzętem ich wyboru.

Przeczytaj więcej na temat działalności związanej z niezależnością urządzeń.
1 grupa:
Activity Lead: Philipp Hoschka
Działalność związana z inicjatywą sieci mobilnej

Stając się coraz bardziej popularną, dostęp do Sieci mobilnej dzisiaj ciągle cierpi na brak interoperacyjności i użyteczności. Inicjatywa W3C adresuje te problemy poprzez wspólny wysiłek z głownymi producentami wlicząjąc sprzedawców oprogramowania, dostawców treści, producentami telefonów, przeglądarek i operatorami mobilnymi.

Mobilny dostęp do Sieci ma wiele zalet. W przeciwieństwie do Sieci stacjonarnej , Sieć mobilna będzie podążać za użytkownikiem. Nigdy więcej nie będziesz musiał pamiętać o zrobieniu czegoś w Sieci kiedy powrócisz do swojego komputera. Możesz zrobić to natychmiast w miejscu gdzie chcesz użyć Sieci.

Przeczytaj więcej na temat działalności zwiazanej z siecią mobilną.
2 grupy:
Photo of Multimodal Interaction Activity Lead: Dave Raggett
Dave Raggett
Działalność związana z Multimodal Interaction

Multimodal Interaction poszukuje rozszerzenia Sieci aby pozwolić użytkownikom wybierać dynamicznie najbardziej stosowny tryb interakcji dla ich obecnych potrzeb wliczając różnego rodzaju kalectwa a jednocześnie umożliwiając programistom projektowanie skutecznych interfejsów dla jakiegokolwiek trybu wybranego przez użytkownika. Multimodal Interaction oferuje korzyści użytkowania z jedno-trybowej interakcji gdy potrzebne jest działanie niemanualne (bez użycia rąk) przy urządzeniach mobilnych z ograniczoną keypad i do kontroli innych urządzeń gdy tradycyjny komputer jest niedostępny. Użytkownicy mogą wprowadzić dane głosowo, pismem ręcznym i klawiaturą z wyjściem na ekran, wcześniej nagranym głosem, audio i mechanizmami dotykowymi takimi jak wibracjami telefonów mobilnych i alfabetem Braille'a.

 

Postępy w przetwarzaniu mowy stwarzają możliwości dla zintegrowanych multimodalnych przeglądarek Sieciowych i dla rozwiązań, które oddzielają przetwarzanie danych wizualnych i głosowych np: przez łączenie lokalnego oprogramowania XHTML z odległym oprogramowaniem VoiceXML

Przeczytaj więcej na temat działalności związanej z Multimodal Interaction.
1 grupa:
Photo of Voice Browser Activity Lead: Max Froumentin
Max Froumentin
Działalność związana z przeglądarkami głosowymi

Telefon został wynaleziony w latach 1870-tych i dalej jest ważnym środkiem komunikacji. Sieć w porównaniu jest bardzo młoda, ale szybko staje się konkurencyjnym kanałem komunikacji. Połączenie telekomunikacji z Siecią przynosi teraz korzyści technologii Sieciowych do telefonów, umożliwiając programistom Sieciowym tworzenie aplikacji, które mogą być dostępne przez telefon i pozwalając ludziom prowadzić interakcję z tymi aplikacjami poprzez mowę lub klawiaturę telefonu. W3C Speech Interface Framework jest zestawem specyfikacji dążących do realizowania tego celu. Obejmuje dialogi głosowe (VoiceXML), syntezę mowy (SSML, PLS), rozpoznawanie mowy (SRGS, SISR, PLS), kontrole rozmów telefonicznych dla przeglądarek głosowych (CCXML) i inne wymagania aplikacji z interakcyjnym odzewem głosowym, wliczając użytkowanie dla ludzi ze schorzeniami narządów mowy i słuchu.

 
Przeczytaj więcej na temat działalności związanej z przegłądarkami głosowymi.
1 grupa:

Inicjatywa Dostępczości do Sieci

Photo of WAI International Program Office Activity Lead: Judy Brewer
Judy Brewer
Działalność WAI International Program Office

Zważywszy zasadniczą rolę jaką odgrywa Sieć w społeczeństwie, jest niezbędnym aby zapewnić dostęp do Sioeci dla ludzi ze różnymn stopniem inwalidztwa. Dostęp do Sieci może dotyczyć ludzi ze schorzeniami wzroku, słuchu, fizycznymi, kognitywnymi i neurologicznymi. Rozwiązania dostępczości mogą również przynieść korzyści ludziom zdrowym. WAI International Program Office pomaga stworzyć forum gdzie przedstawiciele przemysłu, inwalidzi, naukowcy i rządy mogą pracować razem aby zidentifikować wymagania dostępczości i stworzyć rozwiązania pod egidą Procesu W3C.

 

WAI International Program Office to następujące grupy: Education and Outreach Working Group rozwija różnorakie materiały do promowania świadomości i implementacji rozwiązań dostępczośc, WAI Interest Group podtrzymuje szeroką i aktywną dyskusję publiczną na temat dostępczości do Sieci i przegląda prace innych grup WAI, WAI Coordination Group koordynuje prace między grupami w WAI International Program Office i WAI Technical Activity.

Przeczytaj więcej na temat działalności związanej z WAI International Program Office.
4 grupy:
Photo of WAI Technical Activity Lead: Judy Brewer
Judy Brewer
Działalność związana z WAI Technical

WAI Technical adresuje bariery związane z dostępczością do Sieci. Po pierwsze, chce zapewnia aby cała gama technologii Sieci, od HTML do Sieci Semantycznej była dostępna. Bariery istnieją gdy technologie te nie posiadają cech niezbędnych dla użytkowników ze schorzeniami wzroku, słuchu, fizycznymi, kognitywnymi i neurologicznymi; lub gdy potencjał dostępu nie jest wdrożony w treściach Sieci lub aplikacjach. WAI Technical Activity ściśle koordynuje się z WAI International Program Office, który koncentruje się na edukacji i pomocy, badaniach i rozwoju i całościową koordynacją dziłalności WAI.

WAI Technical promuje implementacje polepszeń dostępczości w technologiach Sieciowych poprzez stworzenie trzech wytycznym WAI jako rekomendacje: Web Content Accessibility Guidelines, User Agent Accessibility Guidelines i Authoring Tool Accessibility Guidelines. Wytyczne te opisują cechy dostępczości potrzebne do osiągnięcia różnego poziomu dostępu i zawierają referencje jak również techniki implementacji. WAI Technical również tworzy techniki do polepszenia narzędzi do ewaluacji i naprawy stron Sieciowych poprzez prace Evaluation and Repair Tools Working Group.

Przeczytaj więcej na temat działalności związaniej z WAI Technical.
5 grup:

O Działalności W3C

Dokument Procesu opisuje tworzenie i modyfikowanie działalności.

Odnośniki "Przeczytaj więcej na temat działalności" prezentują status prac w poszczególnych działalnościach. Zespól W3C prezentuje status raportów o każdej z działalności na każdym spotkaniu Komitetu Doradczego, które odbywają się dwa razy w roku. Są one uaktualniane przed każdym spotkaniem Komitetu Doradczego, jak również lista działalności. Każda działalność jest pod kierownictwe lidera, który jest członkiem zespołu W3C.

Jeśli jeszcze nie jesteście organizacją członkoską W3C a chcecie uczestniczyć w nowych i istniejących W3C Working lub Interest Groups, proszę przeczytać informację jak przyłączyć się do W3C. Pracownicy organizacji członkowskich mogą uczestniczyć w grupach tak jak również osobnicy zaproszeni przez Przewodniczących grup.

Zakończone Działalności