W3C

W3C

W3C obchodziło 10 rocznicę kierowania internetem w Europie: 3 czerwca 2005 r.

Tim Berners-Lee "15 lat temu sieć internetowa narodziła się w Europie i rozprzestrzeniła się na cały świat. Chodziaż W3C powstało w USA, zawdzięcza swój sukces dzieki swojej działalności europejskiej, która rozpoczęła się 10 lat temu. W czasie obchodów W3C10 Europa, będziemy analizować jaki wpływ na Europę miał ten okres czasu i jaki impakt Europa wywrze na przyszłości organizacji." —Tim Berners-Lee

CERAM Sophia Antipolis

W3C obchodziło uroczystości związane ze soją dziesięcioletnią działalnością w Europie w piatek, 3 czerwca 2005 r. w siedzibie CERAM w Sophia Antipolis, Francja. Jednodniowa uroczystość pozwoloła członkom jak również zaproszonym gościom na reflekcje związane z postępem internetu i na politykę kształtującą jego rolę w życiu Europejczyków.

The W3C10 Europe program addressed:

Tim Berners-Lee, W3C Director, also shared his visions of the Web's future in a keynote address.

A Press Briefing for speakers and international media followed the day's program.

Część II 10 rocznicy

Część II obchodów 10 rocznicy. W3c obchodziło część I, założenia Konsorcjum World Wide Web, 1 grudnia 2004 r. Zapraszamy do obejrznia pamiątek tego wydarzenia.

W grudniu 1994 r. Konsorcjum World Wide Web (W3C) zostało stworzone w celu "Doprowadzenia sieci do jej pełnego potencjału ." W kwietniu 1995 r.INRIA (Institut National de Recherche en Informatique et Automatique) został pierwszym europejskim gospodarzem W3C. W roku 2003, ERCIM (European Research Consortium in Informatics and Mathematics) przejeło rolę europejskiego gospodarza W3C od INRIA. Keio University gości W3C a Azji w 1996.