W3C Amaya

Amaya O Amaya

INSTALL Ściągnij Amaya

MailListy mailingowe

DocumentationDokumentacja

PeopleOsoby wspierające projekt


TłUMACZENIA ANGIELSKI METODYKA JĘZYKOZNAWSTWO

Dokument ten jest tłumaczeniem, które może zawierać błędy. Zostało ono wykonane przez Angielski z ELTT. .Angielska wersja dokumentu jest dostępna na stronie Amaya - en

Więcej na temat Amaya:

Zobacz inne strony z tłumaczeniami ,


Documentation Dokumentacja

The documentation provided with this release is not complete yet, but it should be enough to understand how to use and configure Amaya. Some documentation is also available for developers.

Używanie Amaya

Kompilowanie Amaya

Dla tych, którzy chcą przenieść Amaya na inną platformę lub dostosować do własnych potrzeb, istnieje dokument wyjaśniający:

Jak kompilować środowisko Amaya na platformie Unix z dostępnego source tree.

Kompilowanie Amaya na platformie PC / Windows jest inne. Zobacz Kompilacja Amaya na Windows NT .

Tłumaczenie dialogów Amaya

Teksty menu, okienka i wiadomości są przechowywane w plikach folderu: tAmaya/config: xx-amayadialogue, xx-amayamsg oraz xx-libdialogue, gdzie xx reprezentuje wybrany język (en, fr, etc.). Każdy z tych plików jest generowany przez skrypt Perl zastosowany w trzech plikach xml :

  1. menu (base_am_dia.xml)
  2. wiadomości i dialogi amaya (base-am_msg.xml)
  3. wiadomości i dialogi thotlib (base_am_lib.xml)

Najlepszym sposobem dodania nowego języka jest przesłanie nam nowej kopi tych plików z deklaracją <language> w sekcji <control> i nowym wpisem <message> dla każdej etykiety <label>.

Jeśli posiadasz dostęp do Amaya CVS base, skrypt Perl : Amaya/tools/xmldialogues/scripts/Am_dial_managment.pl

Kącik dla deweloperów

Aby zmienić lub rozszerzyć Amaya, należy przeczytać następującą dokumentację:

Amaya jest oparta na wynikach badań nad Thot opracowanego przez INRIA.

Publikacje

Niektóre artykuły na temat Amaya zostały opublikowane w żurnalach naukowych oraz konferewncjach naukowych:

Valid HTML 4.0! W3C-Amaya


Irène Vatton

Date: 2007-03-20

Copyright  ©  1994-2007 INRIA and W3C® (MIT, ERCIM, Keio), All Rights Reserved. W3C liability, trademark, document use and software licensing rules apply. Your interactions with this site are in accordance with our public and Member privacy statements.