W3CAmaya

Amaya O Amaya

INSTALL Ściągnij Amaya

MailListy mailingowe

DocumentationDokumentacja

PeopleOsoby wspierające projekt


TłUMACZENIA ANGIELSKI METODYKA JĘZYKOZNAWSTWO

Dokument ten jest tłumaczeniem, które może zawierać błędy. Zostało ono wykonane przez Angielski z ELTT. .Angielska wersja dokumentu jest dostępna na stronie Amaya - en

Więcej na temat Amaya:

Zobacz inne strony z tłumaczeniami ,


Documentation Amaya - często zadawane pytania

I. Zagadnienia ogólne

 1. Czy Amaya jest edytorem czy przeglądarką?
 2. Gdzie można ściagnąć Amaya?
 3. Czy Amaya jest dostępna dla platformy MacOS ?
 4. Czy można wydać Amaya na CD-ROM?
 5. Czy można wprowadzać zmiany i wydawać Amayę?
 6. Dlaczego Amaya jest napisana w języku C?
 7. Czy Amaya jest zgodna z Y2K?
 8. Czy można zmienić język?
 9. Co oznacz słowo "Amaya"?

II. Używanie Amaya

 1. Amaya się nie uruchamia. Co robić?
 2. AmayaWX się nie uruchamia lub działa powoli
 3. Czy Amaya działa z MathML?
 4. Czy można edytować znaczniki?
 5. Czcionki są zbyt małe. Co można zrobić?
 6. Jak zmienić czcionkę?
 7. Czy można sciągnąć czcionki dla Amaya?
 8. Jak można zmienić rozmiar okien?
 9. Czy można zobaczyć błędy parsowania wykryte przez Amaya?
 10. Dlaczego liberalna struktura?
 11. Jak aktualizować tytuł dokumentu?
 12. Jak wyjść z <pre> lub tabeli?
 13. Dlaczego Amaya nie wspiera ramek?
 14. Czy Amaya wspiera JavaScript i obrazy animowane?
 15. Amaya nie czyta dokumentów XHTML, MathML, lub SVG!
 16. Czy Amaya wspiera znaki niełacińskie?
 17. Czy można używać arkuszy CSS?
 18. Jak publikować dokumenty?
 19. Jak kontrolować format wygenerowanych danych?

III. Kompilacja Amaya

 1. Gdzie można znależć dokumentację dla deweloperów?
 2. Make narzeka na brakujące pliki
 3. Make nie działa kiedy kompiluje się schemat HTML
 4. Co potrzebne jest do kompilacji z GTK?
 5. Problem z ltconfig (lub libtool)
 6. Make narzeka "test: argument expected"


I.1. Czy Amaya jest edytorem czy przeglądarką?

Amaya jest przede wszystkim narzędziem autorskim z funkcjami przeglądarki. Link management i remote publishing są podstawowymi funkcjami edytora, które wymagają integracji funkcji edytowaniai i przeglądania.


I.2. Gdzie można ściagnąć Amaya??

Amayę można ściągnąć w różnych formatach poprzez ftp lub http:


I.3. Czy Amaya jest dostępna dla platformy MacOS?

Istnieje nowy pakiet Fink dla MacOS X: dzięki Damianowi Steer.


I.4. Czy można wydać Amaya na CD-ROM?

Tak, można również pobierać opłaty pod warunkiem, że zachowane są prawa autorskie.


I.5. Czy można wprowadzać zmiany i wydawać Amayę?

Tak, zachęcamy wszystkich do eksperymentowania z Amayą i ulepszania programu. Może byc również używana w programach komeryjnych. Jeśli usprawnisz program, skontaktuj się z nami. Nie zezwalamy na stosowanie zmian i oznaczanie programu znakiem handlowym, lub na fałszywe określenie jego pochodzenia, możliwości i odpowiedzialności cywilnej związanych z jego używaniem. Można opierać się na stwierdzeniu, że program został oparty o kod Amayi lub, że jest zgodny z rekomendacjami W3C.


I.6. Dlaczego Amaya jest napisana w języku C?

C daje dużo korzyści, ponieważ jest bardzo wydajnym językiem. Amaya jest również oparta na bibliotece Thotlib, która również została napisana w C. Kontynuacja tej tradycja była więc rzeczą naturalną.

Część interfejsu jest napisana w C++.


I.7. Czy Amaya jest zgodna z Y2K??

Tak


1.8. Czy można zmienić język?

Domyślnie Amaya działa w języku angielskim i posiada angielską dokumentację. Inne jezyki są również dostępne (francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, portugalski, fiński, rosyjski) pod warunkiem, że użytkownik ściągnie dodatkowy plik amayadoc, jak to wyjaśmniono na stronie: http://www.w3.org/Amaya/User/BinDist.html

Dialogue language w menu Edit/Preferences/General określa język w Amayi. Domyślnym jest język angielski- amerykański (wartość en).

Obecnie dostępnych jest jedynie siedem języków: angielski (en), francuski (fr), niemiecki (de), włoski (it), hiszpański (es), portugalski (pt) i fiński Finnish (fi). Kiedy Amaya się uruchamia, ładuje ona pliki według ustawionego języka: en-, fr-, or de-, it-, es-, pt-, lub fi. Pliki te są ulokowane w folderze Amaya/config.


1.9. Co oznacza słowo "Amaya"?

Pierwszą nazwą edytora/przeglądarki była Tamaya. Tamaya jest drzewem, które występuje w logo. Wybraliśmy tą nazwę, ponieważ mieliśmy takie drzewo w naszym biurze i doszliśmy do wniosku, że może ono zarówno reprezentować obraz sieci jak i strukturę stron internetowych. Niestety nie mogliśmy używać tej nazwy, ponieważ jest ona własnością pewnej francuskiej firmy. Postanowiliśmy więc pozbyć sie pierwszej litery (t) i stąd nazwa Amaya.


II.1. Amaya się nie uruchamia. Co robić?

Głównym powodem jest to, że Amaya nie może wygenerować folderu operacyjnego.

Poniższa tanbela pokazuje pozycje domyślną folderu w różnych architekturach:

Architektura

lokacja folderu AmayaHome

Unix and Mac OSX

$HOME/.amaya

Windows 95/ Windows 98

AMAYA-INSTALL-DIR\users\username or, if the user didn't login to Windows, AMAYA-INSTALL-DIR\users\default

Windows NT/XP

$HOMEDRIVE:\$HOMEPATH\amaya
domyślniet c:\Documents and Settings\$user_name\amaya

Jeśli lokacja ta nie jest dostępna należy ustawić inną lokację w zmiennej globalnej AMAYA_USER_HOME.

Zmienna ta musi wskazywać na dozwoloną ścieżkę folderu w której Amaya będzie generować swoje pliki i podfoldery.

Na platformie Windows, powinno się ustawić zmienną z System Properties (dostępną z "System" Control Panel lub poprzez My Computer -> Properties context menu) "Advanced" - Environment Variables.

set AMAYA_USER_HOME=C:\Documents and Settings\XX\Amaya

Nie należy zostawiać spacji koło nazwy zmiennej i jej wartości, jak również ni można używać cudzysłowia.

Na platformie Unix

 1. Jeśli pojawi się załamanie GDK, można wydać komendę "xset fp" i spróbować ponownie uruchomić Amayę.
 2. If all dynamic libraries needed by the executable file amaya are there, you can launch amaya with strace to see what is wrong
  strace /usr/share/Amaya-R.V/wx/bin/amaya


II.2. AmayaWX się nie uruchamia lub działa powoli

AmayaWX używa OpenGL do przedstawiania stron. Pozwala to na lepsze wsparcie dla SVG i animacji. Problemem jest to, że Amaya jest zależna od drajwerów karty graficznej. jeśli drajwer jest uszkodzony, Amaya najprowdopodobniej nie będzie działać.

Na platformie Unix, Amaya posiada bibliotekę Mesado implementacji OpenGL primitives. Mesa jest programem OpenGL dlatego Amaya nie jest zależna od drajwerów karty graficznej na platformie Unix. Jeśli Amaya nie wystartuje lub jest wolna, przyczyną jest coś innego:

Na platformie Windows, Amaya używa hardware OpenGL implementation, dlatego jest zależna od drajwerów karty graficznej. Jeśli Amayanie wystartuje lub jest wolna, proszę wykonać następujące rzeczy:

 1. Uaktualnić drajwer karty, jeśli jest to możliwe. Aktualizację można znależć na stronie MicroSoft (zobacz skecję drajwerów) lub na stronie producenta karty.
 2. Spróbować zwolnić przyśpieszenie karty: Panneau de configuration → Affichage →Paramètres → Avancé → Dépannage


II.3. Czy Amaya działa z MathML?

Tak, ale obecna implmentacja MathML 2.0 w Amaya nie jest jeszcze ukończona. Nie implementuje jeszcze części Content MathML 2.0. Dokumentacja wyraźnie wskazuje co jest dostępne. Zobacz sekcję "Znane problemy z MathML".


II.4. Czy można edytować znaczniki?

Amaya została zbudowana jako edytor dokumentów strukturalnych. Podejście to pozwala na obsługę dokumentów złożonych oraz obiektów takich jak tabele, grafikę oraz wyrażenia matematyczne. Podczas edycji w trybie HTML lub XHML, Amaya odziaływuje na drzewo strukturalne dokumentu a nie na jego reprezentację tekstową , która tworzona jest jedynie podczas zabezpieczania dokumentu w wybranej składni (plain text, HTML, XHML).

Amaya pozwala na podgląd źródła dokumentu (Views/Show source) i edycję znaczników. Odbywa się to w oddzielnym pliku , który jest zsynchronizowany. Amaya pokazuje która część danego dokumentu jest formatowana. Można edytować zarówno dokument źródłowy jak i dokument formatowany. Zmiany w którymkolwiek z tych dokumentów są widoczne poprzez komendę File/Synchronize. Synchronizacja jets automatyczna kiedy zmieni się widok.


II.5. Czcionki są zbyt małe. Co można zrobić?

W Amaya można powiększać i zmniejszać okno dokumentu. Zoom powiękasza lub zmniejsza wszystkie informacje widoczne w danym dokumencie (czcionki, obrazy, etc.). Komendy zmieniające wielkość widoku zwarte są w opcji Views.

Menu " Edit/Preferences/General" pozwala na zmianę widoku czcionki na stałe. Domyślnie zoom ustawiony jest na 100%. Wartość ta dotyczy jedynie czcionki a nie innych elemetów (obrazy, etc.).


II.6. Jak zmienić czcionkę?

Aby można było wybierać czcionki, Amaya współpracuje z plikiem Font Configuration. Domyślnie plik ten znajduje się w folderze Amaya/config/:

Więcej informacji na temat pliku konfiguracyjnego : http://www.w3.org/Amaya/User/FontConfig.html


II.7. Czy można sciągnąć czcionki dla Amaya?

Wersje Amaya WX

Amaya WX współpracuje jedynie z czcionkami typu TrueType fonts. Dystrybucje Amaya zawierają czcionki Esstix (zbiór symboli matematycznych) i darmowy zbiór czcionego TrueType. Kiedy uruchomi się Amayę, szuka ona zainstalowanych czcionek systemowych oraz używa własnych czcionek, jeśli czcionki systemowe nie są dostępne.

Na platformie Unix wersje Amaya WX używają 3 plików konfiguracyjnych, które lokalizują potrzebne czcionki:Amaya/config/fonts.gl, następnie Amaya/config/fonts.gl.rd Oraz Amaya/config/fonts.gl.deb.

Na platformie Windows, wersje Amaya WX używają jednego pliku konfiguracyjnego: Amaya/config/fonts.gl.win.

Wersje GTK Amayi

Aamaya GTK współpracuje z X Font Server (Xft). Niektóre dystrybucje posiadają zainstalowane czcionki i całe pakiety czcionek. W niektórych czcionki muszą zostać zainstalowane.

Jeśli chce się zainstalować czcionki na platformie Linux, należy:

 1. Ściągnąć i zainstalować czcionki w /usr/local/share/fonts or /usr/X11R6/lib/X11/fonts
 2. instalować komendą "unzip esstix.zip". Zalecamy folder /usr/local/share/fonts/esstix
 3. Dodać folder czcionek w pliku konfiguracyjnym Xft: /etc/X11/XftConfig
  ...
  dir "/usr/local/share/fonts/XXX" 
   
 4. Dodać folder nowych czcionek we właściwym miejscu w catalogue pliku /etc/X11/fs/config

  Przykład:

  catalogue = /usr/local/share/fonts/truetype,
      /usr/lib/X11/fonts/misc,
      /usr/lib/X11/fonts/cyrillic,
      /usr/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled,
      /usr/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled,
      /usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc:unscaled,
      /usr/lib/X11/fonts/URW,
      /usr/lib/X11/fonts/Type1,
      /usr/lib/X11/fonts/CID,
      /usr/lib/X11/fonts/Speedo,
      /usr/lib/X11/fonts/75dpi,
      /usr/lib/X11/fonts/100dpi,
      /usr/local/share/fonts/esstix,
      /usr/local/share/fonts/japanese
  
   
 5. Następnie wygenerować deskryptory pliku: fonts.scale, fonts.dir and XftCache has follows:
  cd /usr/local/share/fonts/XXX
  ttmkfdir -o fonts.scale
  mkfontdir
  xftcache
   
 6. Ponownie uruchomić serwer czcionek

Czcionki Esstix

Czcionki Esstix Fonts są dostępne (esstix.tar.gz ) na ftp://ftp.elsevier.nl/pub/styles/esstix/esstix.zipesstix.tar.gz .

 1. Ściągnij plik esstix.tar.gz
 2. Zainstaluj je poleceniem "unzip esstix.zip" lub "tar xzf esstix.tar.gz". Zalecamy instalację w folderze /usr/local/share/fonts/esstix
 3. Dodaj folder do pliku konfiguracyjnego Xft: /etc/X11/XftConfig
  ...
  dir "/usr/local/share/fonts/esstix" 
   
 4. Następnie wygenerować deskryptory pliku: fonts.scale, fonts.dir and XftCache has follows:
  cd /usr/local/share/fonts/esstix
  ttmkfdir -c -m20 -o fonts.scale
  mkfontdir
  xftcache
   
 5. Ponownie uruchomić serwer czcionek.

Wersje Win32 Amayi

Instalacjia czcionek Esstix na platformie Windows

 1. Ściągnij plik ESSTIX.zip
 2. Otwórz plik
 3. Skopiuj czcionki do foldera C:\WINDOWS\Fonts


II.8. Jak można zmienić rozmiar okien?

Można zmienić rozmiar okien a następnie zabezpieczyc zmiany w manu Edit/Preferences/Geometry. Modyfikacje zostaną utracone przy następnej aktualizacji.

Można również zabezpieczyc zmainy automatycznie przy wyjściu a menu: Edit/Preferences/General.


II.9. Czy można zobaczyć błędy parsowania wykryte przez Amaya?

Amaya nie sprawdza poprawności stron HTML. Przyjmuje poprawne i niepoprawnie napisane dokumenty HTML i dynamicznie poprawia błędy. Na przykład: może dodać brakujące znaczniki końcowe oraz przestawić elementy źle umiejscowione.

Kiedy parsuje sie dokumenty XHTML Amaya sprawdza ich format i wykrywa błędy. W takich przypadkach wyświetla wiadomość o błędzie w dokumencie.

W obu przypadkach (dokumentów HTML i XHTML) kiedy Amaya znajdzie znaczniki i atrybuty, których nie zna lub kiedy znajdzie blędy, generuje log, który można przeglądnąć komendą FileShow parsing errors.


II.10. Dlaczego liberalna struktura?

Amaya has to cope with existing HTML pages, and very few of them validate against the HTML DTD. When designing Amaya, we were faced with a difficult choice:

 1. Adopt a strict position and reject all invalid pages. Most users would be very disapointed not to be able to see many pages that other Web clients can display;
 2. Accept invalid pages and let Amaya fix the most common bugs.

We chose the latter option and decided that Amaya should try to fix bugs, but without losing information. If an element is not valid in a given context, Amaya tries to change the structure locally to make that element valid, but it doesn't delete the element or move it to a different place, which could change the document meaning.

The issue is that a DTD only specifies the structure of a document class, not its semantics. When you consider an invalid document, there are often several ways to transform its structure to make it valid, but each transformation may have a different impact on the document semantics. The DTD does not allow you to choose the right transformation.

Another important design decision that has been made for Amaya is that, even if it accepts invalid documents, the structure and markup that it produces is always valid. Obviously, only elements created or changed by Amaya itself are concerned here. Some invalid parts of the original document may remain when the document is saved.

The above remarks only apply to HTML documents. For XHTML, Amaya has a different, very strict behaviour: it stops parsing a document when it encounters a well-formedness error. The motivation is to help XHTML to deploy in a clean way. There are no legacy documents to support.


II.11. Jak aktualizować tytuł dokumentu?

Tytuł dokumentu, tak jak każdy inny element znacznika head można edytować w widoku struktury dokumentu. Można również skorzystać z dialogu XHTML/Change Title.


II.12. Jak wyjść z <pre> lub tabeli??

Kiedy kursor jest na końcu elementu <pre>, naciśnięcie klawisza Enter tworzy nową linię w znaczniku <pre>. Aby stworzyć inny element, np.: paragraf po znaczniku <pre>, można wykorzystać menu XHTML i wybrać element, który chce się stworzyć.

Innym spsobem jest wybranie całego elementu <pre> klawiszem ESC (Linux) lub F2 (Windows) i naciśnięcie Enter. Tworzy to następny paragraf po elemencie <pre> .

Działa to również z tabelkami. Zaznaczyć całą tabelę i nacisnąć Enter, co stworzy nowy paragraf po tabelce. Można również wciskać Enter aż do momentu wyjścia z tabeli.


II.13. Dlaczego Amaya nie wspiera ramek?

Ramki stwarzają wiele problemów w sieci. Linki mogą generować dziwne rezultaty. Stanowią one również problkems dla ludzi niepełnosprawnych i komplikują proces edycji. Niestety ramki są ciągle w użyciu. Zalecamy autrom stron nie stosowanie ramek.


II.14. Czy Amaya wspiera JavaScript i obrazy animowane?

W związku z brakiem personelu, nie zamierzamy implementować takiego wsparcia. Funkcje te są bardziej przydatne w przeglądarkach niż edytorach.


II.15. Amaya nie czyta dokumentów XHTML, MathML, lub SVG!

XHTML jest odmianą HTML 4.0 w XML1.0. Dokumenty XHML muszą być poprawnie sformatowane, co nie jest konieczne w przypadku dokumentów HTML. Kiedy parser XML Expat używany przez Amaya wykrywa błąd w kodzie XHTML, informuje on o błędzie w pliku "Parsing Errors" i zatrzymuje parsowanie.

Najbardziej powszechne błędy :

Domyśly zbiór znaków dokumentu HTML jest inny niż w dokumencie XHTML, co powoduje, że autorzy tworzą dokumenty ISO-latin-1 XHTML, które nie zawierają informacji na temat zbioru znaków dokumentu. Kiedy parser XML znajdzie znak nie pasujący do UTF 8 (co powinno się wydarzyc jeśli dokument ma kodowanie ISO-latin-1 ), dokument zostanie uznany za niepoprawny; parsowanie zostanie wstrzymane i pojawi się wiadomość o błędzie.


II.16. Czy Amaya wspiera znaki niełacińskie?

Wsparcie dla Unicode nie jest jeszcze ukończone. W zależnościu od rodzaju czcionek, niektóre znaki mogą nie zostac wyświetlone. Niedostępne znaki są wyświetlane w małych okienkach.


II.17. Czy można używać arkuszy CSS?

Amaya wspiera arkusze CSS ale implementacja nie jest jeszcze w pełni ukończona. Dostępnych jest wiele selektorów i właściwości. Każde nowe wydanie posiada nowe funkcje CSS. Sprawdź status implementacji CSS w obecnym wydaniu.


II.18. Jak publikować dokumenty na odległość?

Amaya wspiera remote publishing prz użyciu metody HTTP PUT. Obecnie Amaya nie może ściagać plików przy użyciu FTP. Jeśli używa się serwera Apache można zastosować mod_put module, co umożliwi wsparcie dla metody PUT.

W Apache 2, the mod_put module nie działa, dlatego nalęzy zainstalować i aktywować moduł WebDav :

Aby uruchomić mod_dav, dodaj następujący kod do pliku httpd.conf :

<Directory />
  Dav On
....
</Directory>
Uaktywni to plik DAV , który jets wdrożony w moduł mod_dav_fs. Moduł ten musi buyć wkompilowany w serwer lub załadowany w czasie rzeczywistym dyrektywą LoadModule .

W dodatku, lokacja DAV lock database musi być sprecyzowana w sekcji globalnej pliku httpd.conf przy użyciu dyrektywy DavLockDB :

....
# This is the configuration we experimented to publish on a Web server
# you must take particular care to assure that your server is secure before enabling mod_dav.
<IfModule mod_dav_fs.c>
  # Location of the WebDAV lock database.
  DAVLockDB /var/lib/dav/lockdb
  DAVMinTimeout 600
</IfModule>
....

Więcej informacji w dokumentacji Apache (/var/www/manual/mod/mod_dav.html.en)


II.19. Jak kontrolować format wygenerowanych danych?

Amaya provides a $Date feature. When saving a file Amaya inserts the current date wherever it encounters a text "date:" between two '$' or special comments. The XHTML/Insert time stamp menu entry allows you to generate this date at the current position in the document.

The format of the generated date depends on a Amaya configuration variable.

ISO_DATE=Yes (default value) generates "YYYY-MM-DD"
YYYY = The year as a decimal number including the century.
MM = The month as a decimal number (range 01 to 12).
DD = The day of the month as a decimal number (range 01 to 31).
ISO_DATE=No generates "DD-MM-YYYY"
DD = The day of the month as a decimal number (range 01 to 31).
MM = The month as a decimal number (range 01 to 12).
YYYY = The year as a decimal number including the century.

III.1. Gdzie znaleść dokumentację dla deweloperów?

Aby zmienić lub rozszerzyć Amaya, należy przeczytać następującą dokumentację:


III.2. Make narzeka na brakujące pliki

Błąd ten pojawia się kiedy zapomniało sie stworzyć object subtree przed uruchomieniem procesu konfiguracji. Jak wyjaśniono na stronie Autoconf, należy wpierw stworzyć subtree (obj lub inna nazwa) dla kodu obiektu i uruchomić konfigurację aby stworzyć Makefile(s):

cd Amaya
mkdir obj 
cd obj
 ../configure


III.3. Make nie działa kiedy kompiluje się schemat HTML

Kompilatory Thot potzrebują cpp preprocessor:


III.4. Co potrzebne jest do kompilacji z GTK?

Najnowsze wersje Amaya działają dobrze z GTK, ale dla wersji Motif potrzebne jest zainstalowanie bibliotek aby można było skompilować Amaya.

Standardowe w środowisku Gnome, na pewno śa one zawarte w dystrybucji, którą posiadasz: :

Library name Debian Mandrake, Redhat or Suse
libglib1.2 libglib1.2_1.2.x_i386.deb glib-1.2.x-1.i386.rpm
libgtk1.2 libgtk1.2_1.2.x-1_i386.deb gtk+-1.2.x-1.i386.rpm

Aby sprawdzić czy są one zainstalowane, spróbuj następującej komendy:

#locate libgtk
#locate libglib

Kiedy biblioteki są zainstalowane potrzebny będzie jeszcze developpement package zawierający headers oraz static libs

Library name Debian Mandrake, Redhat or Suse
libglib1.2-devel libglib1.2-devel.x_i386.deb glib-1.2-devel..x-1.i386.rpm
libglib1.2-devel libgtk1.2-devel.x_i386.deb gtk+-1.2-devel..x-1.i386.rpm

Aby sprawdzić czy są one zainstalowane, spróbuj następującej komendy:

#locate gtk.h
#locate glib.h

Nie próbuj kompilować lub urtuchamiać z wersją 1.3 GTK, nie będzie działać (chybaże umieści się Amaya w GTK 2.0 )

Gdzie ściągnąć biblioteki ?


III.5. Problem z ltconfig (lub libtool)

Niektóre platformy posiadają inne wersje autoconf i libtool. Jeśli zobaczysz wiadomość:

libtool: ltconfig version '' does not match ltmain.sh version '1.3.4'
Fatal configuration error. See the libtool docs for more information.

Uruchom następujące w folderze Amaya i libwww :

aclocal \
&& libtoolize --force --copy \
&& automake --foreign --force-missing --add-missing --copy \
&& autoconf

Podziękowania dla Maxim Zakharov'a za tą wskazówkę.


III.6. Make narzeka "test: argument expected"

Domyślna wersja shell make jest najprawdopodobniej za stara. Użyj bash w folderze kompilacyjnym w następujący sposób:

   make SHELL=/path/to/your/bash

Valid HTML 4.0! W3C-Amaya

Irène Vatton
Date: 2007-03-20

Copyright  ©  1994-2007 INRIA and W3C® (MIT, ERCIM, Keio), All Rights Reserved. W3C liability, trademark, document use and software licensing rules apply. Your interactions with this site are in accordance with our public and Member privacy statements.