W3C Amaya

Amaya O Amaya

INSTALL Ściągnij Amaya

MailListy mailingowe

DocumentationDokumentacja

PeopleOsoby wspierające projekt


TłUMACZENIA ANGIELSKI METODYKA JĘZYKOZNAWSTWO

Dokument ten jest tłumaczeniem, które może zawierać błędy. Zostało ono wykonane przez Angielski z ELTT. .Angielska wersja dokumentu jest dostępna na stronie Amaya - en

Więcej na temat Amaya:

Zobacz inne strony z tłumaczeniami ,


Amaya Overview

Amaya jest środowiskiem do przeglądania sieci i budowy treści.

Możecie Państwo znaleźć więcej informacji na temat AMAYA w dukumencie W3C pt: "Wprowadzenie do Amaya."

Screen shot of Amaya's main view

Zdjęcie pokazuje główny widok Amaya. Na górze znajduje się szereg pezycisków związanych z surfowaniem. Panel po lewej stronie zawiera zestaw narzędzi edytoskich. Użytkownik może w każdej chwili wybrać dowolną część dokumentu i przyporządkować jej odpowiedni znacznik HTML (H1, LI, EM, etc.) z palety XHTML lub przyciskami. Komendy takowe przekształcają wybraną część w element, który został wybrany.

Protokoły

Amaya wchodzi na strony przez HTTP/1.1. Implementacja tego protokołu jest możliwa dzięki W3C libwww. Amaya wykorzystuje najbardziej zaawansowane opcje HTTP takie jak: negocjacje treści do prezentacji najodpowiedniejszego formatu zdjęć, utrzymywanie łączności celem oszędności pasma oraz autentykacja do bezpiecznej publikacji internetowej.

Wsparcie dla CSS

CSS dialogue

Amaya posiada wsparcie dla języka arkuszy stylów W3C CSS, chociaż jest to proces jeszcze nieukończony. Użytkownik może formatować dokument narzędziami stylów używając dużej liczby właściwości takich jak: foreground color, background color, background image, alignment, etc. Nie trzeba znać syntaksu CSS w takich przypadkach. Jednocześnie Amaya dostarcza skutecznego mechanizmu do testowania zewnętrznych arkuszy z dokumentami HTML Uzytkownicy mogą używać Amaya do ściągania, edytowania i publikowania arkuszy CSS jak również dokumentów HTML.

Wsparcie dla MathML

Screen shot of Amaya's Math

Amaya wspiera znaczniki prezentacji MathML, pozwalają użtkownikom na przeglądanie i edytowanie stron internetowych zawierających wyrażenia matematyczne (zobacz przykłady). Jak pozostałe elementy dokumentu, wyrażenia te można edytować odpowiednimi narzędziami z panelu Amaya (palety konstruktorów i znaków specjalnych).

Kiedy zapisze się ciąg znaków w elemencie MathML , Amaya parsuje ciąg i automatycznie generuje elementy mo (operator), mn (numer) i mi (identifikator).

Amaya używa przestrzeni nazw aby integrować wyrażenia MathML w obrębie dokumentu XHTML np.: dokumenty HTML zapisane w syntaksie XML. Mechanizm ten jest także stosowany do miksowania grafiki SVG i matematyki w MathML w obrębie dokumentów XHTML (zobacz przykład).

Wsparcie dla SVG

SVG example

Amaya wspiera podzbiór formatu Scalable Vector Graphics (SVG), a mianowicie podstawowe kształty, tekst, obrazy i foreignObject (ostatni jest bardzo użyteczny w zawieraniu fragmentów HTML lub wyrażeń MathML w rysunkach).

Alpha transparency, transformation i animacje są wspierane, a źródło SVG moźna w każdej chwili przeglądać i edytować.

Grafika jest napisana w XML i może być ona miksowana z HTML oraz MathML. Posiada również możliwość adnotacji.

Wsparcie dla RDF i XPointer

Amaya posiada wbuowaną aplikację adnotacji w oparciu o Resource Description Framework (RDF), XLink oraz XPointer. Z technicznego punktu widzenia adnotacje są zazwyczaj widziane jako metadane, ponieważ dostarczają one dodatkowych informacji o istniejących danych. W tym projekcie używamy specjalnej schematu adnotacji RDF do opisu adnotacji.

An annotation

Adnotacje mogą być przechowywane lokalnie lub na jednym lub więcej serwerów adnotacji. Kiedy dokument jest przeglądany, Amaya sprawdza każdy z tych serwerów, żądając adnotacji związanych z dokumentem. Amaya używa XPointer do opisu gdzie adnotacja powinna być dołączona do dokumentu. technika ta pozwala na załączanie adnotacji do dokumentów niezależnie, bez potrzeby edytowania dokumentu. Amaya prezentuje adnotacje używając ikony Annotation pencil iconi z załączonymi atrybutami XLink. jeśli użytkownik kliknie na ikonę adnotacji, tekst, który zawiera adnotacje zostanie podświetlony. Jeśli użytkownik kliknie dwa razy na tą ikonę, adnotacje i inne metadane są wyświetlane w oddzielnym oknie.


W3C-Amaya

Irène Vatton
Date: 2007-03-20

Copyright  ©  1994-2007 INRIA and W3C® (MIT, ERCIM, Keio), All Rights Reserved. W3C liability, trademark, document use and software licensing rules apply. Your interactions with this site are in accordance with our public and Member privacy statements.