W3C Amaya

Amaya O Amaya

INSTALL Ściągnij Amaya

MailListy mailingowe

DocumentationDokumentacja

PeopleOsoby wspierające projekt


TłUMACZENIA ANGIELSKI METODYKA JĘZYKOZNAWSTWO

Dokument ten jest tłumaczeniem, które może zawierać błędy. Zostało ono wykonane przez Angielski z ELTT. .Angielska wersja dokumentu jest dostępna na stronie Amaya - en

Więcej na temat Amaya:

Zobacz inne strony z tłumaczeniami ,


Możliwy wkład w rozwój Amaya

Wzajemne łączenie się aplikacji

Celem projektu jest dostarczenie mechanizmu, kóry pozwala użytkownikom na otwieranie innych aplikacji wewnątrz Amaya kiedy pacuje się na konkretnym pliku. Mechanizm powinien być dostępny dla platorm Unix, Windows i MacOS.

Możliwym rozszerzeniem tej pracy mogłoby być połączenie istniejącego edytora SVG z Amayą.

Paletety/macros MathML

MathML jest językiem znaczników XML używanym do prezentacji wyrażeń matematycznych. Amaya ma wbudowane wsparcie dla MathML, co pozwala użytkownikom podglądać, edytować i tworzyć struktury MathML. Wyrażenia MathML mogą być częścią innych dokumentów XML lub znajdować się w oddzielnych samodzielnych plikach (używających rozszerzenia '.mml').

Jako narzędzie autorskie, Amaya posiada menu i palety do edytowania wyrażeń matematycznych, ale interjes jest ciągle ubogi. Np.: Amaya nie zawiera jeszcze żadnych gotowych konstrukcji matematycznych.

Celem projektu jet dostarczenie palety z gotowymi konstrukcjami matematycznymi oraz generowanie przypadków takich konstrukcji MathML kiedy użytkownik kliknie na palety.

Templaty XHTML

(Praca w toku)

Autorzy często generują tego samego typu strony XHTML. Wydaje się oczywistym, aby mogli oni przypisać templaty stron do odpowiednich arkuszy CSS (Cascading Style Sheets) i generować je na żądanie.

Celem projektu jest dostarczenie wsparcia dla lokalnych templatów i interjesu do generowania i edytowania templatów. Można sobie wyobrazić automatykę generacji elementów, np.: .generowanie treści, linków, etc.

Valid HTML 4.0! W3C-Amaya


Irène Vatton

Date: 2007-03-20

Copyright  ©  1994-2007 INRIA and W3C® (MIT, ERCIM, Keio), All Rights Reserved. W3C liability, trademark, document use and software licensing rules apply. Your interactions with this site are in accordance with our public and Member privacy statements.