Amaya O Amaya

INSTALL Ściągnij Amaya

MailListy mailingowe

DocumentationDokumentacja

PeopleOsoby wspierające projekt


TłUMACZENIA ANGIELSKI METODYKA JĘZYKOZNAWSTWO

Dokument ten jest tłumaczeniem, które może zawierać błędy. Zostało ono wykonane przez Angielski z ELTT. .Angielska wersja dokumentu jest dostępna na stronie Amaya - en

Więcej na temat Amaya:

Zobacz inne strony z tłumaczeniami ,


Żródło Amaya

Data ostatniego wydania : 6 czerwca 2007

Amaya jest kompleksowym środawiskiem do testowania i ewaluacji nowych propzycji standardów sieciowych i formatów. Duża część funkcji Amaya jest zaimlementowana w tym wydaniu, ale niektóre z nich nie są jeszcze kompletne. Amaya jest projektowana jako aplikacja współdziałająca z pakietem edytorskim Thot.

Sprawdź listę nowych funkcji.

Ściąganie dystrybucji

Wydanie 9.55

Dostępne kompletne dystybucje Amayi dla paltformy Windows i Unix:

http download
ftp download
md5 check
amaya-sources-9.55.tgz amaya-sources-9.55.tgz e34f001e73c8cd1310c8c19e85bc2d45
amaya-fullsrc-9.55.tgz 39d759149eda8fc66031519d2cc27e63
amaya-lib-src-9.55.tgz   amaya-lib-src-9.55.tgz   1d10edf7e3967a6700acd4cde7a3b911

Sprawdzanie z CVS

Sprawdzanie kodu podstawowego bezpośrednio z repozytorium CVS pozwala na śledzenie rozwoju Amayi i wkład w jej rozwój. Dostępnych sporo rozwiązań istniejących problemów, które nie są dostępne w pakiecie dystrybucyjnym. Jeśli potrzbujesz patchów należy skorzystać z depozytorium CVS! Dostęp do bazy CVS jesy możliwy jedynie w trybie "tyko do odczytu".

Instalacja i kompilacja źródeł Amaya

Proszę przeczytać informację na temat źródeł Amaya. Proszę sprawdzić czy używasz jednej z możliwych platform. Jeśli chcesz kompilować Amaya:

Instalowanie słowników

Amaya zawiera spell-checker. W dystrybucji zainstalowane są domyślnie słowniki: angielski i francuski. Słowniki te nie są kompletne, dlatego spell checker może podawać błędy tylko dlatego, że słowa te nie znajdują się w słowniku.

Jeśli potrzebujesz inny słownik, należy go ściągnąć i zainstalować (in Amaya/dicopar/*.dic).

Lista dostępnych słowników:

Aby zainstalować słownik należy rozpakować plik do foldera Amaya/dicopar komendą "tar xzf gzipped-tar-file".

Valid HTML 4.0! W3C-Amaya


Irène Vatton
Date: 2007-07-06

Copyright  ©  1994-2007 INRIA and W3C® (MIT, ERCIM, Keio), All Rights Reserved. W3C liability, trademark, document use and software licensing rules apply. Your interactions with this site are in accordance with our public and Member privacy statements.