Polskie tłumaczenia Licencji Dokumentów W3C

TłUMACZENIA ANGIELSKI METODYKA JĘZYKOZNAWSTWO

Dokument ten jest tłumaczeniem, które może zawierać błędy. Zostało ono wykonane przez Angielski z ELTT Angielska wersja dokumentu jest dostępna na stronie http://tlumaczenia-angielski.info/w3c/copyright-documents-20021231.html

Zobacz inne strony

 

LICENCJA DOKUMENTÓW W3CR

http://www.w3.org/Consortium/Legal/2002/copyright-documents-20021231

Dokumenty publiczne na witrynie W3C są prezentowane przez posiadaczy praw autorskich zgodnie z poniższą licencją. Używając i/lub kopiując ten dokument lub inne dokumenty W3C, które zawierają poniższą klauzulę licencji, wyrażają Państwo zgodę, że jako licencjobiorcy przeczytaliście, zrozumieliście i będzie przestrzegać następujących warunków:

Zezwala się na kopiowanie i rozprowadzanie treści dokumentów lub dokumentów W3C posiadających odnośnik do niniejszej klauzuli w jakimkolwiek medium i w dowolnym celu oraz bez pobierania honorariów autorskich pod warunkiem, że zamieszczą Państwo następujące rzeczy na wszystkich kopiach dokumentu lub na częściach dokumentu, z których Państwo korzystają:

  1. Odnośnik lub URL prowadzący do oryginalnego dokumentu W3C.
  2. Istniejącą kluzulę dotyczącą praw autorskich lub, jeśli takowej nie ma, klauzulę (preferuje się hypertekst ale zezwala się również na zwykły tekst) następującej treści: "Copyright C [$data dokumentu] World Wide Web Consortium, (Massachusetts Institute of Technology, European Research Consortium for Informatics and Mathematics, Keio University). All Rights Reserved (Wszystkie prawa zastrzeżone)
  3. Jeśli takowy istnieje, STATUS dokumentu W3C.

Jeśli jest na to miejsce, powinni Państwo zamieścić pełny tekst KLAUZULI. Prosimy aby zamieścili Państwo informację o autorstwie w jakimkolwiek programie, dokumentach lub innych rzeczach lub produktach, które Państwo tworzycie w oparciu o implementację zawartości tego dokumentu lub jego części.

Niniejsza licencja nie daje prawa do modyfikowania i przerabiania dokumentów W3C. Jednakże, jeśli spełni się dodakowe wymogi (wyszczególnione w Copyright FAQ), W3C czasami przyznaje prawo do modyfikacji lub przerabiania dokumentów.

NINIEJSZY DOKUMENT JEST UDOSTĘPNIONY BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI A POSIADACZE PRAW AUTORSKICH NIE WYRAŻAJĄ ŻADNYCH OBIETNIC CZY ZAPEWNIEŃ, BEZPOŚREDNICH CZY DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE ALE NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO GWARANCJI, ŻE NADAJE SIĘ ON DO CELÓW HANDLOWYCH, ŻE MOŻE BYĆ WYKORZYSTANY DO JAKIEGOKOLWIEK KONKRETNEGO CELU, ŻE NIE NARUSZA ON CZYJEJŚ WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, LUB TYTUŁU PRAWNEGO ORAZ, ŻE IMPLEMENTACJA JEGO TREŚCI NIE NARUSZY PRAW AUTORSKICH, PATENTÓW, ZNAKÓW HANDLOWYCH, CZY TEŻ INNYCH PRAW OSÓB TRZECICH.

POSIADACZE PRAW AUTORSKICH NIE SĄ ODPOWIEDZIALNI ZA ŻADNE BEZPOŚRENIE, POŚREDNIE, SPECJALNE CZY TEŻ WTÓRNE SZKODY WYNIKŁE Z JAKIEGOKOLWIEK ZASTOSOWANIA TEGO DOKUMENTU CZY WYNIKÓW LUB IMPLEMENTACJI JEGO ZAWARTOŚCI.

Nazwiska czy nazwy oraz znaki handlowe posiadaczy praw autorskich NIE mogą byc wykorzystywane w celach reklamowych dotyczących tego dokumentu lub jego zawartości bez wyraźnej, pisemnej zgody. Tytuł prawny do praw autorskich pozostaje nadal w rękach posiadaczy praw autorskich.

----------------------------------------------------------------------------

Formuła klauzuli W3C i licencji została wdrożona w życie 31 grudnia 2002 roku. Niniejsza wersja usuwa klauzulę własności praw autorskich w taki sposób, że obecna licencja może być używana z innymi materiałami posiadanymi przez W3C, przekazuje informację na arkuszach stylów, DTD i schematach do Copyright FAQ, informuje, że ERCIM jest obecnie gospodarzem W3C, zawiera referencje do starszej wersji licencji oraz usuwa dwuznaczny termin "zezwolenia użycia". Proszę zapoznać się ze starszą formułą obowiązującą przed wprowadzeniem obecnej wersji. Proszę również przeczytać Copyright FAQ, który to dokument zawiera najczęściej zadawane pytania dotyczące użycia materiałów z naszej witryny, takich jak tłumaczenia i adnotacje specyfikacji. Inne pytania dotyczące niniejszej klauzuli można kierować do [email protected].

Joseph Reagle <[email protected]>

Last revised $Id: copyright-documents-20021231.html,v 1.6 2004/07/06 16:02:49 slesch Exp $


firefox download Mapa