TłUMACZENIA ANGIELSKI METODYKA JĘZYKOZNAWSTWO KONTAKT

 

Dokument ten jest tłumaczeniem, które może zawierać błędy. Zostało ono wykonane przez Angielski z ELTT oraz SimpleCSS. Angielska wersja dokumentu jest dostępna na stronie en

Zobacz inne strony

W3C

CSS & XSL

(This page uses CSS style sheets)

W3C Style

Którego używać?

 

CSS

 

XSL

Dlaczego W3C rekomenduje dwa różne języki stylów? Którego powinno się używać? Generalnie, zasadę można podsumować bardzo prosto i zwięźle:

Używaj CSS kiedy możesz, używaj XSL kiedy musisz.

Powodem jest to, że CSS jest o wiele łatwiesze w uzywaniu, łatwiejsze do nauczenia i z tego powodu łatwiejsze w obsłudze i tańsze. Istnieją edytory WYSIWYG dla CSS i ogólnie więcej narzędzi CSS niż XSL. Prostota CSS oznacza jednocześnie jego ograniczenia. Niektórych rzeczy nie można robić w CSS lub tylko w CSS. Potrzebny jest wówczas XSL lub przynajmniej część transformacyjną XSL.

Do czego więc używać XSL? Ogólnie, wszystkiego do czego potrzebne są transformacje. Na przykład: jeśli ma się listę i chce sie ją wyświetlić w porządku leksykograficznym lub jęsli słowa muszą być zastępowane innymi słowami albo jeśli elementy muszą być zastępowane tekstem. CSS może generować tekst ale jedynie generować małe rzeczy takie jak numery sekcji nagłówka.

Diagram of the role of XSL and CSS in rendering HTML and
	XML documents Niniejszy szkic pokazuje role XSL i CSS. Dokumenty XML mogą być odtwarzane na trzy różne sposoby: (1) jeśli dokument nie musi przechodzic transformacji, stosuj CSS. W przeciwnym razie, użyj XSL-T, języka transformacji XSL, na jeden z dwóch sposobów: albo (2) generuj właściwości stylów razem z przerobionym tekstem używając XSL-FO (XSL Formatting Objects); lub (3) generuj nowy dokument XML lub HTML i stwórz arkusz stylów CSS dla tego dokumentu.

 

 

Więcej informacji:


Bert Bos
Created 22 July 1999 (last update: $Date: 2003/02/11 20:05:27 $)

firefox download Mapa