TłUMACZENIA ANGIELSKI METODYKA JĘZYKOZNAWSTWO SŁOWNIK KONTAKT

 

Dokument ten jest tłumaczeniem, które może zawierać błędy. Zostało ono wykonane przez Angielski ELTT. Dostępne wersje językowe en

Zobacz inne strony

Arkusze CSS - rady i pomoc

(Strona uzywa arkuszów stylu)

Rodziny czcionek

Style czcionek

Rodziny czcionek

Po kolorze, czcionki są najprawdopodobniej jedną z podstawowych właściwości strony. Na tej stronie nie pokaże żadnych "sztuczek" a jedyniej na jakie czcionki zezwala CSS.

Ponieważ nie wszystkie czcionki są dostępne na każdym komputerze (jest ich tysiące a większość z nich jest płatna), CSS zawiera system na którym można się oprzeć w razie gdy niektóre z naszych preferowanych czcionek są niedostępne. Ustawia sie najbardziej preferowany typ czcionki na samym początku a po niej inne, które mogą być użyte w zastępstwie. Lista powinna byc zakończona jedną z generic fonts, których jest pięć: serif, sans-serif, monospace, cursive oraz fantasy.

Poniższa tabela przedstawia przykłady różnych czcionek (przegłądarka może niektórych nie znać). Możesz zobaczyć co przeglądarka , której używasz z nimi zrobi:

'sans-serif': normal fonts without serifs
Arial, sans-serif The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Helvetica, sans-serif The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Gill Sans, sans-serif The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Lucida, sans-serif The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Helvetica Narrow, sans-serif The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
sans-serif The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
'serif': normal fonts with serifs
Times, serif The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Times New Roman, serif The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Palatino, serif The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Bookman, serif The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
New Century Schoolbook, serif The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
serif The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
'monospace': fixed-width fonts
Andale Mono, monospace The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Courier New, monospace The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Courier, monospace The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Lucidatypewriter, monospace The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Fixed, monospace The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
monospace The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
'cursive': fonts that emulate handwriting
Comic Sans, Comic Sans MS, cursive The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Zapf Chancery, cursive The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Coronetscript, cursive The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Florence, cursive The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Parkavenue, cursive The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
cursive The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
'fantasy': decorative fonts, for titles, etc.
Impact, fantasy The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Arnoldboecklin, fantasy The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Oldtown, fantasy The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Blippo, fantasy The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Brushstroke, fantasy The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
fantasy The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog

Style czcionek

Czcionki należące do jednej rodziny mają różne style, typowo jest to bold i italic, często również bold italic, rzadziej small-caps i w niewielu przypadkach extra-light/extra-bold lub stretched/condensed.

Poniższa tabela pokazuje liczne style czcionek. Chyba , że na swoim komputerze masz zainstalowanych wiele rodzajów czcionek, parę poniższych rzędów może wyglądać tak samo.

rule serif sans-serif
Styles
font-style: normal The Quick… The Quick…
font-style: italic The Quick… The Quick…
font-style: oblique The Quick… The Quick…
Weights
font-weight: 100 The Quick… The Quick…
font-weight: 200 The Quick… The Quick…
font-weight: 300 The Quick… The Quick…
font-weight: normal The Quick… The Quick…
font-weight: 500 The Quick… The Quick…
font-weight: 600 The Quick… The Quick…
font-weight: bold The Quick… The Quick…
font-weight: 800 The Quick… The Quick…
font-weight: 900 The Quick… The Quick…
Variants
font-variant: normal The Quick… The Quick…
font-variant: small-caps The Quick… The Quick…
Stretch
font-stretch: ultra-condensed The Quick… The Quick…
font-stretch: extra-condensed The Quick… The Quick…
font-stretch: condensed The Quick… The Quick…
font-stretch: semi-condensed The Quick… The Quick…
font-stretch: normal The Quick… The Quick…
font-stretch: semi-expanded The Quick… The Quick…
font-stretch: expanded The Quick… The Quick…
font-stretch: extra-expanded The Quick… The Quick…
font-stretch: ultra-expanded The Quick… The Quick…

W CSS3 istnieje dodatkowy styl: 'font-effect', który nadaje czcionce wygłąd engraved lub embossed.

CSS Valid CSS!Valid HTML 4.0!

Bert Bos
created 17 Jan 2001;
last updated $Date: 2005/10/25 13:22:58 $ GMT

firefox download Mapa