W3C  W3C Najczęściej Zadawane Pytania

TłUMACZENIA ANGIELSKI METODYKA JĘZYKOZNAWSTWO

Dokument ten jest tłumaczeniem, które może zawierać błędy. Zostało ono wykonane przez Angielski z ELTT Angielska wersja dokumentu jest dostępna na stronie http://www.w3.org/Consortium

Zobacz inne strony

Jak wiele innych organizacji, W3C zawiera listę Najczęściej Zadawanych Pytań na wiele tematów.Jeśli nie znajdziesz tu tego co szukasz, możesz także odnieść się do indexu strony W3C , wyszukiwarki strony W3C oraz archiwum listy mailingowej W3C.

Najczęściej Zadawane Pytania o W3C

Własność Intelektualna W3C
Odpowiedzi odnośnie praw autorskich, zdjęć strony, mirroring, użycia zgodnego z przeznaczeniem, oficjalnych tłumaczeń, publikowania specyfikacji w innych formatach, i inne.
Tim Berners-Lee
Odpowiedzi odnośnie wynalezienia sieci, wyszukiwarek, związku między Internetem a siecią, oraz więcej od Dyrektora W3C i wynalazcy sieci.
Członkostwo w W3C
Odpowiedzi odnośnie wstąpienia do W3C, Umów Członkowskich, wstępowania jako osoby prywatne, członkostwa dla filii, i inne szczególne przypadki.
W3C Webmaster
Odpowiedzi odnośnie znalezienia witryny internetowej W3C, spamu, który wygląda jakby pochodził z W3C a z tamtąd nie pochodzi, archiwa list mailingowych, i inne.
Raporty Techniczne W3C
Odpowiedzi odnośnie tego gdzie wysyłać komentarze do specyfikacji, znajdowania DTDs, znajdowania elementów i atrybutów, oraz czytania offline.

Najczęściej Zadawane Pytania o Specyfikacji W3C

Najczęściej Zadawane Pytania o działalności W3C

Najczęściej Zadawane Pytania o Oprogramowaniu W3C typu Open Source

FAQs About W3C Maintained by the Community

Więcej o Najczęściej Zadawanych Pytaniach

FAQ, wymawiane przez niektórych jako "fak" a innych litera po literze ("ef a ku,") jest listą odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania. Początek FAQ przypada na wczesne lata osiemdziesiąte jako sposób na inteligentne informowanie/odpowiedzi na powtarzające się pytania podczas dyskusji, które newsgroups nazwały Usenet. Aby uzyskać wiecej informacji o FAQ, proszę odnieść się do FAQs about FAQs przygotowanej przez Russ Hersch. Po wersje internetowe wszystkich Usenet FAQ, prosze zobaczyć Internetowe Archiwum FAQ albo inne archiwum (Dodatkowe Źródła o FAQ).


firefox download Mapa