W3C  Przyszłość

TłUMACZENIA ANGIELSKI METODYKA JĘZYKOZNAWSTWO

Dokument ten jest tłumaczeniem, które może zawierać błędy. Zostało ono wykonane przez Angielski z ELTT Angielska wersja dokumentu jest dostępna na stronie http://www.w3.org/Consortium

Zobacz inne strony

W3C kontynuje rozszerzenie sieci dla:

Bogatsze przeżycie użytkownika

Wielu programistów polega na sieci jako środowisku, który jest niezależny od platformy. Znajome aplikacje sieciowe to poczta, systemy rezerwacji, sprzedaż online i strony aukcyjne, gry i aplikacje multimedialne. Ostatnie rekomedacje W3C takie jak XForms będzą wkrótce mieć wpływ na korzystanie z takich aplikacji. Nowe prace W3C w dziedzinach takich jak złożone dokumenty poprawią w dalszym stopniu różnorodność treści i ogólne zastosowanie. Po dalsze informacje na temat rozwoju aplikacji sieciowych niezależnych od platformy proszę udać się do prac Działalności związanych z Formatami Dokumentów Złożonych .

W3C znajduje się tam gdzie jest przyszłość Sieci. Nasi członkowie pracują razem aby projektować i standaryzować technologie Sieci, które budują na swojej uniwersalności dodając siły komunikacji, wymianie informacji i pisaniu skutecznych i dynamicznych aplikacji - dla każdego, wszędzie, kiedykolwiek, przy użyciu obojętnie jakiego urządzenia.”

—Tim Berners-Lee, Dyrector W3C i twórca World Wide Web

Przeglądaj oczami, uszami, głosem i dotykiem

W3C rozwija standardy, które wspierają wielorakie i jednoczesne tryby interakcji sieciowej: poprzez wzrok , słuch, głos i dotyk. Poza znaną klawiaturą, myszką i wyjściami audio-wizualnymi, nowe sposoby przeglądania stają się coraz bardziej powszechne. W rzeczywistości są one tak powszechne, że ludzie mogą sobie nawet nie zdawać sprawy, że przeprowadzają interakcję z aplikacjami sieciowymi takimi jak np:systemy rezerwacji przez telefon.

Aplikacje centrów telefonicznych są jedynie początkiem. W3C umożliwia różnorodność interakcji aby ludzie mogli wybierać rozwiązanie, które im najlepiej pasuje w danym środowisku. W3C wykonuje prace w działalności związanej z W3C Multimodal Interaction, dziłalności związanej z przeglądarkami głosowymi i działalności związanej z nezależnością urządzeń. Nowe technologie poprawią dostęp do sieci z urządzeń mobilnych takich jak telefony i notatników, ale również z innych systemów takich jak samochodowa telematyka i aplikacje multimodalne.

Sieć dla każdego

Inicjatywa Dostępczości do Sieci (WAI) promuje implementacje istniejących wytycznych co do dostępczości do zawartości sieci w zaawansowanych narzędziach autorskich, razem z ulepszonymi narzędziami ewaluacji. Zwiększona implementacja wytycznych dla przeglądarek, narzędzi programistycznych, odtwarzaczy medialnych połączona z personalizowanym profilem i użyciem metadat i serwisów proxy do wspierania dostępczości umożliwią niepełnosprawnym na przeprowadzanie szybkiej interakcji z zawartością sieci. Postęp ten umożliwi bardziej zautomatyzowane wsparcie dla rozwoju i poprawy stron sieci pod względem ich dostępności. W ten sposób projektowanie sieci stanie się " codziennym biznesem".

Wizją sieci W3C jest w pełni zintegrowane środowisko, które pozwala na wyrażenie nuansów kulturowych i różnic językowych poprzez rozprowadzone systemy i geografię świata. Działalność internacinalizacyjna W3C zaczeła pracować na wytycznych, które wyjaśniają programistom co zrobić aby formaty oparte na XML wspierały internacjonalizację i skuteczną lokalizację. Inne prace internacjonalizacji skupią się na identifikatorach i negocjacji WWW i usługach sieciowych w szczególności.

Sieć na Wszystkim

Jednym z celów W3C jest zaprojektowanie technologii, która będzie pracować niezależnie od konkretnej platformy urządzeń. Coraz częściej ludzie poszukują dostępu z różnego typu urządzeń, które nie są tradycyjnym komputerem a zliczają się do nich telefony komórkowe, punkty na lotniskach, sprzęt AGD i samochody. Dostęp na tych urządzeniach powinien być tak prosty i dogodny jak dostęp z komputerów domowych. W3C projektuje technologie (wliczają te wymienione w poprzedniej sekcji jak również kaskadowe arkusze stylu (CSS), Scalable Vector Graphics (SVG), XForms, Synchronized Multimedia (SMIL) i wiele innych), które obniżą przeszkody programowania i przeglądania stron, urządzenia mające szeroką gamę możliwości. W świecie urządzeń ręcznych, jako część Inicjatywy Sieci Mobilnej, W3C buduje bazę danych opisów urządzeń i przygotowuje najlepszy grunt do tworzenia stron, które są przyjazne urządzeniom mobilnym.

Oczekujemy dalszej kreatywności społeczności sieciowej i innowacyjnych sposobów dodawania i czytania stron w sieci. W3C zaczęło dyskusje na temat "Wszechobecnej Sieci", w której nowe aplikacje sieciowe wymagające koordynacji pomiędzy różnymi urządzeniami umożliwią coraz to lepsze doświadczenia dla użytkowników. Przewidywane scenariusze to możliwość połączenia kamery do najbliższej drukarki, użycie telefonu do prowadzenia prezentacji biznesowych na bezprzewodowych projektorach oraz jednoczesne ogłądanie i słuchanie poczty elektronicznej.

 

Zaawansowane wyszykiwanie i wymiana danych

Podczas gdy sieć rośnie do rozmiarów potężnego magazynu ludzkiej wiedzy, potrzebujemy silniejszych narzędzi do wyszukiwania i interpretacji strasznej ilości danych, które są dostępne; odnosi się to zarówno do intranetu jak i do sieci globalnej. Wyłoniono dwa modele do pomocy w zarządzaniu danymi w skali globalnej: Sieć Semantyczna i Usługi Sieciowe.

Sieć Semantyczna jest szkieletem, który pozwala na to aby dane były wymieniane i używane przez aplikacje, przedsiębiorstwa i społeczności. Jest rozszerzeniem obecnej sieci, w której informacja otrzymuje dobrze zdefiniowane znaczenie, umożliwiając komputerom i ludziom współpracę. Sieć Semantyczna jest skoncentrowana na danych.

Usługi Sieciowe są standardowym środkiem interoperacyjności pomiędzy zastosowaniami oprogramowań, uruchamianych na różnych platformach. Usługi Sieciowe są skoncentrowane na wiadomościach.

Te dwa modele są istotne dla systemów, dlatego W3C pracuje nad tym, aby zapewnić właściwą integrację pomiędzy sobą jak również istniejącą infrastrukturą sieci. Np: Usługi Sieciowe odnoszą korzyści z możliwości dzielenia słownictwa, niedwuznacznych nazw i wspólnego modelu danych, wszystko to jest wyrażone przez technologie Sieci Sementycznej.

 

Zaufanie

Sieć zmieniła sposób w jaki się komunikujemy. Przez to również zmodyfikowała naturę stosunków społecznych. Ludzie "spotykają się" teraz w sieci i utrzymują stosunki hadlowe i personalne, w niektórych przypadkach nie spotykając się nigdy osobiście. W3C rozumie znaczenie technologii, które sprzyjają budowie zaufania i przeto umożliwiają coraz bardziej kompleksowe interakcje między stronami na całym świecie.

Co to znaczy, że technologia sprzyja budowie zaufania? Platform for Privacy Preferences (P3P) była ważnym pierwszym krokiem w budowaniu zaufania poprzez umożliwienie ludziom uświadomienia sobie w jaki sposób chcą dzielić się swoimi danymi poprzez sieć. W oparciu o doświadczenie P3P, W3C zajmuje się kwestiami poruszanymi przez dostawców usług na temat jak implementować prywatność w powiązaniu z ich usługami. Organizacje chcą dotrzymać obietnic. Dlatego W3C bada jak privacy metadata mogą być użyte aby pomóc w zarządzaniu danymi w sposób godny zaufania po stronie serwera.

Tradycyjnie jednym sposobem budowania zaufania jest zaprezentowanie form identyfikacji, które to zaufanie posiadają np: prawa jazdy czy paszportu. Analogowe Protokoły potwierdzające autentycznośc nie są jeszcze powszechnie dostępne w sieci. Ponadto, dzisiejsze podejścia do autentykacji często skupiają się na autentykacji użytkownika i zapominają o wspólnej autentykacji. W3C bada sposoby do zapewnienia użytkownikom i usługodawcom więcej zaufania w przeprowadzanych tranzakcjach i łatwości w zarządzaniu tożsamością. Tradycyjna infrstruktura klucza publicznego będzie również musiała zostać powiększona w celu dostosowania się do różnych sposobów życia w sieci.

Sieć Semantyczna będzie grała rolę w tranzakcjach godnych zaufania. Technologie Sieci Semantycznej umożliwią ludziom pisanie oprogramowań, które mogą analizować informacje pomagające budowanie zaufania.

 

 


firefox download Mapa