W3C  Historia

TłUMACZENIA ANGIELSKI METODYKA JĘZYKOZNAWSTWO

Dokument ten jest tłumaczeniem, które może zawierać błędy. Zostało ono wykonane przez Angielski z ELTT Angielska wersja dokumentu jest dostępna na stronie http://www.w3.org/Consortium

Zobacz inne strony

W 1989, Tim Berners-Lee wynalazł World Wide Web (zobacz także początkową propozycję). Wymyślił nazwę "World Wide Web," napisał pierwszy program serwera "http" i pirwszą przeglądarkę z editorem "WorldWideWeb" w grudniu 1990 roku. Napisał również pierwszą wersję "HyperText Markup Language" (HTML), język formatujący dokument z możliwością odnośników tekstowych, które stały się głównym formatem w sieci. Jego początkowa specifikacje URI, HTTP i HTML były ciągle ulepszane i dyskutowane w szerokich kręgach w miarę jak technologie sieciowe zaczęły się rozpowszechniać.

 

Some of the individuals involved in the creation of the Web and of W3C recount key events at the Tenth Anniversary Celebration of W3C

W3C10 przytacza ważne wydarzenia w historii W3C i wczesnej Sieci

Absolwent uniwersytetu w Oxfordzie w Anglii, Tim Berners-Lee działa jak Dyrektor W3C od momentu założenia organizacji. Więcej informacji na temat Tim Berners-Lee; zobacz również najczęściej zadawane pytania dotyczące Tim Berners-Lee.

W grudniu 1994 roku Tim Berners-Lee założył W3C (World Wide Web Consortium) w Massachusetts Institute of Technology, Laboratorium Nauk Informatycznych w kooperacji z CERN, gdzie Sieć powstała (zobacz informację na temat pierwszego serwera CERN ), z poparciem DARPA i Komisji Europejskiej. Po dalsze informacje dotyczące wspólnej inicjatywy i wkładu CERN, INRIA i MIT, proszę przeczytać raport na temat wspólne inicjatywy World Wide Web.

W3C time line
W3C10 daty w formacie graficznym
(inne formaty i opisy)

W kwietniu 1995 roku INRIA (Institut National de Recherche en Informatique et Automatique) stał się pierwszym europejskim gospodarzem W3C, następnie Keio University of Japan (Shonan Fujisawa Campus) w Azji w 1996 roku. W roku 2003 ERCIM (European Research Consortium in Informatics and Mathematics) przejęło od INRIA rolę europejskiego gospodarza W3C.

W grudniu 2004 roku w Bostonie, Massachusetts (USA) i w czerwcu 2005 roku w Sophia-Antipolis, Francja, W3C celebrowało swoją dziesiątą rocznicę wydając sympozja na temat historii i przyszłości Sieci oraz W3C.

Więcej informacji dotyczących historii World Wide Web jest dostępne na witrynie W3C.

Największe osiągnięcia W3C

Poniżej znajdują się niektóre z najważniejszych osiągnięć W3C. Oczywiście lista ta jest bardzo subiektywna i nie odzwierciedla wszystkich aspektów pracy W3C. Po kompletną listę prac W3C, proszę sprawdzić listę działalności W3C i indeks raportów technicznych W3C's.

Październik 1996Pierwaszą opublikowaną rekomendacją W3C jest Portable Network Graphics (PNG) 1.0. W połowie lat 90-tych coraz więcej użytkowników przemysłowych i akademickich zaczęło odkrywać sieć i jej możliwości graficzne. W3C opracowało Portable Network Graphics (PNG) aby dostarczyć alternatywnej paltformy do formatów graficznych najbardziej rozpowszechnionych w tamtym czasie, niektóre z nich wywołały probelemy patentowe.

Grudzień 1996Odseparowanie treści od struktury, opublikowano CSS Level 1. Cascading Style Sheets (CSS) jest prostym mechanizmem do dodawania stylów (np: czcionek, kolorów, rozmieszczenia) do dokumentów Sieciowych. CSS Level 2 (1998) dostarczył dalszych i bardziej zaawansowanych funkcji.

Luty 1997Inicjatywa Dostępności do Sieci. Wytyczne (WAI) odnośnie zawartości sieci, narzędzi programistycznych i oprogramowania sieciowego stały się bardzo popularne w środowisku sieciowym. WAI przy współpracy z organizacjami na całym świecie dąży do poprawy dostępności do Sieci w czterech głównych obszarach: technologia, narzędzia, edukacja i pomoc i badanie i rozwój.

Grudzień 1997HTML 4.0 dodaje tabelki, skrypty, arkusze stylu, internacjonalizację i funkcje dostępności. Podczas gdy HTML 3.2 zostało opublikowane aby wesprzeć HTML w sieci, HTML 4.0 dodało nowych funkcji, które umożliwiają programistom tworzenie bogatszej zawartości sieci. Funkcje te to możliwość określenia arkuszy stylu, tworzenie tabelek i tworzenie bardziej dynamicznych stron poprzez użycie skryptów (zobacz także prace W3C odnośnie Document Object Model, or DOM). HTML 4.0 zawiera również ważne funkcje do promocji internacjonalizowanych treści i treści dostępnych dla niepełnosprawnych.

Luty 1998XML 1.0 promuje interoperacyjność i domain-specific markup. Staje się wkrótce sieciowym lingua franca , XML będzie podstawą do dziesiątek standardów sięgających od podpisów cyfrowych (XML-Sig) i formularzy sieciowych (XForms), do technologii prywatności (P3P).

Sierpień 2000Scalable Vector Graphics (SVG) 1.0 wzbogaca grafikę Sieciową. Język do opisywania dwuwymiarowej grafiki i aplikacji graficznych w XML, SVG będzie fundamentem dla nowej generacji aplikacji mobilnych (SVG Mobile Profiles).

Maj 2001XML Schema jest nieodzownym elementem, który pozwoli XML osiągnąć swój pełny potencjał. Ta ważna specifikacja dostarcza standardowego sposobu do tworzenie słownictwa XML , które pozwala na miksowanie i budowanie bardziej wszechstronnych i silniejszych aplikacji handlowych.

Luty 2002W3C rozpooczyna działalność związaną z Usługami Sieciowymi. Podsumowując działalność XML Protocol i rozszerzenie jego zasięgu, Usługi Sieciowe są środkiem interoperacyjności pomiędzy aplikacjami oprogramowania uruchamianymi na różnych platformach.

Maj 2003W3C wprowadza politykę patentów bez honorariów autorskich. Polityka Patentowa W3C obejmuje postępowania patentowe w procesie tworzenia standardów i zachęca do rozwoju standardów otwartych.

Luty 2004RDF i OWL stają się mocnym fundamentem w aplikacjach Sieci Semantycznej. RDF i OWL są standardami Sieci Semenatycznej , które stanowią szkielet zarządzania, integracji przedsiębiorstwa i wymianą oraz używaniem danych przez sieć.

Marzec 2004W3C dostarcza sieci możliwości audialnych VoiceXML 2.0. Interakcja głosowa może uniknąć ograniczeń fizycznych klawiatury i ekranów w miarę jak urządzenia mobilne stają się coraz to mniejsze. Celem VoiceXML 2.0 jest dostarczenie treści w aplikacjach głosowych.

Grudzień 2004W3C opisuje zasady architektury sieci. W3C's Technical Architecture Group (TAG) publikuje "Architekture World Wide Web," opis zasad, które pozwalają sieci działać poprawnie. Ta skondensowana ocena piętnastu lat obserwacji sieci tworzona przez wielu, którzy stworzyli główne standardy sieciowe, jest cennym fundamentem na którym budować się będzie przyszłe standardy sieci.

Luty 2005Character Model to jednolite podejście do używania znaków w Sieci. W3C's Internationalization Core Working Group publikuje "Character Model for the World Wide Web 1.0: Fundamentals" z celem ułatwienia wszystkim ludziom użytkowania World Wide Web, bez względu na ich język, skrypt, system piśmiennictwa i konwencje kulturowe zgodnie z misją uniwersalnego dostępu. Budując na Universal Character Set (zdefiniowany przez Unicode Standard i ISO/IEC 10646), Character Model daje autorom specyfikacji, programistom i autorom treści sieciowych wspólne referencje dla interoperacyjnych tekstów w sieci.

Maj 2005Inicjatywa Sieci mobilnej ułatwia mobilny dostęp do sieci. W3C rozpoczeło Inicjatywę Sieci Mobilnej (MWI) z misją tworzenia dostępu do sieci z urządzeń mobilnych. MWI sponsoruje i uczestniczy w tworzeniu wytycznych i dobrych praktyk jak również baz danych opisów, które mogą być używane przez autorów do przystosowania treści do możliwości poszczególnych urządzeń.

Photo credit: Richard Ishida. Time line graphic: Skymedia

 


firefox download Mapa