W3C  O Członkostwie w W3C  Jak zostać członkiem W3C

TłUMACZENIA ANGIELSKI METODYKA JĘZYKOZNAWSTWO

Dokument ten jest tłumaczeniem, które może zawierać błędy. Zostało ono wykonane przez Angielski z ELTT Angielska wersja dokumentu jest dostępna na stronie http://www.w3.org/Consortium

Zobacz inne strony

Aby zostać członkiem W3C

Technical Plenary Week 2005

Sesja W3C na Technicznym Tygodniowym Spotkaniu Plenarnym w roku 2005

 1. Twoja organizacja musi wypełnić podanie o członkostwo.
 2. W3C przegląda podanie o członkostwo. Jeśli zostanie ono pozytywnie rozpatrzone, możesz zacząć odnosić korzyści z członkostwa tak szybko jak sobie życzysz.
 3. Twoja organizacja oraz trzej gospodarze W3C (MIT, ERCIM i Uniwersytet Keio) podpisują wersję standardowej Umowy Członkowskiej W3C. Zauważ, że Korzyści Członkowskie rozpoczynają się w momencie otrzymania przez W3C podpisanej przez Twoją organizację Umowy Członkowskiej.

W razie jakichkolwiek pytań odnośnie Członkostwa w W3C, Składek Członkowskich lub procesu stawania się członkiem W3C, prosimy o konsultację z jednym z naszych Kontaktów Członkowskich.

Zanim zaczniesz

Zanim zaczniesz proces podaniowy o członkostwo w W3C, zalecamy abyś:

 1. Przejrzał standardową Umowę Członkowską W3C. Jest to kontrakt prawny, który podpisze Twoja organizacja i W3C oraz który będzie stanowił podstawę do Twoich składek członkowskich, praw i korzyści.
 2. Przejrzyj strony o Członkostwie w W3C, szczególnie Najczęściej Zadawane Pytania odnośnie Członkostwa.

Wypełnienie podania o członkostwo w W3C

Podanie o członkostwo w W3C składa się z serii trzech elektronicznych podań. Każde wysłanie podania powoduje zapisanie zmian w W3C. Oznacza to, że nie musisz wypełnić całego podania naraz.

Krok 1
Podaj informacje kontaktowe. Podczas Kroku 1:
 • Podajesz swoje imię i adres e-mail. Podczas procesu podaniowego, W3C będzie wysyłać wszelką korespondencję na ten adres.
 • Podajesz nazwę swojej oragnizacji oraz kraj głównej siedziby organizacji. Od kraju który wybierzesz będzie zależała wysokość składek członkowskich oraz waluta naliczania składek. Dostępnych jest więcej informacji o tym jak W3C oblicza składki członkowskie.
 • Wybierasz datę rozpoczęcia korzyści wynikających z członkostwa. Data ta będzie wykorzystana do określenia pewnych danych w Kroku 2, takich jak składka członkowska.

Po wysłaniu podania, dostaniesz e-mail od W3C zawierający informacje o przejściu do Kroku 2. Proszę zachować ten e-mail ponieważ zawiera informacje, które będziesz potrzebował w trakcie procesu podaniowego, w szczególności unikalny adres internetowy (URI) dla twojego podania.

Krok 2
Podaj dodatkowe informacje o twojej organizacji. W Kroku 2 podajesz dodatkowe informacje o swojej organizacji, które W3C użyje aby przygotować opracowaną wersję standardowej Umowy Członkowskiej W3C .
Krok 3
Poproś W3C o przejrzenie Twojego podania. W Kroku 3 przeglądasz informacje, które podałeś (lub powróć do Kroku 2 aby je zmodyfikować) i zgadzasz się na warunki w celu uzyskania korzyści członkowskich.

Na górze podania dla Kroku 3 znajdziesz link do opracowanej wersji Umowy Członkowskiej. Przed zakończeniem Kroku 3 zalecamy rozprowadzenie umowy między odpowiednimi osobami w Twojej organizacji, szczególnie tymi, które będą ją podpisywać.

Po zakończeniu Kroku 3:

 1. W3C potwierdzi przez e-mail odbiór Twojego podania i zacznie je przeglądać. Jeśli jakiekolwiek informacje będą niepoprawne lub niepełne, W3C skontaktuje się z Tobą.
 2. Twoje podanie będzie do wglądu jedynie dla Ciebie. Jakiekolwiek późniejsze zmiany będą dokonywane przez W3C; ważne zmiany będą dokonane dopiero po konsultacji z Tobą.

Przegląd i zatwierdzenie Podania Członkowskiego przez W3C

W3C zawiadomi Cię przez e-mail jeśli Twoje podanie zostanie zatwierdzone (lub jeśli pojawią się jakieś problemy z Twoim podaniem). Powiadomienie o zatwierdzeniu będzie zawierać:

 1. adres internetowy (URI) przerobionej wersji Umowy Członkowskiej
 2. instrukcje odnośnie podpisania przerobionej Umowy Członkowskiej oraz zwróceni jej do W3C
 3. fakturę i instrukcje odnośnie zapłaty pierwszej składki członkowskiej

W3C rozpatrzy Twoje Podanie o Członkostwo w ciągu 5 dni roboczych. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn W3C spowoduje opóźnienie w rozpatrywaniu Twojego podania, lub jeśli będzie wymagało ono dodatkowych informacji, lub nie będzie mogło być zatwierdzone, zostawniesz o tym powiadomiony.

Podsumowanie e-maila, którego otrzymasz od W3C podczas procesu podaniowego:

 1. Otrzymasz jeden e-mail po zakończeniu Kroku 1, który wyjaśni jak przejść do Kroku 2.
 2. Otrzymasz jeden e-mail po zakończeniu Kroku 3, potwierdzający otrzymanie Twojego Podania o Członkostwo.
 3. Otrzymasz jeden e-mail po tym jak W3C przejrzy Twoje podanie, zawierający informacje o tym czy podanie zostało zatwierdzone lub czy wymaga dodatkowej dyskusji.
 4. Otrzymasz jeden e-mail po tym jak W3C otrzyma podpisane kopie Twojej Umowy o Członkostwo.

Zauważ: Zarząd W3C zastrzega sobie prawo do sprawdzenia czy składający podanie prawomocnie wybrał typ organizacji i poziom składek w Podaniu o Członkostwo.

Podpisanie Umowy o Członkostwo

Po otrzymaniu zawiadomienia z W3C o pozytywnym rozpatrzeniu Twojego Podania o Członkostwo, prosimy o wydrukowanie jego czterech kopii. Następnie, wszystkie podpisane przez Twojego agenta (określonego w Kroku 2 procesu podaniowego) należy wysłać na adres podany w e-mailu z zatwierdzeniem Twojego podania. Jedna kopia zostanie Tobie zwrócona po podpisaniu przez gospodarzy W3C.

Po otrzymaniu przez W3C podpisanej Umowy Członkowskiej, Twoje korzyści członkowskie zaczną się od razu lub z początkiem następnego kwartału, w zależności od opcji, którą wybrałeś podczas procesu podaniowego.

Powody dla zawieszenia Członkostwa

Formalnie Twoje Członkostwo rozpoczyna sie z chwilą podpisania przez wszystkie strony Umowy Członkowskiej i otrzymania przez W3C opłaty składki członkowskiej.

Twoje członkostwo zostanie zawieszone (po przeglądzie przez zespół W3C) w wypadku gdy W3C nie otrzyma opłaty faktury w terminie 45 dni od rozpoczęcia korzyści członkowskich.

Wstąp do W3C

Po tym jak zapoznałeś się z procedurą uzyskania członkostwa w W3C, oczekujemy na otrzymanie Twojego wypełnionego Podania o Członkostwo.

Podziękowania za zdjęcia dla: Paul Downey