W3C Spotkania W3C

TłUMACZENIA ANGIELSKI METODYKA JĘZYKOZNAWSTWO

Dokument ten jest tłumaczeniem, które może zawierać błędy. Zostało ono wykonane przez Angielski z ELTT Angielska wersja dokumentu jest dostępna na stronie http://www.w3.org/Consortium

Zobacz inne strony

Jedną z najcenniejszych korzyści z członkostwa w W3C jest możliwość uczestników rozwinijania relacji z członkami innych organizacji z różnych zakątków świata. W celu zgromadzenia ludzi oraz umocnienia stosunków między nimi W3C organizuje każdego roku wiele spotkań dla Członków (zobacz nadchodzący terminarz poniżej):

Member image

Spotkanie Komitetu Doradzczego W3C w Budapeszcie, Węgry.

W3C zorganizowało także specialne Członkowskie spotkanie w celu uczczenia 10 rocznicy W3C (w Stanach Zjednoczonych i Francji). W3C planuje kolejne spotkanie rocznicowe w Japonii w czwartym kwartale roku 2006.

Członkowie oraz Zespół W3C przedstawiają efekty swojej pracy podczas rozmów na wielu konferencjach. W3C obficie uczęszcza coroczną Konferencję World Wide Web, chociaż sama jej nie organizuje. Zgromadzona publiczność zachęcana jest do zadawania pytań, wyrażania swoich opinii oraz do rozmów z Członkami oraz Zespołem. Aby uzyskać informacje o następnej konferencji sprzawdź ten link: Strona Główna Międzynarodowej Konferencji Komitetu WWW.

Nadchodzący Komitet Doradczy i Techniczne Spotkania Plenarne

Oto terminarz nadchodzących spotkach Komitetu Doradczego W3C oraz Technicznych Spotkań Plenarnych. Poza polami zaznaczonymi "w rozważaniu" daty i lokacje są ustalone dla celów planowych i jakiekolwiek zmiany będą wprowadzone odpowiednio wcześniej przed spotkaniami. Członkowie W3C mogą także zobaczyć Kalendarz Członkowski (tylko dla Członków) na zaplanowane spotkania grup pracujących i zainteresowań W3C.

Daty Spotkanie Lokacja
28 November 2006 W3C10 Azja; AC Spotkanie Wstępne Tokio, Japonia
29-30 listopada 2006 Komitet Doradczy Tokio, Japonia
6-8 maja 2007
[w rozważaniach]
Komitet Doradczy Banff/Calgary, Alberta, Kanada
4-10 listopada 2007 Komitet Doradczy wraz z Technicznym Spotkaniem Plenarnym Cambridge, MA, Stany Zjednoczone

Podziękowania za zdjęcia dla : Ralph R. Swick.