W3C O członkostwie w W3C

TłUMACZENIA ANGIELSKI METODYKA JĘZYKOZNAWSTWO

Dokument ten jest tłumaczeniem, które może zawierać błędy. Zostało ono wykonane przez Angielski z ELTT Angielska wersja dokumentu jest dostępna na stronie http://www.w3.org/Consortium

Zobacz inne strony

Członkowie W3C pracują razem aby zaprokektować technologie sieciowe, które są uniwersalne i dają światu siłę do rozszerzenia komunikacji i handlu dla wszystkich, wszędzie, kiedykolwiek i na jakimkolwiek sprzęcie.”

—Tim Berners-Lee, W3C Dyrektor i twórca World Wide Web

 

Organizacje przyłączają się do W3C aby pacować i wymieniać pomysły z ponad 400 członkami wliczając czołowe firmy światowe. Wartość i impakt członków tej sieci są podniesione dodatkowo poprzez ekspertyzę pełnoetatowego Zespołu technicznego W3C, który wnosi wkład jak również koordunuje działalności W3C.

Prowadzić Sieć do jej pełnego potencjału. Przyłącz się do W3C.

Członkowie W3C przyjmują rolę liderów jeśli chodzi o przyszłość sieci, promują swój image jako twórcy uczestniczący w budowie międzynarodowych standardówi oraz uzyskują wczesny wgląd w trendy rynkowe (więc redukują ryzyko przeoczenia takowych).

Dostępne są informacje na temat jak skontaktować się w sprawie członkostwa , jeśli jest się zainteresowanym członkostwem W3C lub jeśli ma się pytania dotyczące procesu przyłączania się (zobacz także Umowę członkowską). Jednym z korzyści członkostwa w W3C jest to, że organizacje mają wiele możliwości na promowanie swojego uczestnictwa w działalnościach W3C. Proszę zauważyć, że W3C nie posiada klasy członkostwa indiwidualnego, które jest dopasowane do indiwidualnego członka. Osoby prywatne i organizacje mogą również wspierać operacje W3C wkładami finansowymi i datkami materialnymi. Proszę zobaczyć W3C Supporters Program w celu uzyskania dalszych informacji.

Przymij rolę lidera
  • Wywieraj wpływ techniczny na standardy poprzez uczestniczenie w Grupach Roboczych, sprawdzaj standardy podczas ich rozwoju, implementacji i zastosowania;
  • Pokaż strategiczny kierunek przyszłości sieci przez swoje miejsce w Komitecie Doradczym W3C i poprzez uczestnictwo w spotkaniach W3C;
  • Poszerz swoją międzynarodową pomoc poprzez działalności medialne W3C takie jak notki prasowe W3C i opinie towarzyszących członków, ogólnie publikowane w wielu językach dla światowych odbiorców;
Promuj swój image jako twórca
  • wprowadzaj nowe idea przez warsztaty W3C, działalność Inkubatora W3C i prezentacje członków, dodatkowe środki dostępne dla członków do budowania zainteresowania dla nowych prac W3C;
  • Zyskaj publiczne uznanie wkładów twojej organizacji poprzez wyświetlone logo członka W3C jak również poprzez wyświetlenie logo twojej organizacji i opinie na stronach W3C oglądane przez średnio ćwierć miliona osób dzinnie;
  • Zapewnij aby standardy sieciowe były implementowane bez honorariów autorskich. Celem uniklalnej Polityki Patentowej W3C jest zapewnienie żeby standardy sieci (rekimendacje W3C) były implementowane bez honorariów autorskich. Jak wyjaśniono w Biznesowych korzyściach polityki patentowej W3C, standardy sieciowe bez honorariów autorskich pozwalają organizacjom uzyskać dochody z inwestycji w technologie;
Uzyskaj wczesny wgłąd w trendy rynkowe
  • Śledź rozwój wyłaniających się technologii, rynków i priorytetów poprzez wiadomości dostępne jedynie dla członków, spotkania twarzą w twarz, warsztaty i proces rozpoczynania nowych prac w W3C;
  • Implementuj standardy przed rynkiem podczas uczestniczenia w Grupach, które są ich autorami. bliski związek między wdrażającymi a grupami roboczymi daje wiele korzyści wliczając dostęp do ekspertyzy całej grupy, ulepszenia jakości rozpowszechniania standardów jak również moc rynkową;
  • Pomóż koordynować rozprowadzanie technologii, np: Na corocznym Plenarnym Posiedzeniu Technicznym W3C, szansa na dowiedzenie się czegoś na temat obecnych problemów technicznych i kierunkach rozwoju jak również pomocy w znalezieniu rozwiązań.

Dostępnych jest kilka wersji do druku tego dokumentu: i ulotka w PDF drukowana w formacie A4.

Kto może przystąpić do W3C

Członkostwo W3C jest dostępne dla każdej organizacji. Jeśli twoja organizacja inwestuje środki w technologie sieciowe - poprzez rozwijanie produktów opartych na sieci, używa technologii jako medium do pracy, przeprowadza badania oparte na sieci, i/lub rozwija produkty oparte na specyfikacjach W3C - organizacja taka powinna być członkiem W3C. Przyjęcie standardów W3C i poleganie na globalnym handlu i wymianie informacji opartych na tych standardach ciągle wzrasta. Ci którzy uczestniczą w naszej pracy mają unikalną szansę kształtowania standardów i wykorzystania ich w tworzeniu nowych rynków, rozszerzania istniejących rynków i uczestniczenia bezpośredniego w rewolucji, która zmienia świat. Zobacz także jak przyłączyć się do W3C.

Uznanie dla W3C

Working Group Meeting

XML Protocol Working Group at Mont St. Michel, France

Poza poniższymi opiniami (z ogłoszeń prasowych W3C), zachęcamy do zapoznania się z listą opinii członków, która pojawia się na głównej stronie W3C.

HP jest gorącym zwolennikiem W3C od 10 lat. Jesteśmy w pełni oddani celowi budowania solidnej platformy opartej na standardach i jesteśmy zadowoleni, że jesteśmy założycielami Inicjatywy Sieci Mobilnej. Wierzymy, że MWI przyśpieszy rozwój bogatych usług medialnych i będzie katalizatorem następnej generacji komunikacji. MWI spowoduje tworzenie i adaptację połączonego zbioru technologii dla dzisiejszych systemów zarówno stacjonarnych jak i mobilnych i dostarczy platform. To ważny krok w ewolucji World Wide Web. Oczekujemy nagłego cyklu inowacyjnego opartego na połączeniu systemów poprzez MWI.”

—Evan Smouse, Dyrektor Strategic Technology, HP, from W3C Launches "Mobile Web Initiative" wzmianka prasowa z maja 2005 roku

Publikacja Architektury World Wide Web jest ważnym krokiem do przodu dla całego przemysłu. Dokument architektury ustala zasady, które ułatwiają sukces sieci jako głównej platformy do wymiany informacji i aplikacji. W zgodzie z postanowieniem IBM do otwartych standardów sieci jest nam miło wnieść wkład do Grupy Technicznej Architektury. Gratulujemy W3C za ich opiekę nad fundamentalnymi standardami sieci a szczególnie za tą ważną publikację.

—Karla Norsworthy, vice Prezydent, Software Standards, IBM, from World Wide Web Consortium Issues "Architecture of the World Wide Web, Volume One" as a W3C Recommendation wzmianka prasowa z grudnia 2004 roku

Nokia wita postęp Mobilnej SVG do ranki rekomendacji W3C. Wierzymy, że Mobilne SVG będzie grało ważną rolę w przyszłech aplikacjach multimedialnych. Nokia zademonstrowała swoje oddanie dla standardów otwarty W3C poprzez przyjęcie odpowiedzialności za edycję nowej specyfikacji i silne wspiera wdrożenie 3GPP standardów profilu Mobilnej SVG w Multimedia Messaging Service (MMS) i Packet Switched Streaming (PSS). Nokia wierzy, że dostępność otwartych standardów, które sprzyjają technologii mobilnej w tworzeniu treści grafiki wektorowej będzie miało ważną rolę w tworzeniu dynamicznego i bogatego rynku na aplikacje, które w pełni wykorzystują możliwości istniejących technologii ”

—Janne Juhola, Senior Technology Manager, Multimedia - Nokia Mobile Phones, Nokia, Inc., from SVG 1.1/Mobile SVG wzmianka prasowa z 2003

AOL zawsze uważało prywatność konsumentów jako jedną z najważniejszych wartości. Oprócz popierania silnych inicjatyw samoregulacyjnych i dobrych praktyk, silnie popieramy technologie takie jak P3P, które dają władzę konsumentom do personalizacji ich doświadczeń sieciowych i podejmowania świadomych wyborów jeśli chodzi o ich prywatność. Chwalimy W3C za pracę jaką wykonała w związku z tym problemem i oczekujemy dalszej kooperacji z W3C i innymi organizacjami nad poszerzeniem i implementacją standardów P3P i podobnymi technologiami.”

—Tatiana Gau, Senior Vice President, Integrity Assurance, America Online Inc., from P3P 1.0 press release April 2002

XML Schema jest ważnym krokiem milowym w ewolucji i dojrzałości XML oraz kluczowym elementem usług sieciowych i operacjach peer-to-peer. Interoperacyjność w świecie milionów komputerów, mądrych urządzeń i usług sieciowych jest jedynie możliwa kiedy jest oparta na regorystycznie zdefiniowanych formatach i protokołach danych. Możliwości stworzone przez XML dla biznesu i konsumentów są znacznie wzbogacone przez wydanie XML Schema. Przyjęcie XML i XML Schema w produktach i usługach jest w samym sercu naszej wizji Sieci i usług sieciowych.”

—Bill Gates, Chairman and Chief Software Architect, Microsoft Corporation, from XML Schema press release Maj 2001

Panasonic jest zadowolony, że specyfikacja "Modularization of XHTML" została zaakceptowana i wydana jako rekomendacja W3C. "Modularization of XHTML" dostarcza nam środków do rozszerzenia XHTML. "Modularization" jest ważną techniką do stosowania technologi sieciowych w sprzęcie AGD takim jak telewizory cyfrowe czy telefony komórkowe ponieważ czasami istnieją pewne ograniczenia źródłowe lub pewne specyficzne cechy urządzenia a "Modularyzacja" pozwala mieć specyfikacje, która najlepiej pasują do danej platformy. Jako jeden z czołowych przedstiębiorstw cyfrowego sprzętu AGD, Panasonic oczekuje, że "Modularyzacja XHTML" stanie się fundamentem dla wielu sieciowych urządzeń AGD”

—Yasunori Tanaka, General Manager, Core Software Development Center, Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., from Modularization of XHTML press release kwiecień 2001

Gratulacje dla W3C i członków za pomoc w tworzeniu sieci bardziej dostępnej dla niepełnosprawnych. Sieć ma znaczny wpływ na sposób w jaki pracujemy , uczymy się, żyjemy i komunikujemy się ze sobą, dlatego jest koniecznym, aby te nowe medium było dostępne dla każdego. Inwalidzi powinni być pełnymi uczestnikami społeczeństwa informatycznego. Jestem dumny, że Biały Dom był katalizatorem Inicjatywy Dostępności do Sieci. Rząd Ameryki zamierza pracować ściśle z W3C aby zapewnić by informacje rządowe jak również usługi były dostępne. Chcę zachęcić wszytkich twórców sieciowych do projektowania stron, które są dostępone dla każdego”

—Al Gore, Vice President, USA, from Web Content Accessibility Guidelines press release Maj 1999

Photo credit: Yves Lafon