W3C  O W3C  Cele

TłUMACZENIA ANGIELSKI METODYKA JĘZYKOZNAWSTWO

Dokument ten jest tłumaczeniem, które może zawierać błędy. Zostało ono wykonane przez Angielski z ELTT Angielska wersja dokumentu jest dostępna na stronie http://www.w3.org/Consortium

Zobacz inne strony

W dążeniu do osiągnięcia swojej misji, W3C ma długoterminowe cele tworzenia jednej World Wide Web.

Sieć dla Wszystkich

Wartość społeczna Sieci jest taka, że umożliwia ludziom komunikację, handel i stwarza możliwości dzielenia się wiedzą. Jednym z głównych celów W3C jest umożliwienie wszystkim ludziom korzystania z dobrodziejstw Sieci bez względu na ich sprzęt, oprogramowanie, infrastukturę, język, kulturę i położenie geograficzne lub możliwości umysłowe lub fizyczne.

W3C poszerza swój interes poprzez inicjatywy, które bezpośrednio wspierają rozwój technologii Sieciowych i ich korzyści w świecie. Prace w obszarach takich jak Dostępność do Sieci, internacjonalizacja, niezależność od urządzeń oraz sieć mobilna są szczególnie ważne jeśli dążymy do Sieci dostępnej dla Każdego.

Dodatkowo, poprzez biura W3C i inne poczynania, których celem jest zwiększenie uczestnictwa, W3C zobowiązuje się do ułatwienia dostępu do sieci większej ilości ludzi na całym świecie. Dokument Worldwide Participation in the World Wide Web Consortium podsumowuje wysiłki związane ze zwiększeniem globalnego uczestnictwa w pracach W3C i zapewnieniem, że rezultaty W3C dają korzyści większej społeczności.

Working Group Meeting

XHTML wyświtlony na telefonie komórkowym

Sieć na Wszystkim

Liczba różnego rodzaju urządzeń, które mają dostęp do sieci znacznie wzrosła. telefony komórkowe, smart phones, personal digital assistants, systemy telewizji interaktywnej a nawet niektóry sprzet AGD może mieć dostęp do Sieci. Celem Inicjatywy Sieci Mobilnej W3C , rozpoczętej w 2005 roku, jest umożliwienie dostępu do sieci różnym rodzajom urządzeń.

Baza Wiedzy

Sieć nie jest po prostu rodzajem dużej księgi, którą można przeglądać, jest także bazą danych, która, jeśli jest starannie zaprojektowana, może pozwolić komputerom na bardziej użyteczną pracę. Przez rozwój sieci, która gromadzi informacje przetwarzane przez ludzi i maszyny, W3C umożliwia ludziom rozwiązywać problemy, które w przeciwnym razie byłyby cięzkie i zbyt złożone do rozwiązania.

Zaufanie

Ostatecznie, aby sieć była pożytecznym medium w interakcji społecznej, ludzie muszą ufać drugiej stronie, która zasłużyła na ich zaufanie. Technologia nie może zagwarantować zaufania ale powinna umożliwić bezpieczne tranzakcje pomiędzy zaufanymi stronami, ludźmi czy organizacjami, czy też usługami. Jednym z długoterminowych celów W3C jest promowanie technologii, które umożliwiają bardziej kooperacyjne środowisko - sieć w której możliwa jest odpowiedzialność, bezpieczeństwo, zaufanie i poufność i gdzie ludzie uczestniczą według swoich upodobań i preferencji prywatności.

 

Photo credit: Steven Pemberton