W3C > W3C Supporters Program > Polityka

Zostań zwolennikiem W3C ! — Wypełnij Podanie

TłUMACZENIA ANGIELSKI METODYKA JĘZYKOZNAWSTWO

Dokument ten jest tłumaczeniem, które może zawierać błędy. Zostało ono wykonane przez Angielski z ELTT Angielska wersja dokumentu jest dostępna na stronie http://www.w3.org/Consortium

Zobacz inne strony

W3C uznaje Zwolenników W3C w następujący sposób:

Zwolennicy W3C zostają zamieszczeni na stronie Zwolenników W3C z dniem otrzymania przez W3C darowizny. W3C powiadamia o otrzymaniu darowizny przez pocztę elektroniczną z dniem otrzymania darowizny. Uznanie przyznawane jest na rok, z możliwością odnowy. W wyjątkowych przypadkach W3C może autoryzować wieloletnie darowizny.

Zwolennicy W3C mogą używać następujące loga, w zależności od poziomu wsparcia:

Loga Zwolenników W3C mogą być używane w każdym medium. Kiedy użyte w hipertekście (takim jak na stronie internetowej lub dokumencie SVG), logo musi przekierunkowywać z powrotem do strony Zwolenników W3C używając URI <http://www.w3.org/Consortium/sup>. Źródło loga może być skopiowane do preferowanego przez Zwolennika serwera, ale nie może być w żaden sposób zmienione (np. zmiana rozmiaru lub kolorystyki).

W3C przyjmuje także mniejsze darowizny wartości nie przekraczającej 100 USD, chociaż nie zostają one odnotowane na stronie W3C oraz nie uprawniają do uzyskania loga Zwolenników.

Różne

W3C jest goszczone przez trzy instytucje:MIT ( instytucja edukacyjna 501c3), ERCIM i Uniwersytet w Keio. Standardowo, umowy nawiązujące do tej polityki ("Umowy"poniżej) są przekazywane do ERCIM. Darowizny dla W3C są odliczane od podatku do stopnia określonego przez prawo.

W3C zachowuje sobie prawo do odmówienia przyjęcia darowizn. Linki do stron internetowych, do których W3C ma obiekcje mogą być odrzucone. Kolejność wymieniania Zwolenników leży w dyskrecji W3C.

Ten program składa się wyłącznie z uznania darowizn na stronie Zwolenników W3C oraz używania odpowiednich log przez Zwolenników W3C. Polityka W3C Supporters Program zapewnia licencje na używanie nazw i marek W3C tylko na użytek tego programu. Prosimy o kontakt z W3C w razie pytań o politykę użycia logo W3C; na tej stronie dostępne są informacje kontaktowe.

Zwolennicy, których loga pojawiają się na stronie internetowej W3C zapewniają W3C zgodę na uzywanie log Zwolenników, bez honorariów autorskich, w celu wypełnienia obowiązków wynikających z tej polityki.

W3C zachowuje sobie prawo do zmiany poziomów Supporter Program dla nowych Zwolenników w jakimkolwiek czasie. Zmiany programu nie wpływają na umowy już istniejące.

Umowa nie może być zlecona innym osobom ani przez Zwolennika W3C ani przez W3C bez wcześniejszego porozumienia stron. Wszelkie próby zlecenia są nieważne.

Ani Zwolennik ani W3C nie będą odpowiedzialni za działalność innych osób w wykonywaniu Umów, a w szczególności żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna za prawne, finansowe lub inne zobowiązania wynikające z wykonywania Umów przez inne osoby.

Ważność i interpretacja Umów oraz związki prawne między stronami podlegają prawu francuskiemu. Miejscem rozprawy jest Nicea. W razie sporów, mediacja jest preferowanym przez W3C i Zwolenników rozstrzygnięciem. Jako mediatora wybierają Panel Doradczy W3C.