W3C > Podanie dla Supporters Program W3C (Krok 1 z 3)

TłUMACZENIA ANGIELSKI METODYKA JĘZYKOZNAWSTWO

Dokument ten jest tłumaczeniem, które może zawierać błędy. Zostało ono wykonane przez Angielski z ELTT Angielska wersja dokumentu jest dostępna na stronie http://www.w3.org/Consortium

Zobacz inne strony

Oto Krok 1 (z 3) procesu podaniowego dla W3C Supporters Program. W razie jakichkolwiek pytań odnośnie tego podania, prosimy o przesłanie e-mail na adres: <supporters@w3.org>.

Streszczenie Procedury Podaniowej dla Zwolenników

Krok 1: Podstawowe informacje
Podaj swoje dane kontaktowe oraz pożądany typ i poziom wsparcia. Podanie adresu e-mail tej samej domeny co strona internetowa pomoże W3C w rozpatrzeniu twojego podania. Ten formularz składa się z 4 sekcji. Szacowany czas ukończenia: 5 minut. Do formularza można powracać w celu naniesienia poprawek.

Wymagane pola poniższego formularza oznaczone są gwiazdką (*). Zobacz formularz bez tabelek.

Sekcja 1: Dane kontaktowe

:
:

Sekcja 2: Informacje o Zwolenniku

Proszę zaznaczyć w czyim imieniu ofiarowane jest wsparcie. Dane personalne (e-mail, adres, itd.) są zbierane tylko na potrzeby W3C Supporter Program i będą użyte w celach rachunkowych, administracyjnych i określenia podatku (jeśli dotyczy). Wybrane informacje (np. nazwa i logo Zwolennika) będą wyświetlone publicznie, w zgodzie z polityką W3C Supporters Program,tylko wtedy gdy Zwolennik nie zaznaczy opcji "Anonimowe wsparcie" poniżej.
:
Na przykład : The Sprockets Company
:
:
:
:
:
:
: Stronie Zwolenników W3C.

Sekcja 3: Poziom Wsparcia

Proszę wybrać poziom wsparcia (dokładnie opisany na Stronie Głównej Zwolenników). Wartości poziomu wsparcia określone są w USD. W3C przyjmuje wpłaty w każdej walucie. Możesz użyć tego przelicznika waluty dla obenenych kursów walut.for current exchange rates. Wahania kursów walut nie wpływają na poziom wsparcia.

Dla wsparcia w dobrach (np. sprzęt komputerowy, licencje oprogramowania, projekty lub inne dobra) prosimy o wybranie Poziomu Wsparcia adekwatnego do wartości w USD oferowanych dóbr. Zapraszamy do podania informacji o ewaluacji w polu komentarzy dostępnym w Kroku 3 podania.

W3C także mile przyjmuje mniejsze darowizny wartości nie przekraczającej 100 USD, chociaż nie zostają one odnotowane na stronie W3C oraz nie uprawniają do uzyskania loga Zwolenników. Jeśli planujesz ofiarować darowiznę mniejszą niż 100 USD, nie masz obowiązku wypełniania tego podania.

:

:

Sekcja 4: Przejście do Kroku 2

:

Dalsze Kroki

Jeśli zgłaszasz formularz po raz pierwszy, otrzymasz e-mail z instrukcjami do przejścia do Kroku 2. Nie będziesz mógł kontynuować procesu podaniowego dopóki nie otrzymasz tego e-mail. W wypadku ponownego zgłoszenia formularza z dokonanymi zmianami w podaniu, przejdziesz bezpośrednio do Kroku 2 (bez e-maila interwencyjnego).

Dodatkowa Pomoc

Prosimy o kontakt z W3C pod adresem: <supporters@w3.org> jeśli:

  1. Jeśli zagubiłeś e-mail od W3C przesłany w trakcje procedury podaniowej (po Kroku 1) zawierający informacje o Twoim podaniu.
  2. Masz inne pytania dotyczące W3C Supporter Program.

Wymagane pola tego formularza oznaczone są gwiazdką (*).