W3C O W3C:  Technologia

TłUMACZENIA ANGIELSKI METODYKA JĘZYKOZNAWSTWO SŁOWNIK KONTAKT

Dokument ten jest tłumaczeniem, które może zawierać błędy. Zostało ono wykonane przez Angielski z ELTT Angielska wersja dokumentu jest dostępna na stronie http://www.w3.org/Consortium

Zobacz inne strony

Aby stworzyć jedną sieć, specyfikacje formatów i protokołów muszą być komaptebilne ze sobą i pozwalać urządzeniom i oprogramowaniom współprocować ze sobą. W3C projektuje i promuje interoperacyjne otwarte (bez praw własności) formaty i protokoły, aby uniknąć fragmentacji rynku jak to miało miejsce w przeszłości.

Od 1994 roku, W3C opracowało ponad 90 standardów sieciowych, nazwanymi "Rekomendacjami W3C." Rekomendacja W3C jest równoznaczna ze standardem sieciowym, wskazując, że specyfikacja jest stabilna i wnosi wkład w interoperacyjność sieci oraz została ona zbadana przez członków W3C, którzy byli za wprowadzeniem jej do powszechnego użytu. Strony tłumaczeń W3C wyszczególniają raporty techniczne, które zostały przetłumaczone na języki inne niż angielski i wyjaśniają jak pomagać w tłumaczeniach dokumentów W3C. .

W3C Technologia

Sieć jest aplikacją budowaną ponad Internetem

W3C Technology Stack

Ilustracja ta (duża wersja, opis) pokazuje jeden widok infrastuktury sieci, cel większości prac W3C. Fundament URIs, HTTP, XML i RDF wspiera wysiłki w pięciu obszarach. Dostępność do sieci, internacjonalizacja, niezależność urządzeń i kontrola jakość są u podnuża technologii W3C.

W3C zmienia architekturę początkowej Sieci ( HTML, URIs i HTTP) w architekturę sieci przyszłości.

Technologie W3C pomogą usprawnić sieć przszłości. Aby zrozumieć jak W3C dąży do osiągnięcia tej misji, należy zrozumieć zasady projektowania sieci. Bardziej szczegółowa dyskusja na temat zasad projektowania jest dostępna Architektura World Wide Web, Tom I.

Technology stack graphic: Ivan Herman