W3C Web Accessibility Initiative

TłUMACZENIA ANGIELSKI METODYKA JĘZYKOZNAWSTWO SŁOWNIK KONTAKT

Dokument ten jest tłumaczeniem, które może zawierać błędy. Zostało ono wykonane przez Angielski z ELTT. Angielska wersja dokumentu jest dostępna na stronie http://www.w3.org/WAI/WCAG1-Conformance.html.en

Zobacz inne strony

Logo W3C potwierdzające zgodność z Wytycznymi Dotyczącymi Ułatwień Dostępu Do Zawartości Sieci 1.0

Proszę kierować komentarze odnośnie tewj strony do:
[email protected]
Zmodyfikowano:
$Date: 2002/08/07 14:46:01 $

Aby dalej promować dostępność do sieci W3C wprowadziło logo W3C potwierdzające zgodność z Wytycznymi Dotyczącymi Ułatwień Dostępu Do Zawartości Sieci 1.0 (WCAG). Dostawcy treści mogą ich używać na swoich stronach jako deklaracji zgodności z konkretnymi poziomami zgodności z Wytycznymi Dotyczącymi Ułatwień Dostępu Do Zawartości Sieci 1.0. Oczekujemy, że stostowanie tych logo na stronach pomoże zwiększyć świadomość o problemach związanych z dostępem do sieci.

Zgodność z WCAG 1.0 jest zdefiniowana w sekcji 5 specyfikacji. Oto frgment, który definiuje poziomy zgodności:

Prosze odwołać się do WCAG 1.0 po więcej informacji na temat deklaracji zgodności.

Jak używać loga

Po pierwsze, zdecyduj, który poziom zgodności chcesz deklarować na swoich stronach:

Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Poziom A

Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Podwójne-A

Level Triple-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Potrójne-A

Poziom zgodności A

Wstaw następujący kod HTML na swojej stronie:

<a href="http://www.w3.org/WAI/WCAG1A-Conformance"
   title="Explanation of Level A Conformance">
 <img height="32" width="88" 
     src="http://www.w3.org/WAI/wcag1A"
     alt="Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0"></a>

Poziom zgodności Podwójne A

Wstaw następujący kod HTML na swojej stronie:

<a href="http://www.w3.org/WAI/WCAG1AA-Conformance"
   title="Explanation of Level Double-A Conformance">
 <img height="32" width="88" 
     src="http://www.w3.org/WAI/wcag1AA"
     alt="Level Double-A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0"></a>

Poziom zgodności Potrójne A

Wstaw następujący kod HTML na swojej stronie:

<a href="http://www.w3.org/WAI/WCAG1AAA-Conformance"
   title="Explanation of Level Triple-A Conformance">
 <img height="32" width="88" 
     src="http://www.w3.org/WAI/wcag1AAA"
     alt="Level Triple-A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0"></a>

Zasięg deklaracji

Domyślnie ikona zgodności odnosi się do pojedńczej strony. Jeśli deklaracja ma być zastosowana do większej ilości stron ikonie zgodności musi towarzyszyć wyraźna informacja zasięgu wyjaśniająca, które strony są nią objęte.

Odpowiedzialność za trafność deklaracji

Dostawcy treści są w pełni odpowiedzialni za używanie logo. Przed użyciem tych logo jako deklaracji zgodności zalecamy aby zapoznać się z Wytycznymi Dotyczącymi Ułatwień Dostępu Do Zawartości Sieci 1.0 i zastosować kilku metod weryfikacji w celu upewnienia się, że strona używająca logo jest zgodna z poziomem, który jest deklarowany. Doctawcy powinni także upewnić się, że każdy kto utrzymuje lub aktualizuje witrynę jest zaznajomiony z użyciem logo oraz , że osoba ta dokonuje ponownych przeglądów stron lub usuwa logo jeśli nie jest pewna czy dane strony są dalej zgodne z danym poziomem.

Proszę zauważyć, że użycie logo nie jest uwarunkowane automatycznym testem. Nie ma jeszcze narzędzi, które by automatycznie dokonywały oceny punktów kontrolnych zawartych w wytycznych oraz taki zautomatyzowany test może być trudny lub wręcz niemożliwy do realizacji. Na przykład; niektóre punkty kontrolne polegają na interpretacji tego co jest "ważną" informacją, lub czy odpowiednik tekstowy jest właściwy.

Jest również możliwym, że automatyczne testy mogłyby rejestrować "fałszywą zgodność" lub "fałszywą niezgodność" z powodu typu kodu na stronie. Z tego powodu logo jest jedynie deklaracja zgodności wyrażoną przez autora a nie zgodnością, która jest zweryfikowana przez jakąś maszynę.


firefox download Mapa