W3C logoWeb Accessibility Initiative (WAI)         logo

WAI: Strategie, wytyczne, źródła do uczynienia Sieci dostępnej dla ludzi niepełnosprawnych

TłUMACZENIA ANGIELSKI METODYKA JĘZYKOZNAWSTWO SŁOWNIK KONTAKT

Dokument ten jest tłumaczeniem, które może zawierać błędy. Zostało ono wykonane przez Angielski z ELTT. Angielska wersja dokumentu jest dostępna na stronie http://www.w3.org/WAI/intro/atag.php

Zobacz inne strony

Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG) Przegląd

Zawartość Strony

Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG)

Dokumenty Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG) wyjaśniają jak uczynić narzędzia autorskie dostępnymi dla ludzi niepełnosprawnych. Narzędzia autorskie to oprogramowanie używane do tworzenia stron internetowych i zawartości Sieci. ATAG skupia się głównie na definiowaniu jak narzędzia pomagają twórcom Sieci tworzyć zawartość Sieci zgodnie z Wytycznymi Dostępności do Zawartości Sieci.

ATAG jest częścią serii wytycznych dostępności włącznie z Wytycznymi Dostępności do Zawartości Sieci (WCAG WG) i User Agent Accessibility Guidelines (UAAG). Istotne Komponenty Dostępności do Sieci klarują związek między róznymi wytycznymi.

Dla kogo jest ATAG

ATAG jest głównie stworzony dla twórców narzędzi autorskich, włącznie z:

ATAG i wspierające źródła są także przeznaczone do tego, aby spełniły wymagania różnych odbiorców, włącznie z twórcami polityki, zarządcami, i innymi. Na przykład:

Co jest w ATAG 1.0

ATAG 1.0 zawiera 28 punktów kontrolnych oferujących pomoc w:

Techniczny format dokumentów

ATAG 1.0, dokumenty technik i lista kontrolna są zgodne z formatem W3C dotyczącym specyfikacji technicznych, które zawieraja kilka sekcji na początkku: linki do róznych wersji, edytorzy, prawa autorskie, streszczenie i status z linkiem do erraty i adresem e-mail do komentarzy. Większość specyfikacji WAI posiadają link na górze Spisu Treści.

Wersje ATAG: 1.0 i 2.0

Authoring Tool Accessibility Guidelines 1.0 zostały zatwierdzone w lutym 2000 roku oraz są wersją stabilną, do której można się odnieść.

ATAG 2.0 jest tworzony tak, aby był kompatybilny z WCAG 2.0, który jest w trakcie konstrukcji oraz WCAG 1.0, który został ukończony w maju 1999. WAI spodziewa się, że ATAG 2.0 będzie ukończony w 2006 roku. Z powodu natury procesu tworzenia tej specyfikacji W3C, WAI nie jest pewna kiedy dostępna będzie ostateczna wersja ATAG 2.0. ATAG 1.0 pozostanie ostatnią zatwierdzoną wersją aż do czasu kiedy wersja 2.0 zostanie ukończona.

Kto tworzy ATAG

Dokumenty techniczne ATAG są tworzone przez Grupę Roboczą "Authoring Tool Accessibility Guidelines" (AUWG), która jest częścią Konsorcjum World Wide Web (W3C) Inicjatywy Dostępności do Sieci (WAI). Więcej informacji dotyczących Grupy Roboczej jest dostepnych na stronie AUWG .

Proces tworzenia specyfikacji W3C zawiera także okresy przeglądu publicznego. Możliwości przeglądu i komentarzy dokumentó WAI są ogłaszane na Stronie Głównej WAI i stronie Grupy Zainteresowań WAI. Adres e-mail, na który można kierować komentarze jest załączony w sekcji "Status tego Dokumentu".

Możliwość wsparcia pracy ATAG i prac WAI jest wyjaśniona na stronie Uczestnictwo w WAI.