W3C logo Web Accessibility Initiative logo skip navigation Źródła WAI
O WAI
Mapa stron WAI

TłUMACZENIA ANGIELSKI METODYKA JĘZYKOZNAWSTWO SŁOWNIK KONTAKT

Dokument ten jest tłumaczeniem, które może zawierać błędy. Zostało ono wykonane przez Angielski z ELTT. Angielska wersja dokumentu jest dostępna na stronie http://www.w3.org/WAI/bcase/benefits-lin.html

Zobacz inne strony

 

Podsumowanie korzyści dla biznesu z projektu, który jest zgodny z zasadami dostępności

Uwaga: Obecne szkicowe Źródło WAI jest ciągle opracowywane przez W3C/WAI's Education and Outreach Working Group (EOWG). Zapraszamy do dyskusji i oceny. Prosze kierować swoje uwagi do [email protected], lista mailingowa w archiwum publicznym.

Następujące listy zapewniają format alternatywny do tabelek wskazując zależności pomiędzy różnymi punktami kotrolnymi WCAG 1.0 i korzyściami dla biznesu płynącymi z zasięgu rynkowego i skuteczności technicznej. Główny dokument opisuje te korzyści w spoosób szczegółowy.

Korzyści płynące z zasięgu rynku i udziału na rynku

Lista według korzyści

Użyteczność: istotne punkty kontrolne WCAG 1.0

Wyszukiwarki: istotne punkty kontrolne WCAG 1.0

Repurposing Content: istotne punkty kontrolne WCAG 1.0

Internationalization: istotne punkty kontrolne WCAG 1.0

Mała szerokość pasma częstotliwości: istotne punkty kontrolne WCAG 1.0

Wsparcie dla ludzi ze słabymi umiejętnościami czytania i pisania: istotne punkty kontrolne WCAG 1.0

Sieć semantyczna: istotne punkty kontrolne WCAG 1.0

góra

Lista według punktów kontrolnych

Korzyści płynące z punktu kontrolnego WCAG 1.0 dotyczącego przejrzystej nawigacji (13.4; 13.5)

Korzyści płynące z punktu kontrolnego WCAG 1.0 dotyczącego niezleżności od urządzń (9.x)

Korzyści płynące z punktu kontrolnego WCAG 1.0 dotyczącego przejrzystej treści (14.1; 14.3)

Korzyści płynące z punktu kontrolnego WCAG 1.0 dotyczącego tekstów alternatywnych (1.1)

Korzyści płynące z punktu kontrolnego WCAG 1.0 dotyczącego metadanych (13.2)

Korzyści płynące z punktu kontrolnego WCAG 1.0 dotyczącego odseparowania struktury od preezentacji (3.3; 3.5; 3.6; 3.7; 11.2)

Korzyści płynące z punktu kontrolnego WCAG 1.0 dotyczącego napisów pod multimediami (1.3; 1.4)

Korzyści płynące z punktu kontrolnego WCAG 1.0 dotyczącego niezależności od kolorów (2.1; 2.2)

Korzyści płynące z punktu kontrolnego WCAG 1.0 dotyczącego atrybutów tabelek (5.5)

Korzyści płynące z punktu kontrolnego WCAG 1.0 dotyczącego technologii W3C (11.1)

góra

Korzyści płynące ze skuteczności technicznej projektu strony, która jest dostępna

Lista według korzyści

Wyszukiwarki na witrynach: istotne punkty kontrolne WCAG 1.0

Repurposing Content: istotne punkty kontrolne WCAG 1.0

Zredukowane wymnagania serwera dotyczące pasma: istotne punkty kontrolne WCAG 1.0

Zredukowana obsługa strony: istotne punkty kontrolne WCAG 1.0

Zredukowane obciążenie serwera: istotne punkty kontrolne WCAG 1.0

góra

Lista według punktów kontrolnych

Korzyści płynące z punktu kontrolnego WCAG 1.0 dotyczącego przejrzystej nawigacji (13.4; 13.5)

Benefits for WCAG 1.0 checkpoint Device Independence (9.x)

Benefits for WCAG 1.0 checkpoint Clear Content (14.1; 14.3)

Korzyści płynące z punktu kontrolnego WCAG 1.0 dotyczącego tekstów alternatywnych (1.1)

Korzyści płynące z punktu kontrolnego WCAG 1.0 dotyczącego metadanych (13.2)

Korzyści płynące z punktu kontrolnego WCAG 1.0 dotyczącego odseparowania struktury od prezentacji (3.3; 3.5; 3.6; 3.7; 11.2)

Korzyści płynące z punktu kontrolnego WCAG 1.0 dotyczącego napisów pod multimediami (1.3; 1.4)

Korzyści płynące z punktu kontrolnego WCAG 1.0 dotyczącego niezależności od kolorów (2.1; 2.2)

Korzyści płynące z punktu kontrolnego WCAG 1.0 dotyczącego technologii W3C (11.1)

góra

Powrót do dokumentu korzyści biznesowych


Przygotowano przez Andrew Arch ([email protected]) i Chuck Letourneau ([email protected]) z pomocą członków EOWG. Uaktualniono: 4 October 2001. O WAI: Web Accessibility Initiative jest częściowo wspomagana przez Sponsorów. Opinie wyrażone w tym dokumencie niekoniecznie odzwierciedlają opinie organizacji sponsorujących.

Copyright  ©  2001 W3C (MIT, INRIA, Keio ), All Rights Reserved. W3C liability, trademark, document use and software licensing rules apply. Your interactions with this site are in accordance with our public and Member privacy statements.

firefox download Mapa