W3C logoWeb Accessibility Initiative (WAI)         logo

WAI: Strategie, wytyczne, źródła do uczynienia Sieci dostępnej dla ludzi niepełnosprawnych

TłUMACZENIA ANGIELSKI METODYKA JĘZYKOZNAWSTWO SŁOWNIK KONTAKT

Dokument ten jest tłumaczeniem, które może zawierać błędy. Zostało ono wykonane przez Angielski z ELTT. Angielska wersja dokumentu jest dostępna na stronie http://www.w3.org/WAI/eval/

Zobacz inne strony

Ewaluacja Witryn pod względnem dostępności: Przegląd

"Ewaluacja Witryn pod względnem dostępności" jest wielostronnicowym źródłem informacji przedstawiającym różne podejścia do for evaluating Web sites for accessibility. Chociaż nie zapewnia ona checkpoint-by-checkpoint technik testowania, zapewnia jednak ogólne procedury i porady odnośnie ewaluacji w różnych sytuacjach, od ewaluacji podczas tworzenia witryny internetowej, do ciągłego monitorowania już istniejących witryn. Zamierzeniem przedstawienia owych podejść na tych stronach jest suplementacja innych zarządzań zawartością i procedur quality assurance procedures.

Źródło informacji "Evaluating Web Sites for Accessibility" zawiera następujące dokumenty:

Wstępny przegląd Witry pod względem dostępności
Opisuje podejścia do szybkiej identyfikacji potencjalnych problemów z dostępnością na witrynch internetowych.
Ewaluacja zgodności Witryn pod względem dostępności
Opisuje podejścia do określenia czy witryna internetowa spełnia standardy dostępności, takie jak Wytyczne odnośnie Dostępności do Sieci (WCAG).
Metody ewaluacyjne specyficznych kontekstów
Opisuje ewaluację podczas procesu tworzenia, ciągłego monitorowania, evaluation of legacy sites i ewaluację dynamicznie wygenerowanych witryn internetowych.
Angażowanie użytkowników w ewaluację dostępności
Zapewnia pomoc w angażowaniu ludzi niepełnosprawnych ("użytkowników") w ewaluację dostępności podczas tworzenia Sieci.
Wybieranie Narzędzi do Ewaluacji Dostępności Sieci
Zapewnia pomoc w wybraniu narzędzi, które pomogą w ewaluacji dostępności Sieci.
Lista Wyszukiwania Narzędzi do Ewaluacji Dostępności
Zapewnia wszechstronną listę narzędzi do ewaluacji dostępności Sieci.
Używanie ekspertyzy połączonej do ewaluacji Witryn
Opisuje tworzenie, szkolenie i działanie zespołów recenzentów ewaluujących dostępność witryn internetowych.
Szablon raportu ewaluacji dostępności
Przedsrawia Presents a format for communicating results of a Web accessibility evaluation.