W3C logoWeb Accessibility Initiative (WAI)         logo

WAI: Strategie, wytyczne, źródła do uczynienia Sieci dostępnej dla ludzi niepełnosprawnych

TłUMACZENIA ANGIELSKI METODYKA JĘZYKOZNAWSTWO SŁOWNIK KONTAKT

Dokument ten jest tłumaczeniem, które może zawierać błędy. Zostało ono wykonane przez Angielski z ELTT. Angielska wersja dokumentu jest dostępna na stronie http://www.w3.org/WAI/gettingstarted

Zobacz inne strony

Źródła WAI odnośnie wprowadzania Dostępności Sieciowej

Inicjatywa Dostępności do Sieci (WAI) tworzy strategie, wytyczne i źródła aby uczynić Sieć dostępną dla ludzi niepełnosprawnych. Zadaniem następujących źródeł WAI jest zapewnienie podstawowych informacji osobom new to Web accessibility.

Wprowadzenie do Dostępności Sieci
Pokróce przedstawia tematykę dotępności Sieci oraz podaje linki do dodatkowych źródeł.
Istotne Komponenty Dostępności Sieci
Pokazuje jak dostępność Sieci zależy od kilku komponentów tworzenia i interakcji Sieci oraz pokazuje związek między wytycznymi WAI: Wytyczne odnośnie Dostępności do Sieci (WCAG), Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG) i User Agent Accessibility Guidelines (UAAG).
Szybkie rady do tworzenia dostępnych Witryn
Lists the 10 quick tips, includes an order form for the business-card-sized reference card, and lists translations.

Zobacz także :