W3C logoWeb Accessibility Initiative (WAI)         logo

WAI: Strategie, wytyczne, źródła do uczynienia Sieci dostępnej dla ludzi niepełnosprawnych

TłUMACZENIA ANGIELSKI METODYKA JĘZYKOZNAWSTWO SŁOWNIK KONTAKT

Dokument ten jest tłumaczeniem, które może zawierać błędy. Zostało ono wykonane przez Angielski z ELTT. Angielska wersja dokumentu jest dostępna na stronie http://www.w3.org/WAI/intro/wai-overview-slides

Zobacz inne strony

Przegląd Inicjatywy Dostępności do Sieci (WAI) Slajdy

Zawartość Strony


Linki do Slajdów

Przegląd Inicjatywy Dostępności do Sieci

Przegląd Inicjatywy Dostępności do Sieci w slajdach HTML przedstawia:

Jak używać slajdów HTML

Cztery guziki w prawym górnym rogu każdego slajdu (poza Spisem Treści) kontrolują slajdy następująco:

Guzik Działanie Klawisz Dostępu
previous Przejdź do poprzedniego slajdu P
contents Przejdź do Spisu Treści C
change style Przełączaj pomiędzy sześcioma rodzajami wielkości czcionki i koloru czcionki/tła S
next Przejdź do następnego slajdu N

Używanie Slajdów w Prezentacjach

W3C przyznaje pozwolenie na użycie slajdów Przeglądu Inicjatywy Dostępności do Sieci w prezentacjach, w zgodzie z polityką W3C odnośnie praw autorskich i użycia dokumentu.

Slajdy powinny zawierać następujący odnośnik : Overview of the Web Accessibility Initiative, J. Brewer, et al., ed., World Wide Web Consortium (MIT, ERCIM, Keio), [wyszczególnij ostatnio zaktualizowaną datę, np. "czerwiec 2004"]. http://www.w3.org/Talks/WAI-Intro/overview.html

Następujące narzędzia mogą być użyte do tworzenia kopii lokalnych slajdów:

Kto Tworzy Slajdy Przeglądu WAI

Slajdy te zostały przygotowane przez Judy Brewer oraz uczestników Education and Outreach Working Group (EOWG). Komentarze prosimy przesyłać na adres:[email protected].