HOME GRAMATYKA ANGIELSKA CZASY ANGIELSKIE TŁUMACZENIA ANGIELSKI METODYKA JĘZYKOZNAWSTWO KOREPETYCJE SŁOWNIK

Polskie tłumaczenia specyfikacji W3C. Polskie tłumaczenie szkicu roboczego "Wytycznych Dotyczących Ułatwień Dostępu Do Zawartości Sieci 2.0" z 27 kwietnia 2006 roku.

Autor: Andrew Osobka oraz Josh
Lokalizacja: http://www.tlumaczenia-angielski.info/wcag20/w3.orgTRWCAG20-27-04-2006.html. Dokument ten jest tłumaczeniem szkicu roboczego W3C Wytyczne Dotyczące Ułatwień Dostępu Do Zawartości Sieci 2.0. Przekład ten nie jest przkładem normatywnym i może zawierać błędy wynikające z tłumaczenia. Status normatywny posiada jedynie wersja angielsko-języczna na stronie W3C http://www.w3.org/TR/WCAG20/.

Zobacz inne strony

[Treść] [Lista kontrolna]

W3C

Wytyczne Dotyczące Ułatwień Dostępu Do Zawartości Sieci 2.0

Szkic Roboczy W3C z 27 kwietnia 2006

Obecna wersja:
http://www.w3.org/TR/2006/WD-WCAG20-20060427/
Najnowsza wersja:
http://www.w3.org/TR/WCAG20/
Poprzednia wersja:
http://www.w3.org/TR/2005/WD-WCAG20-20051123/
Edytorzy:
Ben Caldwell, Trace Research & Development Center, University of Wisconsin-Madison
Wendy Chisholm, W3C
John Slatin, Accessibility Institute, University of Texas at Austin
Gregg Vanderheiden, Trace Research & Development Center, University of Wisconsin-Madison

Dokument ten jest również dostępny w następujących formatach nienormatywnych:


Streszczenie

Wytyczne Dotyczące Ułatwień Dostępu Do Zawartości Sieci 2.0< (WCAG 2.0) obejmują szeroki wachlarz problemów i rekomendacji do tworzenia dostępnych zawartości sieci. Dokument ten zawiera zasady, wytyczne i kryteria sukcesu, które definiują i wyjaśniają wymagania do tworzenia dostępnych informacji internetowych oraz aplikacji. "Dostępnych" oznacza takich, które mogą być używane przez ludzi niepełnosprawnych w tym niewidomych, ze słabym wzrokiem, z problemami słuchu, z problemami uczenia się, posiadających pewne ograniczenia kognitywne, ruchowe, kłopoty z mową, światłoczułość lub kobinację powyższych. Przestrzeganie tych wytycznych sprawi, ze strony będą bardziej dostępne również dla większości użytkowników włącznie z osobami starszymi. Pozwoli to również na dostęp do zawartości sieci z różnego typu urządzeń - włącznie z dużej ilości tak zwanych urządzeń technologii pomocniczych.

Kryteria sukcesu WCAG 2.0 są pisane w formie zdań, które są do sprawdzenia i które nie odnoszą się do konkretnej technologii. Informacje na temat spełnienia kryteriów konkretnej technologii jak również na temat interpretacji kryteriów są dostępne w oddzielnych dokumentach. Dostępny jest również wykaz dokumentów " Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 Last Call" .

Do czasu kiedy WCAG 2.0 stanie się Rekomendacją W3C, obowiązującym dokumentem jest Web Content Accessibility Guidelines 1.0 (WCAG 1.0), opublikowany jako Rekomendacja W3C w maju 1999.

Status Dokumentu

Niniejsza sekcja opisuje status tego dokumentu w czasie jego publikacji. Dokument ten może być zastąpiony innymi dokumentami. Lista bieżących publikacji W3C i najnowsza rewizja raportu technicznego są dostępne w spisie raportów technicznych W3C na stronie http://www.w3.org/TR/.

W3C silnie zachęca wszystkich do przeglądu "Last Call Working Draft" i przesyłania komentarzy na temat problemów, które ich zdaniem mogą stanowić poważną barierę w późniejszej adaptacji i implementacji WCAG 2.0. W szczególności zachęcamy do komentarzy na temat kryteriów sukcesu i modelu zgodności. Zachęcamy do wysyłania sugestii dotyczących rozwiązania tych problemów jak również opinii wspierających ten dokument.

Wydanie Wytycznych Dotyczących Ułatwień Dostępu do Zawartości Sieci 2.0 z 27 kwietnia 2006 roku jest Ostatnim Szkicem Roboczym ("Last Call Working Draft") opracowanym przez Grupę Roboczą "Web Content Accessibility Guidelines" (część Inicjatywy Dostępności do Sieci). Publikacja jako "Last Call Working Draft" wskazuje na to, że Grupa Robocza WCAG wierzy, że dokument ten adresuje wszystkie istotne problemy i jest on stabilny. Pierwszy publiczny Szkic Roboczy WCAG 2.0 został opublikowany 25 stycznia 2001 roku. Od tamtej pory Grupa Robocza WCAG opublikowała dziewięć Szkiców Roboczych, poruszyła ponad 1000 różnych problemów i dostarczyła informacji na temat wytycznych. Niniejszej publikacji WCAG 2.0 towarzyszą następujące dokumenty:

Po ostatnim wezwaniu (Last Call) Grupa Robocza WCAG WG sądzi, że WCAG 2.0 przejdzie do następnego etapu procesu W3C:

Komentarze na temat obecnego szkicu roboczego można nadsyłać do 31 Maja 2006. Do komentarzy proszę używać jeden z następujących formatów:

Instrukcje i download są dostępne na stronie http:///www.w3.org/WAI/WCAG20/comments/. Proszę wysyłać uzupełnione formularze pod adres [email protected].

Archiwa list komentarzy publicznych są dostępne dla publiczności. Archiwa WCAG WG mailing list discussions są również dostępne dla publiczności.

Zaczynamy zbierać przykłady implementacyjne podczas ostatecznego procesu rewizyjnego (" Last Call review process"). Przykładami implementacyjnymi są strony i witryny, które są zgodne z proponowanymi wytycznymi WCAG 2.0 na różnych poziomach zgodności.

Ostatni szkic (" Last Call draft) WCAG 2.0 adresuje wszystkie otwarte sprawy z poprzedniej wersji szkicu. Dokładna lista zmian od ostatniej publikacji jest dostępna w Historii Zmian Szkicu WCAG 2.0.

Publikacja dokumentu jako Szkicu Roboczego nie oznacza poparcia od członków W3C. Dokument ten jest szkicem i może on być w każdej chwili uaktualniony, zmieniony i wyparty przez inne dokumenty. Nie stosownym jest cytowanie go poza tym, że jest on w trakcie opracowywania.

Niniejszy dokument został opracowany przez grupę działającą według polisy patenetowej z dnia 5 lutego 2004. W3C utrzymuje publiczną listę wydań patentowych opracowaną w związku z działalnością grupy. Strona ta zawiera również instrukcję na temat ujawnienia patentów. Każdy osobnik, który ma roszczenia do jakiegoś patentu musi wyjawić taką informację zgodnie z sekcją 6 Polityki Patentowej W3C.


Spis Treści

Załączniki